Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Raha laekumise välde päevades (Debtor Collection Period)

Näitab nõuete tasumise aega päevades. Kui raha laekumise aeg on pikk, siis kannatab selle all firma likviidsus ja lühiajaliste kohustuste täitmine võib olla keeruline. Kui raha laekumise tähtaeg on lühike, tähendab see seda, et müügi järelmaksutähtaeg on lühike või ei rakendata eriti krediidimüüki.

Raha laekumise välde = keskmine debitoorne võlg / aastane krediidimüük / 360

Raha põletamise kiirus (Cash Burn Rate)

Iga ärimees teab, et kahjumiga töötava ettevõtte juures on tähtsaim küsimus: kui palju ettevõte kulutab raha ja kui palju raha ettevõttel on.

Ettevõttel on enne raha lõppemist võimalik valida kahe tee vahel:

  1. Hakata kasumit tootma
  2. Kaasata uut kapitali

Uue kapitali kasamine on alati problemaatiline, sest seniste aktsionäride osalus "lahustub" (väheneb). Teiseks igas turuolukorras pole lihtne uut kapitali hankida.

Kuidas arvutada raha põletamise kiirust (Cash Burn Rate) ja raha läbipõletamise aega (Cash Burn-out)?

Raha põletamise kiirust on lihtne arvutada. Esiteks tuleb leida raha kulu ühe kuu kohta. Tuleb võtta viimase perioodi (kvartali, poolaasta) tegevuskahjum ja see jagada kolme või kuuega. Edasi tuleb leida käibevarade hulk: sularaha ja nõuded ostjate vastu. Kui me jagame käibevarad igas kuus kulutatava rahahulgaga saamegi kuude arvu millal raha otsa lõppeb.

Kapitali kaasamine vs. kasumisse jõudmine

Kuude arv ei pruugi ennustada aega, mil firma pankrotistub. Number aitab planeerida kapitali kaasamist või hinnata, kas aega on piisavalt, et muuta firma kasumit tootvaks.

Näide: arvutame raha põletamise kiiruse ja raha läbipõletamise aja pihuarvutite tootjale Handspring(HAND):

I  Viimase kvartali tulemist (1.juuli 2000) leiame, et Handspringi kvartali kahjum oli 19.6M USD. Numbri jagame kolmega ja raha põletamise kiiruseks kuus saame 19.6:3=6.6M

II Viimase kvartali bilansist leiame käibevarade suuruseks 218.8M USD. 218.8:6.6=33. Seega Hanspringil jätkub raha 33 kuuks.

Kui sul on aktsiaid mis opereerivad kahjumiga, siis tuleb arvutada raha põletamise kiirust, sest see aitab hinnata firma majanduslikku olukorda.

Rahaturg (Money Market)

Rahaturuks nimetatakse finantsturgude osa, kus kaubeldakse erinevate lühiajaliste (kuni 1 aasta) ning likviidsete võlainstrumentidega. Turuosalised kasutavad mõistet „rahaturg“ iseloomustamaks lühiajalist võlaturgu. Peamised rahaturu instrumendid on deposiidid, pangagarantiid, lühiajalised riigivõlakirjad, repod, munitsipaalvõlakirjad jne.

Rahaturufond (Money Market Fund)

Likviidne investeerimisfond, mis investeerib likviidsetesse väärtpaberitesse ning muudesse lühiajalistesse finantsinstrumentidesse.

Rahaturukonto (Money Market Account)
Pankade või finantsinstitutsioonide poolt pakutav arvelduskonto tüüp, millel olevad vahendid investeeritakse erinevatesse intressi tootvatesse lühiajalistesse instrumentidesse.
Rahavoo üldine kattekordaja (Cash Flow Coverage Ratio)

Kordaja näitab, kas firma suudab tasuda võõrkapitali kasutamisega seotud kulusid. Valemis näitab jagatav fikseeritud kohustusi ja jagaja näitab nende finantseerimisallikaid. Kuna ärikasumi arvutamisel on rendi j a liisingumaksed juba arvesse võetud siis tuleb ärikasumit nende suuruse võrra korrigeerida.

Rahavoo üldine kattakordaja ehk fikseeritud kulude kattekordaja = (ärikasum + rendi ja liisingumaksed + amortisatsioon) / [intressid + rendi ja liisingumaksed + (laenude kustutamise maksed + eelisdividendid) / (1 - t )]

t= tulumaksumäär

RED HERRING (RED HERRING)

Kõik teavad, et see tähendab punast heeringat, kuid vähesed teavad nime algupära. Punane heeringas on esialgne, ilma väärtpaberi inspektsiooni allkirjata, aktsiate emissiooniprospekt, mis saadetakse valitud investoritele. Prospekti esikaanel on punast trükivärvi hoiatus investoritele, et pakkumine pole veel saanud kontrollorganite heakskiitu. Nimi hakkas levima USA-s 20-ndate aastate keskpaiku. Aga veel enne seda kasutasid Inglismaal tagaaetavad verekoerte segadusse ajamiseks jälgede hõõrumist heeringaga.

Repo (Repo)

Leping, mis kohustab väärtpaberi müüjat märgitud aja pärast ning määratud hinnaga need tagasi osta. Repotehingu puhul müüakse väärtpaber kohustusega see tulevikus tagasi osta. Tagasiostmise hind ja kuupäev on määratud. Pöördrepotehingu korral ostetakse väärtpabereid kohustusega need tulevikus kindlal kuupäeval kindlaksmääratud hinnaga tagasi müüa.

Risk/Tagastamisfaktor (Risk/Return Factor)

Investeeringu kasvu ja kahjumi tekkimise tõenäolisuse suhe.

Rämpsaktsia (penny stock)

Penny stock`ideks ehk rämpsaktsiateks kutsutakse aktsiaid, mis maksavad alla 5 dollari.

Rämpsaktsiaid ei soovita me mitmel põhjusel:

  1. Nende aktsiate kohta pole tavaliselt piisavalt infot, kuna analüütikud ei jälgi selliseid aktsiaid
  2. Odavad aktsiad on kergelt manipuleeritavad ja üleshaibitavad
  3. Aktsia on osake ettevõttest, tõenäoliselt ostad väärtusetut ettevõtet

Odav aktsia ei tähenda ilmtingimata, et ta oleks odav. Kihvt on osta 1000 dollari eest 1000 aktsiat, kuid tõenäoliselt on mõtekam osta 50 korraliku ettevõtte aktsiat.

Investeeritud rahasumma on määrav, mitte aktsiate arv. Ole ettevaatlik investeerides penny stock`i. Nende hind pole ilma põhjuseta madal.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon