Babüloni rikkaim mees - LHV raamatukogu - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

Babüloni rikkaim mees

George S. Clason

Tegemist on pea sajandiva­nuse innustava looga sil­mapaistva ärimehe sulest. Iidse Babüloni ainetel põhi­nevas mõistujutus jagatak­se rahatarkust, mida oleks kasulik omandada eelkõige neil lugejail, kes on oma fi­nantside korraldamise tee alguses.

George Clason kirjutas omal ajal terve sarja majan­dusteemalisi trükiseid, kuid just „Babüloni rikkaim mees” sai enim loetuks ja kujunes klassikaliseks teks­tiks. Babülon oli muinasaja maailma rikkaim ja silma­paistvaim linn. Üheks Ba­büloni edu põhjuseks oli rahatarkus – kodanikud mõistsid raha väärtust, praktiseerisid kindlaid fi­nantspõhimõtteid ning os­kasid vara koguda ja säilita­da. Rahatarkuse eesmärk on investeerida olemasole­vat nii, et see tulevikus kasu tooks, ja seda teadis ka Babüloni rikkaim mees.

Kuidas mikrotasandil ma­jandada ja milliseid põhi­mõtteid selleks kasutada, on oluline teadmine. See teos püüab seda selgitada lihtsal kujul, eesti keeles ja iidse Mesopotaamia näitel.

Babüloni rikkaim mees