Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Jälitav aktsia (Tracking stock)
Jälitav aktsia on hea võimalus eraldada ettevõttest üksus ilma juhtimise üleandmiseta. Jälitavate aktsiate emiteerimine ei ole võrdne uue sõltumatu firma loomisega.
Jälitavaid aktsiaid emiteeritakse, et võtta pidurid maha kiiresti areneva ettevõtmise väärtusel. Jälitava aktsia korral eraldatakse üksuse kulud ja tulud põhiettevõtte kuludest ja tuludest, nii et turul oleks võimalik analüüsida ja hinnata ettevõtte väärtust.
Põhiettevõte emiteerib jälitava aktsia avalikul esmaemissioonil ja saab sellest tulu. Üksusele jääb sama krediidireiting nagu põhiettevõttele ja see on talle suur eelis teiste sama suurusega ettevõtete ees. Põhiettevõte jätab endale õiguse taasühendada üksus vahetades üksuse aktsiad põhiettevõtte aktsiate vastu õiglase suhte alusel. Üksusel ei pruugi olla eraldi nõukogu ega juhatust, põhiettevõte on vastutav tema võlgade ja kohustuste eest, üksus ei saa ennast pankrotis olevaks tunnistada.
Jälitavate aktsiate omanikud näevad ette vaid üksuse kasvu ja loodavad kasu saada hinnakasvust, tulevikus taasühendamisest põhiettevõttega.
Jälitavad aktsiad ei maksa üldiselt dividende.
Kauplemise huvides funktsioneerivad jälitavad aktsiad nagu tavalised aktsiad, kuid neil ei ole hääleõigust ega õigust osale varale.
Lõpuks veel üks näide jälitavast aktsiast: AT&T (T) mobiilside üksus (AWE)