Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Kapitali hind (Cost Of Capital)

Firma kapitali hind on tulunorm, mille firma peab teenima, et rahuldada investeerijaid antud riskitaseme juures. Seega on mõisted “kapitali hind” ja “investeerija nõutav tulunorm” samaväärsed.

E- Omakapital

D- Võõrkapital

Re- Omakapitali hind (%)

Rd- Võõrkapitali hind (%)

t- Ettevõtte tulumaksumäär (%)

 

Kapitali kasv (Capital Gain)
Tekib, kui investeering müüakse kõrgema hinnaga, kui see eelnevalt ostetud. sisuliselt realiseeritud tulu.
Kapitali tootlus e. väärtuse kasv (Capital Appreciation)

Algselt investeeritud summa väärtuse kasv. sisuliselt realiseerimata tulu. Vt. Kapitali kasv.

Kapitaliturg (Capital Market)

Koondnimi finantsturgude osale kus investorid ja institutsioonid kauplevad väärtpabereid. Kapitaliturgude alla kuuluvad nii võlakirjaturud (üle 1 aastase lunastamistähtajaga) kui ka aktsiaturud.

Karuturg (Bear Market)

Turuolukord, kus valitseb üleüldine pessimism ja ja aktsiad on langustrendis. Üldlevinud avamuse kohaselt sisenetakse karuturule kui aktsiaindeksi väärtus on viimase kahe kuuga kukkunud 20%.

Kasum (Earnings)
Ettevõte puhastulu perioodi jooksul
Kasum aktsia kohta (Earnings Per Share, EPS)

Kasum jagatud aktsiate arvuga.

Kasum aktsia kohta päevaseisuga (Earnings Per Share Date)

Viimase kasum aktsia kohta avaldamise kuupäev.

Kehtiv tühistamiseni (Good Until Canceled, GTC)

Ostu- või müügiorder, mis on kehtiv, kuni see täidetakse või tühistatakse. Maaklerid seavad tavaliselt tühistamise tähtajaks 30 või 60 päeva. Kutsutakse ka lahtiseks orderiks. Vt. Täida või tühista, päevane order.

Keskmise pikkusega võlakiri (Treasury Note)
Keskmise tähtajaga valitsuse väärtpaber, kestusega 2 kuni 10 aastat.
Kinnisvara - tagatisel väärtpaber (Mortgage Backed Security, MBS)

Vara-tagatisel väärtpaberite liik, mis on tagatud kinnisvaralaenuga või kinnisvaralaenude portfelliga. Juhul kui investor ostab kinnisvara-tagatisel väärtpabereid, siis ta sisuliselt laenab koduostjale või ettevõttele raha, et soetada kinnisvara. Tavaliselt maksavad kinnisvara-tagatisel väärtpaberid intressitulu sarnaselt võlakirjade kupongimaksega.

Koguvarade käibekordaja (Asset Turnover Ratio)

Üldjuhul mida suurem on koguvarade käibekordaja, seda efektiivsemalt on varasid juhitud.

Koguvarade käibekordaja = netokäive / keskmised varad

Kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise risk (bail-in). (Bail-in risk)

Kui pank vastab kriisilahendusmenetluse alustamise tingimustele (st maksejõuetuse või muude raskuste esinemisel), võidakse panga allutatud võlakirjade jääki vähendada kuni nullini, nende tingimusi muuta või need konverteerida aktsiateks või muudeks väärtpaberiteks.

Kommertspaber e. äriväärtpaber (Commercial Paper)

Ettevõtete poolt emiteeritav lühiajaline võlakiri. Maksimaalse aegumistähtajaga üldjuhul kuni 270 päeva.

Konverteerimisefekt e. osaluse vähenemine (Dilution)

Nn. lahjenemisefekt, mis tekib, kui olemasolevate aktsionäride osalus ettevõttes väheneb,  kuna näiteks konverteeritavad võlakirjad (convertible bond)  konverteeritakse uuteks aktsiateks  või  warrantid ehk aktsiaoptsioonid lähevad käiku.

Konverteeritav võlakiri (Convertible Bond)

Võlakiri mida on soovi korral võimalik konverteerida ettevõtte aktsiateks. Ettevõtted emiteerivad konverteeritavaid võlakirju juhul kui vajavad lisakapitali, kuid ei soovi korraldada aktsiaemissiooni. Investorite vaatenurgast on konverteeritav võlakiri justkui võlakiri, millega lisandub ostuoptsioon. Tavaliselt on konverteeritavate võlakirjade tulusused tavalistest võlakirjadest madalamad.

Kupong (Coupon)
Perioodiliselt makstav intress võlakirja omanikule võlakirja kehtivusaja jooksul.
Kvaliteetaktsia (Blue Chip)

Avaliku ettevõtte lihtaktsia, mille väärtus on üle aja stabiilselt suurenenud ning mis on kergelt kaubeldav (likviidne) reeglina mõnel suurel rahvusvahelisel börsil. Näiteks General Electric (GE), Exxon Mobil (XOM), Coca-Cola (KO). Üldjuhul loetakse selliseid aktsiad väiksema riskiga aktsiateks. Väljend Blue-Chip pärineb kasiinost, kus kõige suurema väärtusega zhetoonid olid tavaliselt sinist värvi.

Kvantitatiivne lõdvendamine (Quantitative Easing, QE)

Keskpankade kasutatav rahapoliitiline vahend majanduse stimuleerimiseks juhul kui klassikaline rahapoliitika on muutunud ebaefektiivseks. Sageli defineeritakse kvantitatiivset lõdvendamist ka rahatrükina. Keskpank loob uue raha, millega ostetakse pankadelt erinevaid väärtpabereid. Selle tulemusena suureneb pankadel vaba raha hulk, ning antud tegevusega soovitakse stimuleerida laenamist erasektorile. Raha liikumine: Keskpank-pank-ettevõte-tarbija.

Kõrgeim (High)
Kõrgeim hind, millega kaubeldi küsitaval või viimasel kauplemispäeval.
Käendus (Surety)

Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku poolt võetud laenu eest. Juhul kui laenuvõtja jääb näiteks pangale võlgu, siis käendaja on kohustatud tekkinud võla tasuma. Käenduse ulatus lepitakse kokku käenduslepingus.

Käibe (äri)rentaablus (Operating Margin)

Ärirentaablus viitab, mitu protsenti müügitulust saab ettevõte ärikasumit ehk müügikäibe iga krooni tasuvust peale ärikulude mahaarvamist. Mida kõrgem on näitaja väärtus, seda parem.

Käibe ärirentaablus = Ärikasum / Müügitulu

Käibe kogurentaablus (Profit Margin)

Käibe kogurentaablus ehk müügikäibe üldine rentaablus.

Käibe kogurentaablus = Kogukasum / Müük

Käibe puhasrentaablus (Net Profit Margin)

Näitab kui suur osa igast läbimüügi rahaühikust muudetakse maksudejärgseks kasumiks. Tegevustulukus näitab, millise osa moodustab kasum firma müügikogusest. See annab vahetu pildi hinnapoliitika ja tegevuskulude juhtimise koosmõjust ja tõhususest. Näitaja sõltub ka firma tegevusalast.

Käibe puhasrentaablus, tegevuskulukus = Puhaskasum / Müügitulu

Käibevarade käibekordaja (Asset Turnover Ratio)

Mida suurem on antud kordaja, seda efektiivsemalt on ettevõte käibevarasid kasutanud.

Käibevarade käibekordaja = Netokäive / Käibevarade keskmine maksumus

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon