Mõtlemist muutes rikkaks - LHV raamatukogu - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

Mõtlemist muutes rikkaks

Napoleon Hill

„Mõtlemist muutes rikkaks” on klassikaline teos, mida on lugenud kümned miljonid ini­mesed üle maailma. Esimest korda avaldati see Hilli õpe­tus jõukaks saamisest suure depressiooni ajal ja oli kind­lasti omal kohal. Kuigi teost võib pidada eneseabiõpi­kuks, on tegemist ka õpetu­sega oma majandusliku olu­korra parandamiseks ja potentsiaali maksimeerimi­seks.

Autor paneb paika, kuidas seada eesmärke ning suuna­ta oma mõtlemine ja suhtu­mine eesmärkide saavutami­se poole. Olulisel kohal on ka koostöö ja positiivne eluvaa­de. Täna tunduvad mitmed selle raamatu põhimõtted iseenesest mõistetavad, kuid need mõjuvad eelkõige ter­vikliku süsteemina. Oma mõtlemise muutmine ei ole lihtne, kuid juhendi toel on seda lihtsam teha.

Mõtlemist muutes rikkaks