Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Madalaim (Low)
Madalaim hind, millega kaubeldi küsitaval perioodil.
Maht (Volume)
Kindla perioodi jooksul kaubeldud väärtpaberite kogus rahalises vääringus, kas ühe aktsia või kogu turu kohta.
Maksejõuetus (Default)

Olukord kus võlgnik ei ole võimeline tasuma laenu põhiosa või intressimakseid. Laenajad muutuvad maksejõuetuks kui nad ei ole võimelised või ei soovi täita endale võetud võlakohustust.

Maksmispäev (Pay date)

Aktsiate korporatiivsündmuste (corporate actions) puhul kasutatav termin, mis tähistab kuupäeva, millal näiteks aktsiate jaotamise teel aktsiad või makstavad dividendid kantakse aktsionäridele.

Marginaalkonto (Margin Account)

Konto mille klient avab maakleri juures ning hoiab seal raha või väärtpabereid, et vajaduse korral selle arvelt katta tekkivaid kahjumeid. Marginaalkontot võib tagatiskontona kasutada näiteks tuletisinstrumentidega kauplemise puhul.

Marginaalkonto saldo (Margin Balance)

Marginaalkonto saldo. Kui konto saldo on negatiivne, siis on klient maaklerile võlgu, kui aga positiivne, siis teenib vastav summa intresse.

Munitsipaalvõlakirjad (Municipal Bonds)
Võlakiri, mille väljaandjateks on omavalitsused või eelarvelised ettevõtted. Munitsipaalvõlakirjade puhul võib esineda erinevaid maksusoodustusi.
Müügihind (Ask, Offer)

Madalaim hind, millega on noteerija (turutegija, reeglina maakler) nõus väärtpaberit müüma. Väärtpaberi ostja (investor, turu võtja) ostab selle seega müügihinnaga. Noteeringutes on müügihind alati kõrgem kui ostuhind (nimetused on pandud lähtudes turutegija seisukohast).

Müügi- ja ostuoptsioonide suhtarv (Put / Call Ratio)

Alati on raske saada vastust küsimusele kas turul on ülekaalus investorid, kes usuvad tõusu (pullid) või need, kes usuvad langusesse (karud). Üks võimalusi on jälgida kui palju investorid ostavad put-optsioone ja võrrelda seda call-optsioonide mahuga. Chicago börs avaldab vastavat suhtarvu* (put/call ratio) alates 1997.a. Suhtarv näitab üpris täpselt kuidas massiinvestorid käituvad.

Näiteks kui suhtarv on 0.5 tähendab see seda, et iga kaubeldud müügioptsiooni kohta tuleb üks kaubeldud ostuoptsioon. Kui investorite poolt on ostetud üks put-optsioon iga kahe call-optsiooni kohta, siis on suhtarvu väärtus 0.33 ja võib rääkida optimistlikust aktsiahindade kasvu suhtumisest. 0.67 näitab aga, et investorid ei usu aktsiahindade tõusu turul. Tasakaalus turu puhul kaldutakse natuke rohkem tegema put-optsioone, sest suured finantsinstitutsioonid eelistavad katta oma avatud aktsiapositsioone müügioptsioonidega.

Veel rohkem kui suhtarvu staatiline number näitab turusuunda put/call ratio graafik. Tõusva graafiku korral on oodata aktsiaturu kukkumist ja langeva graafiku korral aktsiaturu tõusu.

*Suhtarvu leidmisel jäävad välja indeksioptsioonide mahud.

Müügioptsioon (Put Option)

Annab ostjale õiguse (mitte kohustuse) müüa teatud kogus väärtpabereid fikseeritud hinnaga. Optsiooni võib käiku lasta, kas tähtajal (European option) või kogu perioodi jooksul - ostmisest tähtajani (American option). Müügioptsioonide ostjad ootavad hindade langemist. Müügioptsioone kasutatakse ka investeeringu kaitsmiseks juhul kui börs langeb. Vt. Optsioon.

Müüma (Sell)
Väärtpaberit müüma.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon