Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

LIBOR intressimäär (London Interbank Offered Rate)

LIBOR on intressimäär, millega pangad saavad omavahel raha laenata Londoni pankadevahelisel turul. Libor intressimäär fikseeritakse iga päev BBA (British Bankers’ Association) poolt. LIBOR tuletatakse maailma kõige krediidikõlbulikemate pankade omavahelistest lühiajalistest deposiidiintressidest ja laenuintressidest. LIBOR intressimäära peetakse lühiajaliste laenude hinna standardiks.

Lihtaktsia (Common Stock)

Väärtpaber, mis esindab aktsiaomaniku osalust ettevõttes. Aktsionär saab tulu aktsiahinna tõusust ning dividendidest.

Vaata: Kapitalikasv, Aktsia.

Lihtaktsia raamatupidamishind (Book Value)

Lihtaktsia raamatupidamishind = (Omakapital – Eelisaktsiad) / Lihtaktsiate arv. Kui eelisaktsiaid ei ole, siis arvutatakse lihtsalt Omakapital / Lihtaktsiate arv.

Liitintress (Compounding)

Intressi kogub ka eelmistele perioodidele arvestatud intress (perioodi lõpus ei maksta intressi välja, vaid investeeritakse põhiosale lisaks ja kannab edaspidi sama intressi mis senine põhiosa).

Likviidsed investeeringud (Liquid Ivestment)
Investeering, mida on võimalik lühikese aja jooksul realiseerida.
Likviidsus (Liquidity)

Likviidsus näitab kui palju saab osta või müüa vara ilma turuhinda mõjutamata. Kõrge likviidsusega varasid iseloomustab suur tehingute maht ja kõrge kauplemisaktiivsus. Likviidsetesse varadesse on turvalisem investeerida, sest vajaduse korral on lihtsam investeering likvideerida ja saada investeeritud raha tagasi. Väga kõrge likviidsusega väärtpaberiteks peetakse rahaturu väärtpabereid ning suurte ettevõtete aktsiaid.

Likviidsuskordaja (Acid Test)

Näitab, mitme euro ulatuses on olemas likviidsed varad ühe euro lühiajaliste kohustuste tagamiseks ehk kuidas ettevõte suudab täita lühiajalisi kohustusi. Algandmed likviidsuskordaja leidmiseks saadakse bilansist.

Likviidsusreserv (Liquid Reserve)

Isiklik või ettevõtte poolt loodud kohustuslik reserv, millest vahendite kätte saamine on lihtne. Näiteks kommertspangad peavad keskpanga juures likviidsusreservi hoidma.

Limiitorder e. piirangukäsk (Limit Order)

Order, mis määrab ära piirhinna. Ostuorderid täidetakse kas piirhinnaga või alla selle, müügiorderid piirhinnaga või üle selle.

Lisatagatise nõue (Margin Call)

Maakleri nõue, et investor suurendaks konto omavahendite osakaalu. Margin call esineb juhul kui investor on võimendusega ostnud väärtpabereid, ning nende hind on langenud. Väärtpaberite hinna langus põhjustab konto omavahendite osakaalu vähenemise, ning juhul kui see ületab maakleri seatud piiri, siis investor peab kas raha juurde kandma või likvideerima mõne positsiooni.

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (Current Ratio)

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja annab ülevaate ettevõtte likviidsusest turul ja võimekust täita kohustusi võlausaldajate ees. Kattekordaja kõlblikkus erineb tööstuharude kaupa, kuid üldiselt peetakse heaks suhtarvu vahemikus 1,5 kuni 2. Kui ettevõtte lühiajalise võlgnevuse kattekordaja jääb sinna vahemikku, siis see näitab head lühiajalist finantsseisundit. Juhul, kui lühiajalised võlgnevused ületavad käibevara (kattekordaja on alla 1), võib ettevõttel esineda keerukusi lühiajaliste kohustuste täitmisega. Liiga kõrge lühiajaline kordaja võib tähendada, et ettevõte ei kasuta oma käibevara tõhusalt. Samuti võib see näidata probleeme käibekapitali haldamisega.

Madal väärtus (alla 1) näitab, et lühiajaliste kohustuste täitmine võib olla raskendatud. Kuid madal väärtus ei ole siiski kriitiline probleem. Näiteks kui organisatsiooni pikaajalised väljavaated on head, saab vahest lühiajalisi kohustusi katta pikemaajaliste väljavaadete arvelt. On ärisid, mille lühiajalise võlgnevuse kattekordaja on tavaliselt alla ühe. Näiteks, kui kaupade käive on kiirem, kui tasumistähtajad, võib lühiajaline suhtarv olla alla ühe.

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = Käibevara / Lühiajaline võlgnevus

Lühikeseks müüma (Sell Short)

Väärtpaberite lühikeseks müük võimaldab kasu saada väärtpaberite hinna langusest. Lühikeseks müües, laenab investor maaklerilt väärtpabereid väikese tasu eest, mida ta reaalselt ei oma, kohustusega väärtpaberid kokku lepitud ajal omanikule tagastada. Seejärel investor müüb laenatud väärtpaberid, ning müügist laekub raha reaalselt müüa kontole. Kui investor tahab lühikese positsiooni sulgeda, ostab ta müüdud väärtpaberid tagasi. Hiljem tagastatakse laenatud väärtpaberid omanikule. Kui hind langeb algsest hinnast madalamale, teenib investor kasumit, kui aga hind tõuseb, teenib kahjumit. Mujal maailmas kasutatakse riskide vähendamiseks marginaalkontot, kus investor hoiab tagatist. Juhul, kui turg liigub talle ebasobivas suunas ning investoril jääb vahenditest puudu, siis puuduv summa kantakse marginaalkontolt. Eestis üldjuhul lühikeseks müümist tavainvestorile ei võimaldata. Vt. Repo, Marginaalkonto.

Lühikeseks müümine, lühikeseks müümise suhe (Short Selling, Short Interest)

Lühikeseks müümise suhe: Laenuks võetud ja müüdud aktsiate kogus. 

Lühikeseks müümise tehingud on üles ehitatud lootusele, et aktsiahind langeb. Hiljem ostab investor aktsiad tagasi ja kasseerib müügi- ja ostuhinna vahe sisse. 

Lühikeseks müümine ei ütle midagi firma seisundi kohta, kuid võimaldab määrata turu suhtumist aktsiasse või sektorisse tervikuna. Kui me väljendame lühikeseks müüüdud aktsiate kogust protsendina tervikust (Lühikeseks müümise määr) avaneb meil võimalus võrrelda erinevaid aktsiaid omavahel. 

Üldine rusikareegel: Tunne muret, kui üle 10% ringluses olevatest aktsiatest on lühikeseks müüdud. 

Näiteks Globalstar. Juba pikemat aega kummitab firmat liigaeglane klientide juurdekasv. Hästi peegeldab firma rasket olukorda aktsiate lühikesks müümise määr: juuli keskpaigas oli see ligi 62%. 

Kuid siiski on raske ainult lühikeseks müümise määra alusel anda hinnangut aktsia seisundile, sest mitte kõik ei müü end aktsiaks lühikeseks, et peavad aktsiat rämpsuks. Lühikeseks müümist kasutavad pikaajalise investorid, et vähendada avatud positsiooni riskantsemates aktsiates. Kahe ettevõtte ühinemisel kui aktsiatevahetuse kurss on paikapandud kasutakse samuti lühikeseksmüümist, et teenida kasu reaalkursi ja tulevikukursi erinevusest. 

Kui lühikeseks müügimäär kasvab tõlgendatakse seda sageli märgina, et varsti peaks aktsiahind hakkkama kasvama, sest laenatud aktsiad tuleb alati tagasi osta. Suur ostuhuvi aga tõstab aktsiahinda.

 

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon