Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Tagasimakse tähtpäev (Maturity Date)

Päev, mil fikseeritud sissetulekuga väärtpaberi (näiteks võlakirja) põhiosa ja viimane intress peab olema makstud. Tagasimaksetähtpäev kehtib iga laenulepingu puhul. Repo tagasimakse tähtpäev on päev, mil eelnevalt müüdud või ostetud väärtpaberid ollaksekohustatud tagasi ostma või müüma.Võlakirjade tagasimaksmise tähtajad varieeruvad. Vastavalt tagasimaksmise tähtpäevale jaotatakse nad pikaajalisteks- (treasurybonds), keskmise pikkusega- (treasury notes) ja lühiajalisteks võlakirjadeks (treasury bills, commercial paper).

TER (Total Expanse Ratio)

TER on fondi arvelt kaetavate kulude summaarne näitaja, mis väljendatakse protsendina fondi varade puhasväärtusest.

Toksiline vara (Toxic Asset)

„Toksilised varad“ on koondnimetus väärtpaberitele, mida on raske müüa selle tõttu, et nende omamine lõppeb tõenäoliselt rahalise kaotusega. Toksilise varana võib käsitleda vara-tagatisel väärtpaberit mille nominaalväärtus on reaalsest väärtusest suurem. Näiteks kui tagatise turuhind langeb väljastatud laenusummast madalamale, siis muutub vara-tagatisel väärtpaber „toksiliseks.“ Eraisik laenab pangast 100 000 eurot, et osta maja. Kinnisvara hinnad kukuvad järgneva 2 aasta jooksul 40%, ning maja turuhind langeb 60 000 euroni. Laenujääk on 90000 eurot ja juhul kui eraisik muutub maksejõuetuks, siis ei kata tagatise müük laenujääki. Tegemist on „toksilise“ laenuga.

Tootmisvarudega kaetuse tase (Coverage Ratio)

Näitab palju on ettevõttel tootmisvarusid, erineva suuruse ja tegevusalaga firmades erinev suurus. Kui tootmisvarusid on liiga vähe, siis on ettevõtte efektiivne funktsioneerimine häiritud ja kui tootmisvarusid on liialt palju, tuleb firmal teha näiteks liigseid kulutusi ladustamisele ja raha on varude all kinni, mis halvendab likviidsust.

Tootmisvarudega kaetuse tase = ( varud - ettemaksed hankijatele ) / lühiajalised kohustused

Treasury Direct (Treasury Direct)

USA valitsuse poolt loodud süsteem, mis võimaldab lihtsamalt kaubelda valitsuse võlakirjadega. Treasury DirectI abil on võimalik neid osta maakleri teenuseid kasutamata.

Tulu ühe aktsia kohta (EPS)

Antud kordaja näitab kasumit ühe lihtaktsia kohta aruandlusperioodil. Lihtaktsiate keskmine arv on kaalutud keskmine, kus arvesse võetakse aega, kui kaua aktsiad on olnud aktsionäride käes. Kui firma on tegelenud lisaks normaalsele tegevusele veel millegi ebatavalisega ja sel teel saadud kasum moodustab puhastulust mingi osa, tuleks arvutada välja kaks erinevat EPS väärtust, üks siis vastavalt tavategevuse kohta ja teine erakorraliste tulude jaoks. Sel viisil on võimalik eristada erakorralise kasumi mõju ja kaotada normaaltulukuse trendist erakordsed moonutavad kõrvalmõjud.

Erakorralisi tulusid tuleks arvesse võtta puhtalt, vaatamata nende mõju maksudele. Kui firmal on varrante, tuleks EPS arvutada jällegi kaheti, esiteks nii nagu on, see tähendab võtmata neid lihtaktsiatena arvesse, ja teiseks nii, et kõik lahjendatavad väärtpaberid on konverteeritud, arvestades nad lihtaktsiateks.

Tulu aktsia kohta ehk EPS = (puhaskasum - eelisaktsiate dividendid) / lihtaktsiate arv

Turuhinnaga order (Turul parima hinnaga) (Market Order)

Order, mis käsib maakleril täita tellimus nii kiiresti kui võimalik parima turuhinnaga. Kui börs on avatud, tähendab see, et pidevalt kaubeldavad väärtpaberid ostetakse tavaliselt pakkumis- või sellele lähedal oleva hinnaga ostuorderid, kas müügihinnaga või sellele lähedalolevaga; müügiorderid, kas ostuhinnaga või sellele lähedalolevaga. Kui order sisestatakse peale börsi sulgumist, täidetakse see järgneval kauplemise päeval avamishinnaga või sellele lähedal olevaga.

Turuindikaatorid (Market indicators)
Erinevad indikaatorid, mis illustreerivad turu üldisi suundi ning muutusi.
Turu kapitalisatsioon (Market Capitalization)
Ettevõtete aktsiate koguväärtus aktsiate arv korrutatud hetke turuhinnaga.
Turutegija (Market Maker)

Turutegija on börsi liige, kes on nõustunud pidevalt kuvama ostu- ja müüginoteeringuid mõnele aktsiale, parandades sellega likviidsust aktsias.

Täida või tühista (Fill or Kill, FOK)

Orderi tingimus, mis näeb ette orderi tühistamist, kui seda ei ole võimalik kohe täielikult täita.

Täismahus orderi tingimus (All or None, All or Nothing)

Ostu- või müügiorderi tingimus, mille järgi maakler täidab orderi vaid juhul, kui saadaval on kogu soovitav kogus. Kui soovitavat väärtpaberite kogust ei ole võimalik turult saada, siis jääb order kuni märgitud lõpptähtajani täitmata.

Täita koheselt või tühistada (Immediate or Cancel)

Orderi tingimus, mis nõuab, et kogu order või osa sellest täidetakse kohe. See osa orderist,  mida ei olnud võimalik kohe täita, tühistatakse.