Investeerimisõpik

USA valitsuse väärtpaber (Treasury Security)
Võlakirjad, mida annavad välja ja garanteerivad  riikide valitsused.