Ettevõtte aduraamat: finantsmaailma teejuht nii unistajale kui ka tegijale - LHV raamatukogu - Investeerimiskool - LHV finantsportaal

Ettevõtte aduraamat: finantsmaailma teejuht nii unistajale kui ka tegijale

Krista Teearu

Ühe ettevõtjaga vesteldes tuli jutuks ka see, mis takistab tema ettevõtte arengut. Minu suureks üllatuseks ütles ta, et tunneb puudust heast raamatupidajast. Heast just selles mõttes, et ta mõistaks ettevõtte olemust ja oskaks ettevõtja otsuseid ja arengut oma finantsteadmistega proaktiivselt toetada. On ju sageli nii, et ettevõtlusega alustaja ei saa õieti arugi, mida raamatupidaja räägib. Ettevõtluses tippu jõudnutest ei saa aga enam raamatupidajad aru. Ja kuigi üha rohkem räägitakse sellest, et ettevõtja/juht ja raamatupidaja/finantsist peaksid rohkem koostööd tegema ja üksteise vaatepunkte mõistma, on tegelik side lünklik. See on ka üks põhjuseid, miks paljud lennukad äriideed jäävad teostamata ja paljulubavad ettevõtted arengus kängu.
Selle lünga täidab aga novembris ilmuv „Ettevõtte eduraamat. Finantsmaailma teejuht nii Unistajale kui Tegijale.“ Raamatu autor on ettevõtja ja finantsist Krista Teearu, kellele meeldibtõlkida finants- jaraamatupidamisinfo lihtsaks, selgeks ja arusaadavaks. Krista sõnutsi on inimestel liiga palju müüte ja hirme, mis muudavad rahaasjad ettevõtlust takistavaks tondiks.
Millega neid tonte raamatus peletatakse? Krista võtab ettevõtja käevangu ja jalutab koos temaga läbi viie olulisema arenguetapi ja selle prioriteetide ja infovajaduse - erinevad ju ettevõtlusest alles unistava inimese vajadused suuresti sellest, mida tipptegija vajab.
Unistaja alles kirjutab äriplaani ja kontrollib äririske.
Alustaja keskendub turunduse ja müügi õppimisele ja oma toote
Edeneja hakkab end finantsteemadega kurssi viima ja õpib, kuidas
lugeda oma peamisi finantsaruandeid, kuidas raha planeerida ning millised
on ettevõtja maksudega seotud kohustused ja millised õigused.
Ettevõtja keskendub ettevõtte struktuuri arendamisele, harib end
finantseerimisvõimaluste vallas ja hakkab kasutama lihtsaid juhtimisaruandeid ja prognoose.
Tegija loob süsteeme ja arendab kontrolle ning õpib ettevõtet juhtima aruandluse kaudu.
Iga arenguetapi juures vaadeldakse lähemalt viit olulisemat kategooriat: prioriteedid, struktuur, planeerimine, aruandlus, vajalikud teadmised finantsvaldkonnast. Lihtsad ja humoorikad selgitused ning lisalugemise soovitused muudavad raamatu praktiliseks töövahendiks, mis aitab olulist ebaolulisest eristada ja finantsides orienteerudes edasi liikuda nii algajal kui tegijal. Lisaboonus on muidugi see, et nende teadmistega varustatult paistab ettevõtja oma (tulevase) raamatupidaja silmis väga arukas ja tõsiseltvõetav.

Ettevõtte aduraamat: finantsmaailma teejuht nii unistajale kui ka tegijale