Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

DAX (DAX)

Aktsiaindeks mis järgib Saksamaa 30 kõige suurema ja likviidsema ettevõtte aktsiahindade liikumist. Indeks loodi aastal 1988 ja algväärtuseks oli 1000 punkti. DAX indeksi ettevõtted moodustavad Frankfurdi börsil kaubeldavate ettevõtete kogu turuväärtusest ligikaudu 75%. DAX indeks erineb teistest indeksitest selle poolest, et kalkuleeritakse sisse ka järgmise päeva futuuride hinnad, isegi siis kui börs on suletud.

DB Skeem (Defined Benefit Scheme)

DB skeem on fond, mille puhul on ette määratud väljamaksed. Kasutatakse sageli pensionifondide puhul.

DC Skeem (Defined contribution scheme)

DC skeem on fond, mille puhul on ette määratud sissemaksed. Kasutatakse sageli pensionifondide puhul.

Debitoorse võlgnevuse käibekordaja (Receivables Turnover Ratio)

Näitab mitu korda aastas ringleb firma debitoorne võlgnevus, kui kiiresti firma krediidiarved laekuvad. Debitoorse võlgnevuse käibekordaja võimaldab jämedalt hinnata, kui hästi saadaolevad võlad rahaks muutuvad. Sarnase valemiga võib määrata ka kreditoorse võlgnevuse käibekordaja. Nende võrdlemine annab teada, kas ettevõte maksab ise kiiremini võlgu kui talle makstakse.

Depootasu (Depository Fee)

Depootasu on depositooriumile makstav tasu osutatud teenuste eest, mis võidakse tasuda fondi või fondivalitseja arvel. Depootasu määr väljendatakse tavapäraselt protsendina fondi varade puhasväärtusest.

Depootehing (Depositary Contract)

Depooleping on lepingulise fondi fondivalitseja ja depositooriumi vahel või aktsiaseltsina asutatud fondi ja depositooriumi vahel sõlmitud leping, mille kohaselt fondi vara antakse depositooriumile hoiule ja depositoorium kohustub sellega tegema tehinguid vastavalt fondivalitseja korraldustele ja depoolepingus ettenähtud tingimustele.

Deposiitsertifikaat e. hoiusesertifikaat (Certificate of Deposit, CD)

Panga või muu finantsasutuse poolt väljastatav võlainstrument. Aegumistähtajad varieeruvad mõnest päevast mitme aastani. Madala riski ja tootlusega. Sisuliselt vaadeldav kaubeldava pangadeposiidina.

Depositoorium (Depositary)

Depositoorium on krediidiasutus või investeerimisühing, kes hoiab ja säilitab fondi raha, väärtpabereid ja muud vara vastavalt depoolepingule ning teostab esmast järelevalvet fondi tegevuse seaduslikkuse üle. Depositoorium peab oma tegevuses olema lojaalne osakuomanike suhtes.

Dividend (Dividend)

Osa ettevõtte kasumist, mis makstakse lihtaktsiate ja eelisaktsiate omanikele.

Dividendide väljamaksu kordaja (dividend payout ratio)

Iseloomustab, milline osa puhaskasumist makstakse välja dividendidena.

Dividendikuupäev (Ex-Dividend Date)

Dividendide väljakuulutamisel määratakse ex-dividendi kuupäev. See tähendab, et kõik kes selle päeva alul aktsiaid omavad saavad dividende. Ex-dividendi kuupäeval  tehtud tehingute puhul saab dividende müüja, mitte ostja. Ex-dividendi kuupäeva lähenedes aktsiahind tõuseb. Ex-dividendi kuupäeval aktsiahind langeb.

Dividendimäär (Dividend Yield Ratio)

Dividendimäär on finantssuhtarv, mis näitab, kui palju maksab ettevõtte aktsionäridele dividende võrrelduna aktsiahinnaga. Kui aktsiahind turul ei liiguks, võrduks dividendimäär aktsia tootlusega.

Kõrge dividendimäär võib tähendada ettevõtte finantsilisi raskusi, aga üldiselt, dividendimäär on kõrgem siis, kui inflatsioon on kõrge, intressimäärad on kõrged ja investorid on pessimistlikkud. Dividendimäär on madalam siis, kui inflatsioon on madal, intressimäärad on madalad ja investorid on entusiastlikud.

Dividendimäär võib erineda ka sõltuvalt tööstussektorist (dividendimäär on kõrgem näiteks kinnisvarafondides ja energia ettevõtetes).

Turu dividendimäär

On võimalik arvutada ka turu dividendimäära. OMXT dividendimäära arvutamiseks tuleb liita kõikide ettevõtete dividendid ja kõikide ettevõtete turuväärtused ja siis jagada OMXT dividendid OMXT turuväärtustega.

Dividendimäär = Dividend ühe aktsia kohta / Aktsia hind

Dividendi reinvesteerimine (Dividend Reinvestment Plan, DRIP)

Ettevõtte poolt osanikele pakutav võimalus saadud dividendid reinvesteerida ehk osta dividendisumma eest uusi aktsiaid.

Dividendi summa (Dividend Amount)

Rahasumma või osakute kogus, mis ettevõte aktsiate omanikele eelneva majandusaasta eest laiali jaotab.

Dividend ühe aktsia kohta (Dividend Per Share, DPS)

DPS näitab seda kui palju dividende makstakse ühe lihtaktsia kohta. Üldiselt: mida suurema tootlusega on dividendiaktsia, seda vähem ta tavaliselt kasvab. Kasvuettevõtted kasutavad kogu teenitud raha kasvamiseks ja edasiseks laienemiseks. Suuri dividende maksavad juba vanemad ja arenenud firmad.

DPS = lihtaktsiate dividendide summa / lihtaktsiate arv

Dow Jones tööstuskeskmine (Dow Jones Industrial Average)

Dow Jones tööstuskeskmine mis järgib 30 USA suurima ettevõtte aktsiahindade liikumist. Keskmine loodi 1896. Aastal, seda nimetatakse erinevalt: Industrial Average, Dow Jones, Dow 30 ja Dow.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon