Finantsarvestus - LHV raamatukogu - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

Finantsarvestus

Juta Tikk

"Finantsarvestus" on mõeldud kasutamiseks õpikuna eelkõige majandusalast rakenduskõrgharidust taotlevatele üliõpilastele. Raamat sisaldab finantsarvestuses enamkasutatavaid arvestusmeetodeid ja -võtteid, mis annavad praktiliseks tööks piisava teoreetilise pagasi."

Finantsarvestus