6. mai 2015. a. | 19:28

LHV finantsportaal

Foorum Vaba teema

Kalev Jaik võsafilosoofist majandusteadlane

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • Nimelt oli rahvas sügavalt ära petetud petiste poolt, ega saanud õigesti aru temalt tema vara riisumisest ja majandusmehhanismidest üldse, ega saa ka tagantjärele ja jätkuvalt aru.


  Kui rahvas ei saa aru, siis see on omaette küsimus. See ei tähenda, et riisumine aset leiaks. Kui sina müüd mulle oma maja kilo kulla eest ja hiljem teatad, et sa ei saanud aru ning arvasid, et saad veel kilo teemanteid ka, jkuigi seda lepingus kirjas polnud kuskil ja kirjutasid alla dokumendile, kus kinnitasid, et oled lepingust aru saanud, siis riisunud ma sind ju ei ole. See võib olla sinu meelest enaõiglane tehing või ka õiglane, kuid mingit riisumist või pettust siin pole selle tõttu, et sa ei saanud aru.

  Millised on kuritegelikud ja mitte-kuritegelikud omandiõigused, seda saab iga inimene ise otsustada


  Ise otsustamine ja omakohus on metslaste moodi asjajamine. Meil on seadused ja kohtud, mis seadusi järgivad. Sinu jutus tuleb välja, et võid ise otsustada näiteks, kes on mõrvar ja võid talle iseotsustamise teel surmanuhtluse määrata. Niimoodi asjad tsiviliseeritud riigis siiski ei toimi. Sinu teoorial on augud sees Kalev. Nüüd sa ei suuda isegi enam riisumist defineerida, iga mees otsustab oma mätta otsast, et mis on riisumine. Riikides on selleks ikka seadused. Näiteks nõukogude ajal oli pornograafia levitamine ja tootmine kuritegu. Need inimesed, kes seda tegid, olid kurjategijad. Eesti Vabariigis pole see kuritegu ja need inimesed pole kurjategijad. Mõni võib nüüd ise otsustada, et on ikka küll kurjategijad, aga ei ole ja kui sa takistad neil seaduse raames pornograafia levitamist, siis oled hoopis ise kurjategija. Sinu "teooria" osutus ei millekski muuks kui sinu poliitilisteks hinnanguteks, et mis sinu arvates on õiglane ja mis mitte.
 • Kristjan 1
  (((Nimelt oli rahvas sügavalt ära petetud petiste poolt, ega saanud õigesti aru temalt tema vara riisumisest ja majandusmehhanismidest üldse, ega saa ka tagantjärele ja jätkuvalt aru.
  Kui rahvas ei saa aru, siis see on omaette küsimus. See ei tähenda, et riisumine aset leiaks. Kui sina müüd mulle oma maja kilo kulla eest ja hiljem teatad, et sa ei saanud aru ning arvasid, et saad veel kilo teemanteid ka, jkuigi seda lepingus kirjas polnud kuskil ja kirjutasid alla dokumendile, kus kinnitasid, et oled lepingust aru saanud, siis riisunud ma sind ju ei ole. )))

  Tehingu osapoolte kokkulepped ega antud allkirjad, aga samuti kehtivate seaduste kaanonid ei ole ainsad kriteeriumid selle üle otsustamiseks, kas tehing on riisumine või ei ole. On veel palju muid ja palju kaalukamaid kriteeriume, nagu näiteks see, kas see ostu-müügi tehing on võrdväärne või ei ole. Kui ilmneb, et ei ole kindlasti võrdväärne ja rajaneb vähemalt ühe tehingu osapoole valesti või ebapiisavalt kompetentsetele arusaamistele asjadest, nagu näiteks on üks tehingu osapool pururumal, ära petetud, alaealine või vaimse puudega, siis on see tehing ikkagi vähemalt osaliselt riisumine, ja sellesse tuleb ka niimoodi suhtuda. Isegi olemasolev võlts juura suhtub sellistesse tehingutesse teatud juhtudel niimoodi, kuigi mitte alati ja mitte järjekindlalt. Olemasolevate seaduste kaanonid aga pole üldse kuigi usaldusväärsed kriteeriumid millegi üle otsustamiseks. Näiteks tõlgendab see võlts juura panga poolt raha loomise laenu andmiseks, ja sellega on ka petetud rahvas näiliselt nõus, ja sellele annab ka iga petetud inimene näiliselt demokraatlikel valimistel igakord oma nõusoleku "allkirja", kui tegelikult on see hoopis ühiskonnalt varade riisumine pettuse teel, jne.

  (((Millised on kuritegelikud ja mitte-kuritegelikud omandiõigused, seda saab iga inimene ise otsustada

  Ise otsustamine ja omakohus on metslaste moodi asjajamine. Meil on seadused ja kohtud, mis seadusi järgivad. Sinu jutus tuleb välja, et võid ise otsustada näiteks, kes on mõrvar ja võid talle iseotsustamise teel surmanuhtluse määrata. Niimoodi asjad tsiviliseeritud riigis siiski ei toimi. )))

  Igal inimesel tulebki ise ehk oma peaga mõtelda ja ise järeldusi teha, mitte aga tegelikult pimesi uskuda ja usaldada igasuguseid autoriteete, seadusi ja kohtuid, ega seda, mis on nii öelda emapiimaga koos sisendatud kogukonna poolt. Sest viimased võivad ka eksida ja valed olla, olla koguni pettused, petised ja aferistid. Vastasel juhul on tulemus selline nagu sügaval keskajal, et usuti igasugustesse kottermannidesse, jumalatesse, maagiasse jne põhiliselt sellepärast, et nii oli sisendatud, ja seda tegelikult lollust peeti moodsaks, ülimaks tarkuseks, ning seda tunnustati. See oli ka kõikide poolt tunnustatud umbes samamoodi, nagu on tänapäeval tunnustatud ja teaduseks peetud senine võlts ja ebateaduslik senine akadeemiline majandusteadus. Oma peaga mõtlemine ja järelduste tegemine ei tähenda omakohut.

  Nii et metslaste moodi asjaajamine on tegelikult sisendustesse ja autoriteetidesse pimesi uskumine, mitte aga iseseisev kriitiline mõtlemine, ehk oma peaga arutlev mõtlemine.
 • Kalev Jaik
  To stefan
  (((Oletame, et sa oled Tartus turistide giid. Tuleb 20 turisti eri riikidest ja sul on kaks tundi nendega rääkida Eestist/Tartust ja näidata kohti. Millest sa räägid, ja mida sa näitad? )))

  Giidina ma tutvustaksin Tartut inimesi harivalt, ehk nende arusaamisi ja maailmavaadet avardavalt. Põhilise rõhu paneksin ma ajaloo ja majandusprobleemide tutvustamisele. Näiteks tutvustaksin ma majandust ja üldse elulaadi ning inimeste väärarusaamisi varasematel aegadel selle järgi, millised pillavalt vägevad olid kirikud, ning samal ajal kui mannetu tootmine ja kui suur vaesus, nälg ja haigused. Tänapäevast majandust ja elulaadi tutvustaksin kasutult seisvate tehaste ja tehaste varemete järgi, ja selle järgi kuidas paljaksriisutud rahvas praegu ägab tööpuuduses ja kõige selle puuduses, mida toodetakse tehastes.
  Sealjuures eriliseks tutvustusobjektiks võtaks ma näiteks muuli Sauna tänava ja ujula vahel Emajõe ääres, mis rajati Eesti ajal suure majanduskriisi ajal hädaabitööde korras. See rajatis on ühtlasi ka kõige parem mälestusmärk Eesti ajale ja selle majandusele, kus oli kah õudne tööpuudus ja majandusseisak, näljasurmani ja ahastuseni ulatuv kõigest puudus ning sabotaaziga kunstlikult põhjustatud häda ja häda. Veel tutvustaksin näiteks endist Jalaka liini kohta Riia maantee ääres, mis on hea mälestusmärk sellest, milleks on võimelised inimesed riigi teenistuses olles, nii need, kes hukkasid kui ka need, keda ja miks hukati, näiteks nagu võõrast vara hävitavad ja linna põletavad hävituspataljonide liikmed ja muud "kommunistid".

  Kõlab väga huvitavalt, ja ilmselt oskad sa rääkida Tartust rohkem kui enamik teisi, aga siis segad sa jälle need majandusideed sisse, ja kogu lugu muutub ebausaldusväärseks. On ju väga kahju Kalev, et need NL ajal kaotatud rublad, ja nende tagajärjed sinu peas, varjavad kõik muud huvitavat mis sul on inimkonnale rääkida.
 • Üldse on suur nõmedus see praegune seadus, et kedagi ei tohi kurjategijaks/süüdi ja nii edasi nimetada ega tunnistada, keda pole kohtu poolt selliseks või teistsuguseks tunnistatud. Selle seaduse nõmedus seisneb selles, et see on üleskutse inimestele usaldada pimedalt mingit kellegi ehk kohtu otsust ja mitte oma peaga iseseisvalt arutlevalt mõtelda ja oma järeldusi teha. See on üleskutse pöörduda tagasi keskaegse nõmeduse ja ebakriitilise konformismi juurde. Uusaegne ja eriti teaduslik maailmatunnetus aga on hoopis teistsugune, mille printsiipide järgi tuleb igal inimesel enesel oma peaga mõtelda, kõiges alati kahelda ja kõike tõestada. Mingisugust kohut ega kedagi teist ega selle otsusi ega igasuguseid muid doktriine ega õpetusi aga ei saa kunagi pimedalt usaldada. Kui ebausaldusväärsed, valed, tendentslikult kallutatud ja lausa nõmedad ning kuritegelikud võivad olla kohtuotsused, selle kohta võiks tuua palju näiteid, nagu näiteks järgmine näide.

  Üks kõige autoriteetsem kohus --- Nürnbergi sõjatribunal 1946 aastal --- tunnistas natsionaalsotsialistliku Saksamaa ühes selle paljude allüksustega nagu näiteks SS jne kuritegelikeks, ja seega ka natsionaalsotsialismi kuritegelikuks. Samal ajal seesama kohus tunnistas kuigi vaikivalt aga siiski tegelikult ja mitmekordselt kinnitatult öigeks kommunistliku Nõukogude Liidu ja seega kommunismi. NL ehk kommunismi esindajad olid selles kohtus igati lugupeetavad ja kiidetud õiged härrad ja koguni kohtumõistjad, ning kommunismi oli koguni muinasjutuliselt ohtralt abistatud Lend Lease korras ja igal muul moel tema kuritegelike kommunismitegude kordasaatmisel samuti õigete ja lugupeetud härrade poolt. Tegelikult ja vähegi loogilisema asjade käsitluse järgi aga oli kommunism ühes selle kõigi Lend Lease abistajatega kokku palju enam kuritegelikum kui natsionaalsotsialism, sest selle kuriteod olid palju suuremad ja järjekindlamad.
 • Kalev Jaik
  Omandiõigused omakorda võivad olla suhteliselt õiged ja õiglased, mitmet moodi valed, või siis lausa kuritegelikud, ning erinevad omandiõigused võivad olla üksteisega vastuolus. Näiteks kehtestab röövel sellise omandiõiguse, mille järgi röövitud vara kuulub temale, mitte aga selle vara õiguslikule omanikule teiste seaduste ja seadustike järgi, siis on see kuritegelik omandiõigus.

  Jaikoloogiat Islamiriigist:
  The Independent
  Yazidi sex slaves who were kidnapped and raped by Isis militants and Iraq are undergoing surgery to “restore their virginity” because of fears they will be shunned by future husbands, it has emerged.

  Jaikoloogia nimelt õpetab, et neitsilikkus sõltub vaatlejast. Revolutsionäärid kehtestasid mittevirgilikkuse? Pole hullu, kuna neil ei olnud selliseks tegevuseks seaduslikku alust, kehtib neitsilikkus õiguse järgi edasi ja kohtuarst peab selle lihtsalt maksma panema.
 • Kalev Jaik
  Üldse on suur nõmedus see praegune seadus, et kedagi ei tohi kurjategijaks/süüdi ja nii edasi nimetada ega tunnistada, keda pole kohtu poolt selliseks või teistsuguseks tunnistatud. Selle seaduse nõmedus seisneb selles, et see on üleskutse inimestele usaldada pimedalt mingit kellegi ehk kohtu otsust ja mitte oma peaga iseseisvalt arutlevalt mõtelda ja oma järeldusi teha. See on üleskutse pöörduda tagasi keskaegse nõmeduse ja ebakriitilise konformismi juurde. Uusaegne ja eriti teaduslik maailmatunnetus aga on hoopis teistsugune, mille printsiipide järgi tuleb igal inimesel enesel oma peaga mõtelda, kõiges alati kahelda ja kõike tõestada. Mingisugust kohut ega kedagi teist ega selle otsusi ega igasuguseid muid doktriine ega õpetusi aga ei saa kunagi pimedalt usaldada. Kui ebausaldusväärsed, valed, tendentslikult kallutatud ja lausa nõmedad ning kuritegelikud võivad olla kohtuotsused, selle kohta võiks tuua palju näiteid, nagu näiteks järgmine näide.

  Üks kõige autoriteetsem kohus --- Nürnbergi sõjatribunal 1946 aastal --- tunnistas natsionaalsotsialistliku Saksamaa ühes selle paljude allüksustega nagu näiteks SS jne kuritegelikeks, ja seega ka natsionaalsotsialismi kuritegelikuks. Samal ajal seesama kohus tunnistas kuigi vaikivalt aga siiski tegelikult ja mitmekordselt kinnitatult öigeks kommunistliku Nõukogude Liidu ja seega kommunismi. NL ehk kommunismi esindajad olid selles kohtus igati lugupeetavad ja kiidetud õiged härrad ja koguni kohtumõistjad, ning kommunismi oli koguni muinasjutuliselt ohtralt abistatud Lend Lease korras ja igal muul moel tema kuritegelike kommunismitegude kordasaatmisel samuti õigete ja lugupeetud härrade poolt. Tegelikult ja vähegi loogilisema asjade käsitluse järgi aga oli kommunism ühes selle kõigi Lend Lease abistajatega kokku palju enam kuritegelikum kui natsionaalsotsialism, sest selle kuriteod olid palju suuremad ja järjekindlamad.

  Ma ei saanud aru, kas seadused on valed, või kas kohtute inimesed on valed, või kas kohtud ei peaks üldse olema? Kuidas Jaiguveres õigust mõistetakse?
 • To stefan
  (((Ma ei saanud aru, kas seadused on valed, või kas kohtute inimesed on valed, või kas kohtud ei peaks üldse olema? Kuidas Jaiguveres õigust mõistetakse? )))

  Valed on nii praegused seadused, kohtud ja kohtunikud, kui ka vale on terve poliitika, juura ja akadeemilise majandusteaduse mõttelaad ja kogu ainekäsitlus tervikuna. Kõik see on suuremas ja kõige olulisemas osas võlts ja tendentslikult moonutatud ainekäsitlus ja kokkuvõttes pettus. Teaduslik mõttelaad ja üldse ainekäsitlus on hoopis teistsugune, ning Jaiguveres domineerib just teaduslik mõttelaad ja ainekäsitlus, ja nimelt seda ka juurutatakse kõigile. Jaiguvere on uusaegne ühiskond praeguse suuresti ja suuremas osas keskaegse ja keskaegse vaimupimeduse ühiskonna asemel. Muidugi on ka Jaiguveres seadused ja kohtud ning kohtunikud, kuid käsitlevad ja otsustavad need kõike tõeliselt teaduslikult, nii nagu ka iga inimene, kes kõike seda kontrollib, ja kui leiab midagi valesti olevat, avaldab protesti ja püüab viga parandada. Kui võltsid ja tendensslikult moonutatud praegused poliitikad, seadused, kohtud ühes terve ainekäsitlusga on, selle kohta toon ma mõned näited.

  Aastate jooksul 1940 kuni 1946, millal Inglismaa ja USA olid kommunismi kuritegude kõige otsesemad kaasosalised, salgasid need riigid ühes kogu oma poliitikatega, seadustega ja kohtutega maha kommunismi ka kõige ilmsemad kuriteod, nagu näiteks omanikelt nende vara röövimised, süütute inimeste piinamised ja mõrvamised, agressioonid Poola ja Baltimaade vastu, hukkamised Katõnis ja mujal jne. Kuid nagu kommunismiga tülli mindi, nii pandi käima süüdistused ja sõim kommunismi aadressil Baltimaade okupeerimise ja muu kohta. Tähendab, kogu see poliitika ühes selle juuraga, seadustega, parlamentidega, valimistega, kohtutega ja kogu ainekäsitlusega oli nii võlts, et oma kaasosalise ja iseenese kuriteod vaikiti maha, ning "avalikustati" ainult oma vaenlase kuriteod, ja sedagi valikuliselt nii nagu see parajasti meeldis. Puudus aus, loogiline ja teaduslik ainekäsitlus, vaid selle asemel olid tendentslikud moonutused, varjamised, valetamine ja pettus.

  Teine näide võiks olla üldrahvalikus omanduses olnud hiiglaslike varade riisumine perestroika ajal, mida senine võlts poliitika ühes selle juuraga, seadustega ja kohtutega ning terve võltsi ainekäsitlusega riisumiseks ega kuriteoks ei tunnista, vaid tunnistab hoopis positiivseks nähtuseks ehk majandusreformideks. Tähendab, kogu see ainekäsitlus on nii võlts, et ka omandi kõige ilmsem riisumine omanikelt ei tunnistata riisumiseks ega kuriteoks. Tähendab, kui see ehk riisumine on riisujatele isiklikult kasulik, see meeldib ja seda on vaja varjata, siis ollakse valmis ükskõik mida varjama ja valetama, ka musta valgeks valetama, ning ükskõik kuidas rahvast petma igasuguse õigluse, rahvusluse, iseseisvuse ja demokraatia võltside maskidega.
 • Kalev Jaik
  Üldse on suur nõmedus see praegune seadus, et kedagi ei tohi kurjategijaks/süüdi ja nii edasi nimetada ega tunnistada, keda pole kohtu poolt selliseks või teistsuguseks tunnistatud.


  Kalev Jaik
  Muidugi on ka Jaiguveres seadused ja kohtud ning kohtunikud, kuid käsitlevad ja otsustavad need kõike tõeliselt teaduslikult


  Teadlased Jaiguveres nimetavad kahtlustatu kurjategijaks ilma kohtuotsuseta, peale seda pannakse kurjategija kotti ja visatakse vette. Kui upub, on süütu, kui ei upu, siis läheb tuleriidale. Praegust nõmedat korraldust ja süütuse presumptsiooni Jaiguveres pole. Teadlased viskavad inimesi vette.
 • Kalev Jaik
  Aastate jooksul 1940 kuni 1946, millal Inglismaa ja USA olid kommunismi kuritegude kõige otsesemad kaasosalised, salgasid need riigid ühes kogu oma poliitikatega, seadustega ja kohtutega maha kommunismi ka kõige ilmsemad kuriteod, nagu näiteks omanikelt nende vara röövimised, süütute inimeste piinamised ja mõrvamised, agressioonid Poola ja Baltimaade vastu, hukkamised Katõnis ja mujal jne.

  On päris loogiline, et näiteks Inglismaa eelkõige sõdis Hitleriga. Oleks olnud neil natuke raske hakata ka NL-ga sõdima sel ajal kui pommid lendasid üle Londoni. Mida nad oleksid pidanud tegema NL kommunismiga sõjaajal?

  Sõja järgi ongi ka kommunismiga tegeldud.
 • Kalev Jaik
  Valed on nii praegused seadused, kohtud ja kohtunikud,

  Näe, Atlantas on kohtusse sisse antud sihuke märgukiri. Kalev, kas liitud taotlusega?
 • kas keegi tõesti loodab, et Kalev veel midagi uut ja põnevat ütleb, mida eelmise 25+ kposti seas juba pole öeldud?
 • To Kristjan 1
  (((Teadlased Jaiguveres nimetavad kahtlustatu kurjategijaks ilma kohtuotsuseta, peale seda pannakse kurjategija kotti ja visatakse vette. Kui upub, on süütu, kui ei upu, siis läheb tuleriidale. Praegust nõmedat korraldust ja süütuse presumptsiooni Jaiguveres pole. Teadlased viskavad inimesi vette. )))

  Süütuse presumtsioon muidugi peab olema. Kuid see ei tähenda, et inimesed peaksid pimedalt usaldama hakkama kellegi või kohtu otsuseid ja neid mitte võtma kriitilise analüüsimise ja revideerimise alla, ning keegi võiks teadlikult inimesi petta ja nendele valet sisendada oma tendentslikult moonutatud ainekäsitlusega ja otsustustega. Tendentslikul moonutatud ainekäsitlus, mis kokkuvõttes on varjamine ja valetamine, peavad olema keelatud ja karistatavad. Näiteks ka see, kui kuriteo sooritaja ise varjab või üritab õiguskaiteorganite eest varjata oma kuritegu, peab olema karistatav kui omaette kuritegu, ning mitte ainult see, kui varjatakse kellegi teise kuritegu. Kogu ainekäsitlus aga peab olema teaduslik ehk rajanema loogilistele põhjendustele ja tõestustele, ning mitte olema kedagi solvav või kahjustav. Omakohus muidugi peab olema keelatud.

  Vastavalt sellele oleksid kurjategijad näiteks kõik seniste parlamendtide liiikmed, sest nende ainekäsitlus on tendentslikult moonutatud ehk oma põhiolemuselt kokkuvõttes valetamine. Seisneb see valetamine näiteks selles, et nad varjavad ilmselt tendenslikult ja omakasust ajendatult tegelikke ja olulisi asjaolusid igasuguse pseudo-arutlusega tähtsusetute pisiküsimuste üle, tegeledes niimoodi mitte tegeliku vaid näilise riigivalitsemisega kellegi teise ehk oma kardinataguste peremeeste huvides, mitte aga ühiskonna ega rahva huvides. Nii näiteks "arutlevad" nad tüütuseni nii suhteliselt tühiste asjaolude üle nagu eelarved, maksumäärad ja töökohtade loomine töötute jaoks, ja viidavad selliselt aega, samal aga varjates kõige olulisemaid asjaolusid, nagu näiteks seda, et millega tegelevad pangad tegelikult, ning kes, kuidas. miks ja kelle huvides tekitab majanduskriise ja tööpuudust. Seda kõike ehk olulist ja kõige olulisemat need parlamendiliikmed tendentslikult ja kanapimedalt ei näe ja selle kiidavad ilma igasuguse tegeliku arutuseta heaks. See kõik aga, mida nad varjavad ja õigustavad, on oma põhiolumuselt võlts, riisumine ja üldse kuritegelik, olgu see siis hoiuste tunnistamine rahaks ja nende allutamine raha inflatsioonile, raha loomine ja inflatsiooni tekitamine, raha hulga suvaline ja kuritahtlik reguleerimine ja majanduskriiside põhjustamine, või siis kõike sellist ja taolist siit alates ridamisi edasi.
 • To stefan
  (((On päris loogiline, et näiteks Inglismaa eelkõige sõdis Hitleriga. Oleks olnud neil natuke raske hakata ka NL-ga sõdima sel ajal kui pommid lendasid üle Londoni. Mida nad oleksid pidanud tegema NL kommunismiga sõjaajal?
  Sõja järgi ongi ka kommunismiga tegeldud. )))

  Nii nimetatud "Hitleriga sõdimine" ei tähenda ega õigusta kurjategijate kuritegude varjamist ja kurjategijate abistamist. Üldse on Inglismaa ja USA poolt kommunismi kuritegude varjamine ja kommunismi abistamine üks paljudest hiiglasuurtest poliitilistest absurdidest. Samasugune poliitiline absurd oli ka näiteks samade tegelaste poolt Nõukogude Liidus tekitatud defitsiidi põhjuste varjamine alles lähiminevikus, toimuva ja toimunud rahva vara ehk omandi riisumise varjamine ja õigustamine jne.
 • Vastavalt sellele oleksid kurjategijad näiteks kõik seniste parlamendtide liiikmed, sest nende ainekäsitlus on tendentslikult moonutatud


  ok, Jaiguveres kuulutatakse kurjategijateks need, kelle ainekäsitlus on moonutatud, mitte need, kes seadust rikuvad? Nii näiteks võib Kalev Jaik õlletehasesse sisse astuda ja sealt paar vaati õlut kodu veeretada, teda takistada püüdvad inimesed on kurjategijad, sest nende ainekäsitlus on tendentslikult moonutatud, õlletehas kuulub ju tegelikult Kalevile. Kas sain õigesti aru?
 • Kalev Jaik
  Nii nimetatud "Hitleriga sõdimine" ei tähenda ega õigusta kurjategijate kuritegude varjamist ja kurjategijate abistamist. Üldse on Inglismaa ja USA poolt kommunismi kuritegude varjamine ja kommunismi abistamine üks paljudest hiiglasuurtest poliitilistest absurdidest. Samasugune poliitiline absurd oli ka näiteks samade tegelaste poolt Nõukogude Liidus tekitatud defitsiidi põhjuste varjamine alles lähiminevikus, toimuva ja toimunud rahva vara ehk omandi riisumise varjamine ja õigustamine jne.

  Kalev sa räägid siin mingisugusest nn Hitlerist, või nn kommunismist, või nn USAst. Kas sa ei ole veel aru saanud, et kõik on ühe maailma valitseva oligarhi poolt kokku pannud vandenõu?
 • To Kristjan 1
  (((ok, Jaiguveres kuulutatakse kurjategijateks need, kelle ainekäsitlus on moonutatud, mitte need, kes seadust rikuvad? Nii näiteks võib Kalev Jaik õlletehasesse sisse astuda ja sealt paar vaati õlut kodu veeretada, teda takistada püüdvad inimesed on kurjategijad, sest nende ainekäsitlus on tendentslikult moonutatud, õlletehas kuulub ju tegelikult Kalevile. Kas sain õigesti aru? )))

  Et minule kui ühele paljudest Nõukogude Liidu töölisele ja hoiustajale oleks kuulunud nimelt just õlletehas või mingi konkreetne osa sellest, nagu näiteks vaat või 1000 õlut jne, see pole õige. Küll aga kuulus minule üks teatud osa kogu NL-us või siis Eestis olevast varadest, nagu kõikidest tehastest, nende toodangust jne. Et mina olin vaid üks paljudest selle suure ühise vara kaasomanikest, siis ei oleks mul ükski seadus ega omandiõigus lubanud võtta omavoliliselt õlletehasest ühtegi pudelit õlut või midagi muud, ning ma oleks saanud selle asja oma ainuomandusse ainult selle seaduslikul erastamisel, mis Nõukogude ajal käis teatavasti kaupluste kaudu vastavate kaubanduseeskirjade järgi ja eriliste erastamistalongide ehk rublade arvestuse järgi. Seda paljude aastakümnete jooksul seaduslikku riigivara erastamist võib pidada suhteliselt õiglaseks erastamiseks, ja nimelt nii oleks võinud ja pidanud toimuma ka riigivara suurerastamine, kaasa arvatud tehaste kui kõige suurema vara erastamine. Aastal 1988 aga pandi käima hoopis kuritegelik riigivara erastamine, mis oli selle vara riisumine maffiale, kuni see vara selle omanikelt täielikult ära riisuti.

  Kuritegelik aga võib olla nii seaduste rikkumine, kui ka seaduste järgi tegutsemine. Millega on kunagi tegemist, see oleneb olukorrast, seadustest ja tegutsemiste laadist igal konkreetsel juhul. Näiteks kuritegelike seaduste rikkumine võib teatud juhul olla nii kuritegu kui ka mitte kuritegu. Kuritegelike seaduste kehtestamine ja mittekuritegelike seaduste tendentslik ja kuritegelik tõlgendamine on kuriteod. Rahvamasside petmine selleks et riisuda või võimaldada riisuda rahva vara, või siis rahva teenimise maski varjus tegelemine tegelikult rahvavastaste tegudega ja rahva petmisega, nagu seda teevad näiteks avalikkusele teadaolevad poliitikud, parlamentide saadikud ja diktaatorid viimase 200 aasta jooksul, on igal juhul kuriteod. Seda vaatamata sellele, et seniste oma põhiolemuse poolest kuritegelike seaduste järgi need kuriteod ei ole.
 • To stefan
  (((Kalev sa räägid siin mingisugusest nn Hitlerist, või nn kommunismist, või nn USAst. Kas sa ei ole veel aru saanud, et kõik on ühe maailma valitseva oligarhi poolt kokku pannud vandenõu?)))

  Ei ole mingit vandenõud, vaid on riik --- üks ülemaailmne impeerium, mis aga on avalikkuse eest varjatud ja paljudeks iseseisvateks riikideks maskeeritud. Paistab, et teie pole sellest veel aru saanud ega ka poliitilist absurdi enese jaoks avastanud, ning usute suhteliselt kriitikavabalt sellesse, mis teile on kõikide infokanalite kaudu sisendatud.

  Aga pöörake tähelepanu poliitilisele absurdile, nagu näiteks sellele, et sõja ajal hakkasid lääneriigid Nõukogude Liitu abistama. Esitage enesele küsimus et miks ja millise loogika järgi? Kui sõda käis Saksamaa vastu, siis miks nad ise ei rünnanud Saksamaad, vaid teesklesid jõuetuid ja mängisid lolle, hiiglasliku sõjavarustuse aga kinkisid Nõukogude Liidule? Mis oli neil enestel puudu Saksamaa ründamise jaoks? Sõdureid mobiliseerimise jaoks oleks neil ju ka enestel jätkunud kümnete miljonite viisi! Aga täpselt samamoodi absurdne oleks olnud see, kui näiteks Nõukogude Liit oleks abistanud USA-d sellel teel, et oleks andnud näiteks 5 miljonit oma sõdurit USA alluvusse ehk USA armeesse, keda siis USA oleks ise kõige sellega varustanud ja relvastanud, millega ta Lend Leasi teel NL abistas, ja pannud selle ülivõimsa armee siis Saksamaa vastu ja üldse omatahtmisi tegutsema.
 • Absurdne on see, et loll peab ennast nii targaks, et püüab kõiki teisi õpetada, kuidas maailma asjadest aru saada. See on tõesti absurdne.
 • Kalev, miks Jaiguveres juriidilised isikud keelatud on?
 • Kalev Jaik
  Kui sõda käis Saksamaa vastu, siis miks nad ise ei rünnanud Saksamaad

  Saksamaa ründas neid. Nad kaitsesid ennast. Seejärel ründasid Saksamaad. Kas sa pole üleüldse ajalugu õppinud Kalev?

 • To stefan
  (((Kui sõda käis Saksamaa vastu, siis miks nad ise ei rünnanud Saksamaad
  Saksamaa ründas neid. Nad kaitsesid ennast. Seejärel ründasid Saksamaad. Kas sa pole üleüldse ajalugu õppinud Kalev? )))

  Rünnak ja kaitsmine käivad sõjas käsikaes, ning vasturünnak on üks kaitsmise meetoditest.Asi aga on selles, et see sõda, nii nagu ka kõik teised kaasaegsed sõjad, käis otsast lõpuni lausa rõhutatult absurdselt ja ebaloogiliselt kõikide osavõtjate poolt. Kõik selles oli nii absurdne, et ükski riik enne seda enam kui 5000 aasta jooksul pole nii absurdselt käitunud. See tõendab, et tegemist oli hoopis uutmoodi nähtusega --- poliitilise absurdiga, mitte aga kellegi rumalusega või eksimustega. Üks poliitilise absurdi avaldusest oligi see, et USA ei rünnanud Saksamaad ise, vaid hoopis teeskles ründamist, ja selle asemel hakkas hoopis Nõukogude Liitu abistama ja varustama, võimaldades niimoodi viimasel ligi pool maailma ära vallutada, ja sigitades omale ohtliku vaenlase järgnevateks aastakümneteks.

  Samasuguseks poliitiliseks absurdiks oli näiteks ka see, et nii Nõukogude Liit kui ka USA mõlemad ühte moodi võimaldasid enam kui poole sajandi jooksul igasugustel kurjategijatel ja kaabakatel eriti Aafrikas ja Ladina-Ameerikas arvukalt riigipöördeid teostada, hakkasid neid kurjategijaid siis ja juba varemgi abistama, püüdmatagi neid omale allutada ehk muuta oma alluvateks riigiametnikeks, nagu see oleks loogiline olnud. Ehk võimaldasid oma abiga kurjategijatel maid ja ligi pool maailma ära vallutada, ega püüdnud ise mitte ainsatki maad niimoodi ära vallutada. Tegelikult on nii, et iga riik alati on vallutus, ja püüab alati ja lõputult aina juurde vallutada. Tänapäevased riigid aga ei taha vallutada, ka siis mitte, kui vallutamine oleks ülilihtne näiteks kusagil Aafrika maal riigipöörde teostamise teel, abistavad aga vallutusi teostavaid näiliselt sõltumatuid kurjategijaid vallutamistel. Absurdsuse tipuks kogu selle mängu juures on veel see, et ligi pool sellest majanduslikust abist, mis suurriigid riigipöördeid teostavatele näiliselt sõltumatutele kurjategijatele osutavad, kaob nende kurjategijate isiklikku taskusse nagu musta auku, ja nendest kurjategijatest saavad selle abi tõttu ülirikkad miljardärid. Selle mängu juures on seaduspärasuseks veel ka see, et mida vaesem on suurriikide abiga kurjategija poolt äravallutatud maa, seda rikkam on selle maa kurjategijast diktaator.
 • To dig
  (((Kalev, miks Jaiguveres juriidilised isikud keelatud on? )))

  Juriidilised isikud on teatud inimkooslused, nagu näiteks ühistud ja firmad, ja need ei peaks keelatud olema. Küll aga peaks keelatud olema see, et füüsilised isikud, kes moodustavad juriidilise isiku, ei vastuta juriidilise isiku tegude, varade ega kohustuste eest. Praeguste sisuliselt kuritegelike seaduste järgi on nii, et mitte keegi ei vastuta ega pea laenusid tagastama siis, kui füüsilised isikud võtavad laenusid juriidilise isiku ehk firma maskiga varjatult, ja kandivad selle firma äritegevusega varjatult varadest tühjaks, kas riisudes või siis raisates võõrast ehk nendele mitte kuuluvat vara. Sellepärast peaks firmades toimuv ja kogu firma majandustegevus, ja üldse igasugune majandustegevus, kus ühed isikud opereerivad teiste isikute varaga, olema range nii mitmekordse riikliku kontrolli ja järelevalve all, pluss veel avalikkuse kontrolli ja järelevalve all.
 • Kalev Jaik
  Tegelikult on nii, et iga riik alati on vallutus, ja püüab alati ja lõputult aina juurde vallutada. Tänapäevased riigid aga ei taha vallutada

  Kuidas siis tegelikult on?
 • Kalev Jaik
  Asi aga on selles, et see sõda, nii nagu ka kõik teised kaasaegsed sõjad, käis otsast lõpuni lausa rõhutatult absurdselt ja ebaloogiliselt kõikide osavõtjate poolt.

  Kuidas siis näiteks sinu isa käitus absurdselt, või kas tema polnud sama tark kui tema poeg ja sai sellest aru?

 • Kalev Jaik
  Üks poliitilise absurdi avaldusest oligi see, et USA ei rünnanud Saksamaad ise, vaid hoopis teeskles ründamist, ja selle asemel hakkas hoopis Nõukogude Liitu abistama ja varustama, võimaldades niimoodi viimasel ligi pool maailma ära vallutada, ja sigitades omale ohtliku vaenlase järgnevateks aastakümneteks.

  USA presidentide lubadused valijatele oli nii Wilson kui ka Roosevelt poolt üritada hoida USA sõjast välja. Ameeriklased ei tahtnud tegeleda eurooplaste probleemidega. Kas "absurdne"?
 • To stefan
  (((USA presidentide lubadused valijatele oli nii Wilson kui ka Roosevelt poolt üritada hoida USA sõjast välja. Ameeriklased ei tahtnud tegeleda eurooplaste probleemidega. Kas "absurdne"? )))

  Jah, kõik on otsast lõpuni absurdne. Sest igasuguste USA-de ja teiste taoliste presidenid ja parlamendid on tegelikult vaid marionetid ja näitetrupid, kes ei otsusta mitte midagi, valimised ja parteid on samuti lavastus ja valijad ärapetetud inimesed. Kui aga mingisugust sellist USA-d või selle tegelikke valitsejaid ei oleks huvitanud Euroopas toimuv, siis ei oleks hakatud ka Nõukogude Liitu abistama. Omaette suur absurdsus oli ka Saksamaa ja Jaapani linnade pommitamine.

  Kui see aga oleks olnud tõeline sõda, siis oleks see kestnud vaid mõni päev või nädal ilma igasuguste pommitamisteta ja suuremate lahinguteta, kui näiteks Saksamaa oleks ära vallutatud. Siis muidugi oleks näiteks USA selleks ka vastavalt ette valmistanud, et korraga välja panna näiteks kasvõi 30 miljoniline korralikult relvastatud ja väljaõpetatud armee. Aga põhjalikult absurdne oli juba Esimese maailmasõja lõpp, kus alistunud Saksamaale, Austriast bandiitide poolt jagatud tükkidele, Türgile ja sellest bandiitide poolt jagatud tükkidele jne kas kingiti või siis jäeti alles iseseisvus kuritegude sooritamise, igasuguste Hitlerite ja Stalinite esiletõstmise, ja järgmiste sõdade ettevalmistamise jaoks.
 • To stefan
  (((Kuidas siis näiteks sinu isa käitus absurdselt, või kas tema polnud sama tark kui tema poeg ja sai sellest aru?)))

  Jah, minu isa, nagu ka kõik teised tavalised inimesed, arvas naiivselt, et Teine maailmasdõda on tõeline sõda, ja püüdis oma osavõtuga sellest sündmusi mõjutada niimoodi, et elada mitte laskvale kuritegelikule kommunismile lõpp peale teha võimalikult kiiremini. Natsionaalsotsialismi ja eriti SS-i ta vihkas, kaebletes oma kirjades, et SS-i võetakse ka teda "vabatahtlikult" sunniviisiliselt. Aga tollel ajal ei olnud kuritegeliku kommunismi vastu võitlemiseks mingit teist valikut, kui valida kahest halvast parem või paremana tunduv.
 • Kalev Jaik
  To dig
  (((Kalev, miks Jaiguveres juriidilised isikud keelatud on? )))

  Juriidilised isikud on teatud inimkooslused, nagu näiteks ühistud ja firmad, ja need ei peaks keelatud olema.

  Nii-nii, ja kas juriidilised isikuid kui ühed hägusad ollused tohivad tündrit õlut omada?
 • To dig
  (((Nii-nii, ja kas juriidilised isikuid kui ühed hägusad ollused tohivad tündrit õlut omada? )))

  Ainult formaalselt või siis fiktiivselt saavad juriidilised isikud midagi ehk vara justnagu omada, ja sedagi vaid arvepidamise mõningase lihtsustamise mõttes. Tegelikult aga juriidiline isik midagi omada ei saa, sest kõik selle, mida ta formaalselt justnagu omab, omavad tegelikult teda moodustavad füüsilised isikud, ja see on nende ühine omand ehk ühine omatav vara kas ühe või teise arvepidamise süsteemi järgi kas kaasomand või ühisomand. Laenatud varad aga on võlausaldajate omad. Igasugused omandiõigused ja nõuded ehk kohustused/võlakirjad aga ei ole mitte kellegi omad, vaid on kollektiivsed teadmised, ega pole üldse varad. Nimelt nii peaksid asjad paika pandud olema Jaiguveres.
 • Kalev Jaik
  Kui sõda käis Saksamaa vastu, siis miks nad ise ei rünnanud Saksamaad

  Kalev Jaik
  Rünnak ja kaitsmine käivad sõjas käsikaes, ning vasturünnak on üks kaitsmise meetoditest.

  Noh kuidas sa nüüd tahad, kas USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa üldse sõdisid?
 • Kalev Jaik
  Jah, kõik on otsast lõpuni absurdne. Sest igasuguste USA-de ja teiste taoliste presidenid ja parlamendid on tegelikult vaid marionetid ja näitetrupid, kes ei otsusta mitte midagi, valimised ja parteid on samuti lavastus ja valijad ärapetetud inimesed.

  See on ju ainult sinu tühi väide. Polegi midagi absurdselt selles, et ameeriklased ei oleks tahtnud sõdida Euroopas. Palju absurdsem oleks, kui nad oleksid tahtnud. Täiesti loogiline on ka, et erimeelsused NL ja Lääne vahel ilmusid pärast seda kui Saksamaa oli alistatud. Mitte kuskilt on siit näha OLIGARHi käsi.
 • Kalev Jaik
  Kõik selles oli nii absurdne, et ükski riik enne seda enam kui 5000 aasta jooksul pole nii absurdselt käitunud

  Kui hoolikalt oled sa õppinud 5000 aasta tagust ajalugu Kalev?

 • To stefan
  (((Kõik selles oli nii absurdne, et ükski riik enne seda enam kui 5000 aasta jooksul pole nii absurdselt käitunud

  Kui hoolikalt oled sa õppinud 5000 aasta tagust ajalugu Kalev?)))

  Kui inimene mõtleb iseseisvalt, kriitiliselt ja loogiliselt, siis piisab temale ka sellisest ajaloo tundmisest selle mõistmiseks, et on olemas poliitline absurd, millest see võiks tuleneda jne, mida õpetatakse põhikooli viiendas klassis. Kui aga inimene ei mõtle iseseisvalt, kriitiliselt ja loogiliselt, vaid usub kriitikavabalt sellesse, mis temale on sisendatud, siis ei aita temale ka ajaloo tundmisest professionaalse ajaloodoktori tasemel. Siis ta küll teab palju igasuguseid fakte, kuid palju teadmine ei asenda mõtlemisvõimet, ja sellisele inimesele on võimatu ka kõige parema tõestusega midagi selgeks teha. Sellisele inimesele on võimatu midagi loogiliselt selgeks teha, on võimalik aga vaid sisendada mingit usku, ükskõik kui absurdne see usk ka poleks. Ehk teiste sõnadega: tarkus ei seisne palju teadmises ja harituses, vaid seisneb inimese enese mõtlemises, ning palju teadmisest on vaid siis abi, kui inimene on ka vastaval tasemel mõtlemisvõimeline. Seda nähtust kinnitab ka üks selline vanasõna, mis kõlab niimoodi: "Haridus lolli ei riku".

  Milleni viib see, kui inimene küll palju teab, kuid tema enese mõtlemisvõime on kohati nõrk või nõrgavõitu, selle kohta toon ma näite hoopis teisest valdkonnast kui ajalugu ja sellest arusaamine. Teatavasti on usklike seas, nagu näiteks jehoovatunnistajate seas, väga kõrgelt haritud ja palju teadvaid inimesi. Need inimesed on sügavalt veendunud, et see, mis piiblis on kirjas, on tõde, ning mitte mingi loogilise tõestusega ei ole neile võimalik vastupidist selgeks teha. Nii on selline inimene sügavalt veendunud, et oli ülemaailmne veeuputus jne. Samal ajal on iga selline inimene juba põhikooli neljandas klassis seda õppinud, et veeuputus oleks jätnud paratamatult jälje --- erilise mineraalse mudakihi --- kogu maailma turbasoodesse, ning et see mudakiht turbakihtides puudub, siis juba ainuüksi see asjaolu tõendab, et mingit sellist veeuputust pole kunagi olnud, ning et piiblis kirjutatu on vähemalt selles osas alusetu väljamõeldis ehk vale. Niisiis, inimene teab seda, kuivõrd on juba põhikoolis loodusloo tunnis seda õppinud, ja see on kindel tõestus, kuid kui ta pole piisaval määral mõtlemisvõimeline, siis võib ta kasvõi teaduste doktorina uskuda hoopis vastupidist ehk seda, mis on piiblis kirjas, ja mida on temale sisendatud. Ehk teiste sõnadega: palju teadmine ei asenda mõtlemisvõimet, ning kui inimene ei mõtle iseseisvalt, kriitiliselt ja loogiliselt teatud tasemel, siis on talle võimatu ka midagi loogiliselt selgeks teha.
 • Ma saan siis aru, et sul pole vaja õppida ajalugu, vaid sa "toodad" ise sellise ajaloo oma peas välja, mis sulle sobib. Imelik aga siis see, et su enda peas toimunud töötlemise tulemus, on "absurdne". Ongi siis hoopis su pea mis on absurdne. Ajalooraamatuid sa polevatki lugenud.
 • To stefan
  Tundsin ka mitmeid tunnustatud ajalooteadlasi, ja olen nendega rääkinud. Üks nendest --- Kaido Jaanson --- muuseas suri just eile, ja mul on tema kohta mõned mälestused. Nimelt käisime mõlemad paljude aastate jooksul lugemas Tartu Ülikooli vanas raamatukogu lugemissaalis Toomel vanal Nõukogude ajal. Tema oli muidugi korralik kommunist, nagu pidi olema ja õppejõud või professor, mina aga tunnustamata filosoof. Tutvustasin ka Jaansonile oma seisukohti ajaloo kohta, aga tema ei võtnud neid kuulmagi ega hakanud sellel teemal üldse pikemalt arutlemagi. Tema ütles minu seisukohtade kohta vaid niipalju, et see olevat võimatu ja olevat jama. Aga mul on tema kohta ka teisi mälestusi.

  Vana raamatukogu lugemissaalis oli nii, et õppejõudude jaoks oli kohe eraldi igati "aristokraatlikum" laud lugemise jaoks, tudengite jaoks aga tagasihoidlikumad eraldi lauad. Tudengitel oli õppejõudude laua kasutamine keelatud, mille kohta oli ka vastav keelutahvel välja pandud. Kord aga olid kolm tüdrukut, kes olid ilmselt tudengid, ennast seadnud ülbelt istuma õppejõudude laua äärde. Seal olid nende ees lahti küll mingid raamatud ja konspektid, kuid tegelesid nad seal lugemise asemel tundide viisi hoopis omavahel valju ja teisi lugejaid häiriva lobisemisega, üksteisel kulmude värvimisega ja valjult itsitamisega ehk naermisega. Jaanson istus ja luges kah seal laua ääres, ja oli näha, kuidas tema kannatus hakkas katkema ja ta hakkas vihastuma. Lõpuks Jaanson plahvatas ja tegi nondele tüdrukutele üsna vihaselt kõva noomituse, nii et tüdrukud sealt õppejõudude laua äärest kadusid nagu välk ja lõpetasid oma lobisemise ja itsitamise. Niimoodi korda lugemissaalis pani maksma Jaanson veel mitmetel taolistel kordadel. Selliseid tudengeid, keda tuli noomida, aga jätkus, eriti naissoost tudengite seast.

  Ükskord aga oli sama raamatukogu meeste WC seinale ilmunud suur kirjutis: "Munni piinab onanist, rahvast nussib kommunist". Keegi oli selle sinna väga nähtavalt kritseldanud. Kirjutis seisis seal seinal pool päeva, kümned või sajad inimesed käisid selle aja jookul WC-s ja ilmselt lugesid seda kirjutist. Kedagi see kirjutis ei šokeerinud. oli vaid näha, et paljud mehed peale WS külastamist naersid ja kiitsid omavahel tnndmatu poeedi teravmeelsust. Kui aga Kaido Jaanson WC-s ära käis, siis tuli ta sealt tagasi sügena nagu äikesepilv ja maruvihasena. Ta läks kohe raamatukogu töötajate juurde ja teatas nendele valjult ja ärritunult, et keegi olevat hakkama saanud õudse sigadusega, ja õudset solki meeste WC seinale kirjutanud. Ta tegi korralduse koheselt meeste WC sulgeda ja sein kritseldustest puhastada, enne kritselduse mahapühkimist aga kritseldust fotografeerida, et saaks välja selgitada, kes sellise sigadusega hakkama on saanud.
 • Kalev
  Õige on mõelda kriitiliselt, aga kõik kriitiline mõtlemine ei ole õige.
 • To stefan
  (((Õige on mõelda kriitiliselt, aga kõik kriitiline mõtlemine ei ole õige.)))

  Muidugi ole ka kõik kriitiline mõtlemine õige, sest võib ka eksida ja väga tihti eksitaksegi. Eksimine on inimlik. Kuid kriitilisel/loogilisel mõtlemisel on veel sellised iseärasused, et kõik pannakse põhimõtteliselt alati ka kahtluse alla, kõike kontrollitakse lõputult üle, ja kõige üle arutletakse. Need kriitilise mõtlemise iseärasused aitavad krrtilisel mõtlemisel eksimustest ja vigadest üle saada. Kuidagi teisiti eksimustest üle ei saagi, ning uskumusliku ning eelarvamusliku ehk suhteliselt primitiivsema mõtlemise juures eksimustest üle ei saadagi, või on see eksimistest ülesaamine väga raske ja sageli saab toimuda vaid teistsuguse sisenduse mõjul ehk samuti mitte loogiliselt ja mitte kriitiliselt.

  Uskumusliku ehk ebaloogilise mõtlemise tulemuseks ongi näiteks selline nähtus, et väga palju ajaloost teadev ajalooteadlane usub ebakriitiliselt seda infot ajaloo kohta, mis temale on sisendatud ja sisendatakse, ega leia, et teatud momendist alates ja kohati on see temale sisendatud ja sisendatav info nii absurdne, et see ei saa mitte kuidagi olla tõde, et tõde tuleb alles otsima hakata. Tagajärjeks on see, et selline inimene ei avasta näiteks poliitilist absurdi, näiteks nagu seda, et kuidas on see võimalik, et ühes demokraatlikus ühiskonnas, kus väidetavalt valitseb rahvas, valitseb see suures vaesuses vaevlev rahvas käputäie ülirikaste huvides.
 • Sinu usk, et maailma valitseb kõigile teadmata OLIGARH on suurepärane näide kui absurdselt võivad inimesed järeldada kui nad ei suuda mõelda kriitiliselt. Ma arvan, et juhul kui see OLIGARH-kinnismõte poleks tulnud su endalt, vaid kelleltki teiselt, ei oleks sa kunagi sellesse uskunud.
 • To stefan
  (((Sinu usk, et maailma valitseb kõigile teadmata OLIGARH on suurepärane näide kui absurdselt võivad inimesed järeldada kui nad ei suuda mõelda kriitiliselt. Ma arvan, et juhul kui see OLIGARH-kinnismõte poleks tulnud su endalt, vaid kelleltki teiselt, ei oleks sa kunagi sellesse uskunud. )))

  No nii! Pole suutnud te kriitiliselt/arutlevalt mõtelda sellisel tasemel, et jõuaksite poliitilise absurdi avastamiseni. Ometi on poliitiline absurd üks lähiajaloo ja kaaseagse poliitika kõige iseloomustavam globaalne nähtus, mis paistab igalt poolt silma igale kriitiliselt mõtlevale inimesele. Kriitilise mõtlemise juures aga käiks arutlus näiteks järgmiselt.

  Et väidetavalt demokraatlikus ühiskonnas valitsemine käib väheste rikkurite huvides, mitte aga rahva huvides, ning toimub hoopis rahva vara näiteks nagu hoiuste jne riisumine ja rahva petmine valitsejate poolt, et rahvalt on riisutud peaaegu kogu kapital jne, siis tõendab see, et tegelikult ei valitse rahvas ja see pole demokraatlik ühiskond, vaid see "demokraatia" on vaid valitsejate poolt korraldatav lavastus.

  Edasi tekib küsimus, et aga kes siis valitseb, kui rahvas ei valitse, kui valitsemine käib hoopis rikkurite huvides ja rahvas on riisumiste ja pettuste ohver? Et ka need teadaolevad rikkurid ei valitse, seda tõendab see, et need rikkurid pole mingil loomulikul ega ausal teel rikkaks saanud, vaid keegi on neid kunslikult rikkaks teinud, kinkides nendele rahvalt riisutavat vara, või siis võimaldades nendel enestel rahva vara riisuda. See tõendab, et ka need rikkurid tegelikult ei valitse, vaid hoopis keegi valitseb ka neid, ehk nad on nagu teenistuskoerad kellegi ehk oma peremehe lõa otsas. Igasugused riigiametnikud, alates presidentidest, parlamentide saadikutest ja ministritest, kah ei valitse, sest need on kellegi poolt kunstlikult paika pandud, privilegeeritud, ära ostetud, kellegi käsu järgi valetama ja tegutsema pandud, ja neid ka vahetatakse nagu kindaid, kui tegelik valitsemine ei muutu, ja kõik jääb olemuslikult ikka samaks. Muutused on vaid kosmeetilist laadi ehk näilised. Kes siis tegelikult valitseb, kui ei valitse rahvas, rikkurid ega riigiametnikud, vaid hoopis keegi teine valitseb?

  Et ka rikkurid ehk kapitalistud ei valitse, seda tõendab täiendavalt veel see, et kui valitseks mitu inimest koos, siis läheksid nad omavahel lootusetult nii tülli, et sellisest valitsemisest ei tuleks midagi välja. See on nii, nagu ei suudaks ka röövlid röövlibandes koos seda bandet valitseda ega röövsaaki omavahel jagada, kui neid kõiki tegelikult ei valitseks röövlite pealik. Samamoodi lähevad ka näiteks perekonnas mees, naine ja ämm omavahel nii tülli ja koguni kaklema, et neid tülisid saab lahendada sageli ainult politsei ja kohtute abil. See tõendab veelkordselt, et igasugune demokraatlik valitsemisvorm on tegelikult võimatu, seda ühe moodi nii perekonnas, röövlibandes kui ka riigis.

  Edasi arutledes ilmneb asjaolu, et tegelikult käib valitsemine koordineeritult ehk kellegi juhitult ja käskude järgi mitte ainult ühes avalikkusele teadaolevas riigis, vaid ka teistes sellistes riikides ja nende riikide vahel, et igasused lahkhelid, opositsioonid ja tülid nii riikide siseselt kui ka erinevate riikide vahel on vaid näilised, see tähendab, et on mitte tegelikud vaid on lavastatud ühtse koordineerituse ja salajase koostöö järgi. Vastavalt sellele tegelikule salajasele koostööle ei paljasta ka üksteisega sõdivad riigid, kes üksteisi muidu sõimavad ja süüdistavad, teineteise tõelisi saladusi. Nii näiteks ei paljastanud Nõukogude Liit, kes USA-d muidu igati sõimas ja süüdistas, USA tõelisi saladusi, nagu näiteks seda, et USA-d ei valitse mingid rikkurid ega kapitalistid, et raha loomine erapankade poolt on erapankadel rahva vara riisumise lubamine, et terve see kapitalism on mitte tõeline vaid hoopis näiline ehk lavastus jne. Paljastamise asemel hoopis pettis Nõukogude Liit kogu maailma rahvast valedega, et USA-s ja mujal olevat tõeline kapitalism, kapitalistid ja kapitalistide klass, demokraatia, et kapitalistlik majandusteadus olevat tõeline majandusteadus, ainult et kapitalistlik, et raha loomine ega inflatsioon ei olevat riisumine, et hoiused olevat raha jne.

  Kõik sellised ja taolised loogilised ja kriitilised arutlused viivad ikka ja jälle välja avalikkusele tundmatu OLIGARHI juurde, ja mitte ainult arutlused seda liini pidi, vaid ka arutlused kõikide teiste liinide pidi ja teistel teemadel.
 • Kalev Jaik
  Et väidetavalt demokraatlikus ühiskonnas valitsemine käib väheste rikkurite huvides, mitte aga rahva huvides, ning toimub hoopis rahva vara näiteks nagu hoiuste jne riisumine ja rahva petmine valitsejate poolt, et rahvalt on riisutud peaaegu kogu kapital jne, siis tõendab see, et tegelikult ei valitse rahvas ja see pole demokraatlik ühiskond, vaid see "demokraatia" on vaid valitsejate poolt korraldatav lavastus.

  Vastupidi. Igasugused poliitilised süsteemid on proovitud ja proovitakse. Läbi ajaloo on arenenud erinevad ideoloogiad kuidas kõige edukamalt juhtida riike. Ja meil on valimised kus inimesed mugavalt kontrollivad kes valida ja keda ei. Sinu nördimus ongi selles, et SINA pole osutunud üheks nendeks inimesteks kes on valitud, või õigemini ainukeseks (tahad ju saada maailma ainuvalitsejaks). Teised inimesed maailmas on rahul demokraatiaga, sina ei ole rahul.

  Soovitus sulle Kalev:
  loo poliitilist erakonda! Sa oled tuntud, sind loetakse, ja läbi Interneti on sul tasuta võimalik oma sõnumi levitada. Vaatame siis mis juhtub kui iga eestlane teab sinust ja sinu programmist. Vaatame siis kui paljud sinu poolt hääletavad. Eks ole?
 • To stefan
  (((Ikka endiselt olete te võrdlemisi ebakriitiliselt kinni absurdsete seisukohtade juures, mis teile on sisendatud, et on demokraatia, toimuvad valimised jne. Et see tegelikult pole üldsegi nii, selleks võiksite ju võrrelda rahva ehk enamiku inimeste tahtmisi "demokraatliku" riigi tegemistega ja tahtmistega. Siis saksite aru, et need tahtmised on enamikul juhtudel üksteisega vastuolus, et riigi või riigi valitsejate tegemised ja tahtmised ei lähe üldse kokku rahva ehk enamiku inimeste tegelike tahtmistega. See tähendab, et rahvas ei valitse, et hoopis rahvast valitsetakse, et riik ei ole mingi demokraatlik institutsioon.

  Võtame näiteks kasvõi sellise lihtsa asja nagu surmanuhtlus. Riik on surmanuhtluse peaaegu kõikjal ära kaotanud. Kuid rahva seas ei leia te peaaegu kusagil ühtegi inimest, kes oleks nõus omal kulul vanglas ülal pidama mingisuguseid mõrtsukaid ja sarimõrvareid aastakümnete jooksul ja innustama niimoodi teisi potentsiaalseid mõrtsukaid tegutsema nii, et kui keegi nendest kogemata siiski vahele peaks jääma, siis midagi eriti halba temaga ei juhtu, vaid ta saab eluaegselt prii ehk rahva kulul toreda ülalpidamise vanglas, ehk muutub siis täiesti legaalsselt eluaegseks ühiskonna parasiidiks. Lühidalt, rahvas on surmanuhtluse poolt, riik aga rahva tahte vastaselt selle vastu, mis tähendab, et see ei ole mitte kuidagi rahva poolt valitsetav ehk demokraatlik riik. On ju väga lihtne. Selliseid näiteid võiks peaaegu igalt alalt tuua tuhandeid, nagu näiteks see näide, et rahvas ei oleks nõus tippsporti ülal pidama, riik aga on, ja on nõus jällegi rahva kulul ja rahva tahte vastaselt seda lausa muinasjutuliselt vägevalt ehk lausa kuninglikult pillavalt finantseerima.
 • Kalev, loo oma erakond, siis näeme kui palju toetust sa saad. Kui suurt toetust sa ise rahvalt ootaksid? Äkki oled isegi siit foorumist hakkanud tundma inimestelt poolehoidu? Vähemalt sul on olnud rohkem kui piisavalt aega oma ideid seletada.

Teemade nimekirja