Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

P/B suhtarv (P/B Ratio)

P/B suhtarv = Hind ühe aktsia kohta / Raamatupidamislik väärtus ühe aktsia kohta

P - Price (Hind ühe aktsia kohta)

B - Book (Raamatupidamislik väärtus ühe aktsia kohta)

P/B suhtarv leitakse jooksva aktsiahinna jagamisel raamatupidamisliku väärtusega aktsia kohta.

Raamatupidamislik väärtus on ettevõtte varadest kohustuste lahutamisel järgijääv osa, mida nimetatakse omakapitaliks. Raamatupidamislik väärtus on esimeses tähenduses võrdne ettevõtte likvideerimisväärtusega.

Raamatupidamislikku väärtust ühe aktsia kohta leitakse ettevõtte omakapitali jagamisel väljalastud (emiteeritud) aktsiate arvuga.

P/B suhtarvu interpreteerimine

Investorid otsivaid võimalusi osta aktsiaid alla raamatupidamislikku väärtust. Teine lähenemine on osta aktsiaid mille P/B suhtarv jääb allapoole turu (sektori) keskmist P/B suhtarvu. P/B suhtarvu kasutatakse ka aktsiate omavahelisel võrdlemisel.

Ajaloolises plaanis on P/B suhtarv olnud määrav tegur aktsiate valikuprotsessis. Tänapäeval on P/B suhtarv endiselt tähtis pankade väärtuse määramisel.

P/E suhtarv (P/E Ratio)

P/E suhtarv = Hind ühe aktsia kohta / Puhaskasum ühe aktsia kohta

P - Price (Hind ühe aktsia kohta)

E - Earnings (Puhaskasum ühe aktsia kohta)

P/E suhtarvu arvutamine tundub lihtne olevat: aktsiahind tuleb jagada puhaskasumiga.

Tuleb siiski olla ettevaatlik. Sa pead jälgima, et nii kasuminumber kui ka aktsiahind kirjeldaks sama ajaperioodi

Hind võib olla:

  • jooksev hind
  • mitme aasta keskmine
  • viimase kvartalilõpu hind
  • viimase aruandeaastalõpu hind
  • prognoositud hind tulevikus

Puhaskasum võib esindada:

  • jooksvat kasumit
  • mitme aasta keskmist kasumit
  • viimase kvartali kasumit
  • viimase aruandeaasta kasumit
  • prognoositud kasumit tulevikus

P/E suhtarvu interpreteerimine

P/E suhtarv abil saab hinnata aktsiat võrreldes aktsiahinda ettevõtte tulususega..

Tulususe all peetakse silmas loomulikult puhaskasumit. Puhaskasumit võib kasutada investeeringute tegemiseks või dividendidena väljamaksmiseks. Aktsiahinna  tõus või langus on seotud ettevõtte jooksva kasumiga ja potentsiaaliga toota tulevikus kasumit.

Näide: Ettevõtte aktsiahind oli 12.mail 61.1 EUR ja puhaskasum ühe aktsia kohta 7.625 EUR (viimasel aruandeaastal)

P/E suhtarv on 61.1 EUR / 7.625 EUR = 8

Näite põhjal võime öelda, et ettevõtte aktsiat müüdi 8 korda kallimalt kui kasum ühe aktsia kohta viimasel aruandeaastal. Tegelikult võib P/E suhtarvu nimetada ka kasumikordajaks (Earnings Multiple). 1 euro kasumi teenimiseks peab investeerima 8 eurot.

On võimalik arvutada ka P/E suhtarvu jagades turuhinna puhaskasumi prognoosiga ühe aktsia kohta.

Näide: Firma aktsiahind oli 12.mail 61.1 EUR ja puhaskasum ühe aktsia kohta 9 EUR

P/E suhtarv on 61.1 EUR / 9 EUR = 6.8

Kui kasumiprognoos on õige kaupleb ettevõtte aktsia tunduvalt madalamal tasemel võrreldes viimase aruandeaasta kasumiga

Ajaloolise P/E suhtarvuga (Historic P/E Ratio) võrdlemine

Kui on olemas ettevõtte aktsiahinna ja kasumi andmed mitme aasta kohta on mõtekas võrrelda mitme aasta keskmist P/E suhtarvu jooksva P/E suhtarvuga.

P/S suhtarv (P/S Ratio)

P/S suhtarv = Hind ühe aktsia kohta / Müük ehk tulu ühe aktsia kohta

P - Price (Hind ühe aktsia kohta)

S - Sales (Müük ehk tulu ühe aktsia kohta)

Jaga jooksev aktsia hind müügiga (st. tuluga) ühe aktsia kohta.

PEG suhtarv (PEG Ratio)

PEG suhtarv = P/E suhtarv / Kasumikasv

P - Price (hind)
E - Earnings (kasum)
G - Growth (kasumikasv)

PEG suhtarv leitakse P/E suhtarvu jagamisel oodatava järmise aasta (või järgmiste aastate, enamasti 3-5 a) kasumikasvuga.

PEG suhtarvu interpreteerimine

Rusikareegel on, et kui ettevõtte PEG on madalam 1-st, siis on ettevõte alahinnatud, kui kõrgem 1-st siis ülehinnatud. PEG suhtarvu kasutamise eesmärgiks on saada rohkem informatsiooni kui ainult P/E suhtarvu kasutamisel, valemisse lisatud kasumikasvumäär võrdleb P/E suhtarvu arvestatud ootustega.

PEG suhtarvu kasutamine on eriti kasulik väike- ja keskmise suurusega ettevõtete hindamiseks mis ei maksa dividende. Pidevalt dividende maksvate ettevõtete puhul tuleks dividenditulu lisada kasumimäärale, et saada õigemaid tulemusi. PEG suhtarvu kasutamine ei anna väga häid tulemusi tsükliliste ettevõtete puhul ja samuti valdkondades, kus varadel on väga oluline osa ettevõtte väärtuses (näiteks pangandus, kinnisvara jne).

Penetratsioon (Penetration)

Otse tõlkes tähendab penetration tungimist. Niisiis tegemist on mingi toote või teenuse tungimine turule.

Penetratsiooni mõõdab toodete või teenuste hulka turul ja väljendatakse suhtarvuna (või protsendina) - toodete või teenuse kasutajate arv jagatud turu suurusega (näiteks rahvastiku arv)

Näiteks Hiinas on mobiiltelefonide penetratsioon 5%, mis tähendab, et viiel inimesel sajast ehk igal kahekümnendal on mobiiltelefon.

Penetratsiooni kasutatakse turu iseloomustamiseks, kui penetratsioon on väike on tõenäoline, et turg kasvab kiiresti. Kui penetratsioon on kõrge pole turul ruumi kasvada.

Positsioon (Position)

Väärtpaberite kogus tehingu sõlmimise päeva järgi. Näiteks, kui ostetakse mingit väärtpaberit, siis ostupäeval suureneb väärpaberite positsioon füüsiline kogus võib laekuda alles paari päeva pärast ning see kajastub konto seisus.

Puhastulu (Net Income)
Ettevõtte tulud, millest on mahaarvatud ärikulud, kulum, intressid, maksud ja muud kulud
Pulliturg (Bull Market)

Turuolukord kus aktsiate hinnad on tõusutrendis ja turuosalised ootavad edasist hindade tõusu. Pulliturgu iseloomustab optimism ja investorite arvamus, et majanduse kasv jätkub.

Põhisumma (Principal)

Rahasumma, mida algselt laenatakse, sisse makstakse või finantseeritakse. Näiteks võlakirja põhisumma, algsumma (ilma intressita).

Põhivarade käibekordaja (Asset Turnover Ratio)

Näitab, kui palju müügikäivet (müügitulu) tekitab iga põhivara all olev üks euro.

Päevane order (päevakäsund) (Day Order)

Orderi tingimus, mis käsib tellimuse tühistada, kui seda ei suudeta täita ühe päeva jooksul.