Majandusmatemaatika alused

Ants Aasma, Henno Kellam, Aleksander Levin

Autorid tutvustavad põhilisi majandusteoorias kasutatavaid matemaatilisi meetodeid, samuti mitmeid mikro- ja makroökonoomika küsimusi. Lisatud on ligi 300 näidisülesannet koos vastustega.

Majandusmatemaatika alused