Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Indeksaktsiad (Index shares)

Läbi aegade on olnud populaarne indeksitesse investeerimine, sest indeksite liikumised on lihtsamini aimatavad kui aktsiate liikumised ja pakuvad negatiivseid üllatusi vähem. Tavaliselt investeeritakse indeksit jälgivasse lepingulisse fondi, kuid viimasel ajal on tekkinud võimalus investeerida ka indeksit jälgivatesse aktsiatesse.

Kogu indeksit või indeksi sektorit jälgivat aktsiat kutsuvad investorid Spideriks.
Aktsiatel on neli eelist indeksifondi ees:

  1. Aktsiaid saab osta iga maakleri käest, fondi ainult fondijuhilt.
  2. Aktsiahind liigub kogu päeva vältel, fondil fikseeritakse hind kord päevas.
  3. Aktsiat saab osta-müüa igal ajal, fondiosakutega ei käi asi nii lihtsalt.
  4. Aktsiat saab müüa lühikeseks, kasutada alusvarana optsioonidele.

Teisest küljest on indeksaktsiate ostukulud suuremad. Üldiselt sobivad indeksfondid rohkem pikemaajalistele investoritele, kes moodustavad portfelli aastatepikkust horisonti silmas pidades ja indeksaktsiad jälle lühiajalistele investoritele, kes püüavad kasu lõigata turukõikumistest.

Indeksifondid (Index Mutual Funds)

Investeerimisfondid, mis investeerivad indeksite koostisosadesse, et saavutada fondi tootlust sarnaselt valitud indeksiga. Kuna portfelliga seotud otsused tehakse automaatselt ning tehinguid toimub harva, on kulutused madalamad kui aktiivselt juhitud fondide puhul.

Indeksinvesteering (Indexing)
Passiivne investeerimisstrateegia, mille puhul luuakse portfell peegeldamaks tuntud indeksit näiteks S&P 500. vt. ka Indeksifondid.
Individuaalne pensionikonto (Individual Retirement Account, IRA)

USA-s kasutusel olev konto eraisikutele, mis võimaldab tulumaksuvabalt säästa kuni $2000 aastas. IRA kasutamiseks tulumaksuvabalt peavad olema täidetud kindlad nõuded. Nõuete mittetäitmisel maksustatakse sissemakstavad summad. Väljamakseid alustatakse 59 ½ aastaseks saamisel. Väljamakseid maksustatakse.

Intress (Interest)
Tasu laenuks võetud raha kasutamise eest.
Intressikulude kattekordaja (Interest Coverage Ratio, ICA)

Näitab, kuidas ettevõte suudab katta intressikulusid kasumi arvelt.

Intressikulude kattekordaja = ärikasum / intressikulud

Investeerimisfond (Mutual Fund)

Investeerimisettevõte, mis kogub raha aktsionäridelt ning investeerib seda erinevatesse väärpaberitesse nagu aktsiad ja võlakirjad. Fond tagab oma osakute likviidsuse, ostes need osanike soovil tagasi. Avatud fond  emiteerib uue ostja puhul alati uued osakud. Vt. Fond.

IPO (Initial Public Offering)

IPO on esmane aktsiate müük avalikkusele ettevõtte poolt. Tihti on nendeks ettevõteteks väikesed ettevõtted, kes soovivad laienemiseks lisakapitali, kuid ka suured ettevõtted, kes soovivad, et nende aktsiatega avalikult kaubeldakse.