Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

Valitsuse võlakiri (Government Bond)
Võlakiri,  mille väljaandja on valitsus.
Valitsuse võlakiri (Treasury Bill, T-bill)

Lühiajaline valitsuse võlakiri, kestusega kuni 1 aasta.

Vara (Asset)
Igasugune valdus millel võib olla vahetamise korral väärtus
Varade hajapaigutusfondid (Asset Allocation Funds)

Investeerimisfondid,  mis on koostatud nii aktsiatest, osakutest, võlakirjadest kui sularaha ekvivalentidest, et täita investorite investeerimistingimusi. Selliste fondide riskitase on väga varieeruv.

Varade puhasrentaablus (ROA)

Varade puhasrentaablus näitab, kui efektiivselt on ettevõte oma tegevusega kasutanud kõiki ressursse ja sellega iga eelnevalt ettevõttesse paigutatud euro teenimisvõime taset ehk seda, mitme sendi eest toob kasumit iga investeeritud euro. See kajastab ka firma juhtkonna võimekust firma vara kasutamisel kasumi saamisel.

Varade puhasrentaablus (ROA) = puhaskasum / varad kokku * 100

Varade rentaablus (ROA)

Kui mitu senti puhaskasumit suudab teenida iga ettevõtte varade alla paigutatud üks euro.

Vara-tagatisel väärtpaber (ABS- Asset-Backed Security)

Väärtpaber mis on tagatud laenu, liisingu või nõudega mingi varaobjekti suhtes. Näiteks pank on andnud ettevõtetele laenu ja moodustab laenuportfellist väärtpaberid. Pangad kasutavad vara tagatisel väärtpabereid, kui soovivad müüa osa laenuportfellist. Vara tagatisel väärtpaber on alternatiiv investeerimisel ettevõtete võlakirjadesse.

Viimane aktsiatükelduse kuupäev (Last Split Date)

Viimane kuupäev, millal toimus aktsiasplit ehk tükeldus. Vt. Aktsiasplit.

Viimase tehingu kuupäev ja aeg (Last Trade Date and Time)
Viimase väärtpaberitehingu kuupäev ning aeg.
Viimne tehing (Last Trade)
Kauplemispäeva viimne tehing. Selle tehingu hind on päeva sulgemishind.
Volatiilsus (Volatility)

Väärtpaberi hinna kõikumine lühikese perioodi jooksul. Mida rohkem aktsia hind lühikese perioodi jooksul kõigub, seda suurem on ka volatiilsus. Tavaliselt mõõdetakse aktsia volatiilsust beeta abil. Portfelli volatiilsust saab alandada hajutamisega.

Volatiilsuse indeks VIX (CBOE Volatility Index)

Chicago optsioonibörsi volatiilsuse indeks näitab turuosaliste 30 päevase volatiilsuse ootust. See indeks on koostatud kasutades S&P500 indeksi put- ja call optsioone. VIX indeksit kasutatakse turusentimendi mõõtmiseks. Mida kõrgem on volatiilsuse indeks, seda ebakindlamad on investorid.

Võimendus (Leverage)

Investeerimisel kasutatakse laenatud raha, et suurendada potentsiaalset tootlust. Näiteks 1:4 võimenduse korral on omavahendite osakaal 25% ja ülejäänud investeeringuks vajaminevast summast laenatakse. Kui maakler pakub võimendust 1:4 ja investoril on 1000 eurot investeerimiseks, siis ta saab maksimaalset võimendust kasutades osta väärtpabereid 4000 euro väärtuses. Võimendust kasutades võtab investor suurema riski.

Võlainstrument (Debt instrument)

Võlasuhet esindav intresse ja teeniv väärtpaber. 100.a. tagasi eksisteeris kirjaliku lubadusena maksta laenatud summa tagasi. Tänapäaeval on tavaliselt elektroonilisel kujul. Näitena võlakirjad, kommertspaberid jne.

Võlakiri (Bond)

Väärtpaber, mis sisaldab laenuvõtja kohustust maksta laen kokkulepitud tähtajal laenuandjale tagasi ning tasuda intressi.

Võlakirjade allutatus (Bond subordination)

Võlakirjade allutatus tähendab, et emitendi likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt saadud hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult aktsionärid. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk), mis võib realiseeruda, kui maksejõuetuse ja muude raskuste esinemisel rakendataks krediidiasutusest emitendi suhtes kriisimenetluse kava.

Võlakordaja (Dept Ratio)

Võlakordaja näitab, kui suurt osa ettevõtte varadest finantseeritakse laenatud vahenditega.

Väljumistasu (Back-end Load)

Teenustasu, mida investor maksab, kui soovib oma fondiosakud fondile tagasi müüa.

Väärtpaber (Security)

Väärtpaber kujutab endast kokkulepet investori ja emitendi vahel. Enamlevinud väärtpaberid on: aktsia, võlakiri ja fondiosak.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon