Investor kohtub: Tallinna Vesi - Seminarid - Investeerimiskool - LHV finantsportaal


Investor kohtub: Tallinna Vesi

28.09.2016, kell 17:30 LHV Kliendikontor, Tartu mnt 2, Tallinn

Investoritega tuleb kohtuma Tallinna Vee finantsdirektor Riina Käi.

 

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, pakkudes joogivee- ja kanalisatsiooniteenust rohkem kui 400 000 elanikule Tallinnas ja mitmes selle naabervallas. Tallinna teeninduspiirkonnas on AS-il Tallinna Vesi vee ja kanalisatsiooniteenuste osutamise ainuõigus aastani 2020.

 

AS Tallinna Vee aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.

 

Seminari aeg võib muutuda LHV-st mitteolenevatest asjaoludest. Anname võimalikest muudatustest registreerunud osalejatele eraldi teada.