Investeerimisõpik - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Investeerimiskool InvesteerimisõpikInvesteerimisõpik

ADR (American Depositary Receipt)

ADR-id esindavad välisettevõtete aktsiaid, mida kaubeldakse USA börsidel dollarites. ADR-id käituvad sarnaselt tavalistele ettevõtte aktsiatele- nendega saab kaubelda maaklerite kaudu, kauplemise pealt makstakse komisjonitasu, aktsiatelt makstakse dividende jne. ADR-id on tehniliselt vaadates pangas deponeeritud aktsiate sertifikaadid. Välisfirmad kasutavad ADR-e, et muuta firma aktsaid kättesaadavaks ameerika investoritele.

Ajalised tingimused (Time Conditions)

Need on ajalised piirangud, mis määravad näiteks teatud orderitüüpide tingimuste kehtivusaja. Näiteks: päevane order, kehtiv tühistamiseni, täida või tühista jne.

Aktsia (Stock)

Väärtpaber, mis näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist.

Vaata: Lihtaktsia, Eelisaktsia

Aktsiadividendid (Stock dividends)
Dividend, mida makstakse aktsiates.
Aktsiafond (Stock Fund)

Aktsiafond investeerib peamiselt börsil noteeritud aktsiatesse.

Aktsiate jaotamine (Split)

Aktsiate jaotamine. Näiteks kui ettevõte otsustab iga oma aktsia jagada kaheks, -kolmeks või rohkemaks osaks. Näiteks: 100 EUR maksvale aktsiale tehakse 2:1 split. Ühe aktsia hind on peale spliti 50 EUR. Endistel aktsiaomanikel on peale sellist spliti kaks korda rohkem aktsiaid, kuid igaüks nendest maksab poole endisest. Spliti põhjuseks on tavaliselt kõrge aktsia hind, tahetakse hinda väikeinvestoritele sobivamaks teha. Spliti teostamiseks on vaja luba ettevõtte nõukogult ja aktsionäridelt. Võib toimuda ka vastupidiseid splite (reverse split), mille puhul aktsiahind suureneb.

AMEX (American Stock Exchange)

Käibe suuruselt kolmas USA börs, mis asub New Yorgis. Amex börsil kaubeldaks likikaudu 10% USA-s kaubeldavatest väärtpaberitest. Suur osa selle börsil kaubeldavatest väärtpaberitest on väiksemad ettevõtted (small cap), ETF-id ja derivatiivid.

Annuiteedi arvutamine

Annuiteedi arvutamine toimub valemi järgi:

 

 C

 C

 C

 

 C

NPV =

 -------- +

 -------- +

---------

 + ... +

 --------

 

 (1+R/t)

 (1+R/t)^2

(1+R/t)^3

 

 (1+R/t)^nxt


Kus

NPV = annuiteedi nüüdisväärtus
C = ühe makse summa
R = diskontomäär (5% = 0,05; 10% = 0,1 jne.)
T = mitu korda aastas arvestatakse intresse
n = aastate arv

Annuiteet e. aastamakse (Annuity)

Nominaalilt võrdsete perioodiliste maksete seeria, mida klient maksab kas laenu tasumiseks või muudeks sissemakseteks. USA-s viidatakse annuiteedile peamiselt seoses kindlustusega (nt. pensionikindlustus).

Arbitraaž (Arbitrage)

Samaaegselt vara ostmine ja müümine, eesmärgiga teenida hindade erinevusest. Näiteks samaaegselt ostetakse ja müüakse erinevatel börsidel sama ettevõtte aktsiat, kuid tehingu hind on börsidel erinev.

AUM (Assets under management)

AUM väljendab varade mahtu, mida fondivalitseja valitseb.

Avalik ettevõte (Public company)

Ettevõte, mis on avaliku pakkumise läbi väljastanud väärtpabereid, mida edaspidi müüakse avatud turul. Avalik ettevõte peab perioodiliselt avaldama oma majandusnäitajad investoritele.

Avamishind (Open)

Hind, millega alustatakse aktsiaga kauplemist antud päeval.

Avatud fond (Open-end Fund)

Fond, mille müüdavate osakute arv ei ole piiratud. Fondiosakuid saab osta otse fondilt endalt või läbi maaklerfirma. Vaata: Fond