Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Omakapitali rentaablus (ROE)

Näitab investeeringute tasuvust ja võimaldab otsustada ettevõtte efektiivsuse üle. Mida kõrgem on omakapitali rentaablus, seda efektiivsemad on investeeringud sellesse ettevõttesse.

Optsioon (Option)

Leping, mis annab omanikule õiguse, kuid mitte kohustuse kokkulepitud ajaks või aja lõpul tulevikus osta või müüa lepingu alusaktsiad eelnevalt kindlaks määratud hinnaga (strike price). American option optsioon, mida võib käiku lasta kogu perioodi jooksul alates ostmisest aegumiskuupäevani. European option optsioon, mida võib käiku lasta vaid aegumiskuupäeval.

Optsioonipreemia (Option premium)
Optsiooni ostja poolt makstav tasu optsiooni müüjale (väljaandjale). Nimetatakse ka optsiooni hinnaks.
Order (Order)
Kliendi nõue maaklerile osta (ostuorder) või müüa (müügiorder) määratud kogus väärtpabereid kas orderil märgitud- või turuhinnaga.

Fondi ühe osaku puhasväärtus. Saadakse, kui fondi varade ja kohustuste vahe jagatakse müüdud osakute arvuga (varad kohustused/müüdud osakud). NAV arvutatakse kord päevas peale kauplemispäeva lõppu. Avatud fondi puhul ongi NAV hinnaks, millega on fondiosakuid võimalik osta. Suletud fondi puhul (Closed end mutual fund) võib aga osaku ostu või müügihind osaku hetke NAV-ist erineda, kuna juhul, kui neid osakuid on võimalik osta või müüa, siis saab seda teha järelturul ning hind kujuneb erinevate faktorite- nagu komisjonitasud, ostja- ning müüjapoolsed ootused ja muu - tulemusena.

Ostuhind (Bid)
Kõrgeim hind, millega noteerija (turutegija) on nõus väärtpaberit ostma. Väärtpaberit müües peab investor (turu võtja) jälgima ostuhinda.
Ostuoptsioon (Call Option)

Annab optsiooni omajale õiguse osta finantsvara eelnevalt kokkulepitud hinnaga. Ostuoptsiooni ostja peaks eeldama, et optsiooni aluseks oleva finantsvara (alusvara) hind tõuseb, ostuoptsiooni müüja peaks ootama alusvara hinna püsimist või langemist. Optsioonidel on alati kindlaks määratud lõpptähtaeg.

OTC Turg (Over The Counter Market)

OTC turg koosneb paljudest erinevatest kauplejatest, kes teevad tehinguid kas telefoni või võrgu vahendusel. Kauplemiseks ei ole keskset kohta nagu börsidel ja turg on vähem reguleeritud.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon