Miljonäri mõtteviisi saladused - LHV raamatukogu - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

Miljonäri mõtteviisi saladused

T. Harv Eker

Kui sa mõtled nagu rikkad inimesed ja tegutsed nagu rikkad inimesed, siis võib olla, et saad samuti rikkaks. T. Harv Eker on hea näide, sest ettevõtjana sai ta kahe ja poole aastaga nullist miljonäriks. Raamatusse on ta oma mõtted ja koge­mused kirja pannud.

Eker usub, et igal inimesel on ajus nn raha märk. See on skeem, mis iseloo­mustab inimese arusaamist rahaasjadest ja suhtumist oma varasse. See raha märk paneb paika, kas inimest saadab majanduslik edu – kas tema ümber koguneb raha või hoopiski vastupidi lahkub raha inimese kukrust ka hea õnne korral.

Kuigi see märk jääb inime­sega pikaks ajaks, saab seda siiski muuta. Selleks tuleb rahaasjus käituda teadlikult ja samm-sammult muuta oma suhtumist. Selleks leiab abi põhjalikust näidetega varustatud selgi­tusest, kuidas siis ikkagi rikka moodi mõelda ja käituda.

Miljonäri mõtteviisi saladused