Autoliv avaldab homme 3. kv.tulemused, aga NORMA? - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Autoliv avaldab homme 3. kv.tulemused, aga NORMA?

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • Kas järgmine loogika on õige?

  Kuna Autoliv avaldab homme 19.oktoobril 3.kv. konsolideeritud majandustulemused, siis peaks temale olema teada Norma majandustulemused.
  Kui suuraktsionärile on teada majandustulemused, kas siis ei ole mitte rikutud aktsionäride võrdse informeerimise reeglit, sest ülejäänud aktsionärid pole NORMA majandustulemustest midagi kuulnud.
 • No nii on juba olnud vähemalt kaks kvartalit, et autoliv avaldab oma tulemused nädal aega varem. Kuna Autoliv konsolideerib Norma andmeid oma aruannetessse, siis reaalselt on suhteliselt keeruline, et Norma teataks samal hetkel oma tulemused avalikult börsile. Siis võiksid Autolivi aktsionärid hakata kisama, et miks neid ei informeerita Eesti investoritega samal ajal. Ja kes see usub, et Autoliv saab Norma tegevustulemustega tutvuda ainult kord kuus? Nad on vist ikka jooksva eluga kursis.
 • mann,
  Norma peaks oma numbrid enne avaldama kui Autoliv.
  Toon näite.

  Swedbanga tütarfirma Hansapank avaldas oma majandustulemused eile.

  Swedbank avaldab oma kvartalitulemused alles 27.oktoobril.

  Kõik on loogiline.

  Tütarfirma tulemused pole veel terve ettevõtte tulemused, vastupidi aga küll.

  Järeldus: Norma aktsionäride puhul on rikutud aktsionäride võrdse informeerimise reeglit.

  Ootaks ka Tallinna Väärtpaberibörsi poolt kommentaari: kuidas on võimalik, et üks aktsionär saab informatsiooni enne teisi?
 • Järeldus on vale.

  Autoliv on teatavasti insaider, ning talle kehtivad võrreldes tädi maaliga erinevad reeglid. Kui ta aga enne Norma vastava aruande avaldamist tehinguid tegema hakkab, tuleb luugid lahti hoida nii muudel aktsionäridel kui väärtpaberijärelevalvel.

  Ega Swedbankgi oma konsolideeritud aruannet börtsiteate alusel kokku ei pane. Või ehk leidub mõni, kes arvab, et HP jagab tädi maalile ja swedbankile infot võrdsetel alustel??

  Kui aga Swedbank avaldab midagi sellist, mis võiks _ka_ _Norma_ _aktsionärile_ oluline olla, peaks Norma sellest loomulikult teavitama. Teavitamiseks võib ju lugeda sedagi, "et alates tänasest on Norma enamusaktsionäri Autoliv 3.kvartali aruanne kättesaadav aadressil www.autoliv.se/.."
 • Täiesti nõus Graafikuga. Peale Tallinna Väärtpaberibörsi, ootaks ka Norma sellekohast kommentaari.
 • Kui nüüd sisusse süübida, siis mul küll ei tekiks sellist kujutelma, et oleksin Norma tegemistest-tulemustest sama hästi informeeritud kui Autoliv, isegi mitte siis, kui Norma oleks oma tulemused avalikustanud juba nädala eest.
 • Täna on võimalus kõigil huvilistel "Rahakompass 2000" messi raames ürituse korraldajalt Tallinna Börsilt küsida, mida tema asjast arvab.
 • Graafik, võibolla sa küsiksid siis selle küsimuse börsi esindajatelt ja edastaksid ka siia foorumisse?
 • Olen juba teinud. Vastavad, et seoses messiga on praegu jube kiire.
 • to: Graafik
  Sirvisin veidi seda Autolivi rootsikeelset aruannet. Mida sealt siis Norma kohta lugeda võis, et langetada investeerimisotsuseid?
 • Tsura,

  Ma võib-olla ei väljendanud, et selgesti, kuid minu arust on ei ole võimalik Autolivi aruande põhjal mingeid otsuseid langetada.

  Küsimus on selles: miks üks NORMA aktsionär saab ettevõtte majandustegevust puudutava info kätte enne kui teised?

  Kusjuures see on börsireeglitega vastuolus.
 • Halloo.

  Osadel isikutel on õigus saada konfidentsiaalset informatsiooni, näiteks lähtuvalt oma positsioonist (nõukogu/juhatuse liige) või töökohustustest (kontserni raamatupidur).

  Graafik, sinu loogikat edasi arendades tuleb juhul, kui juhatusse kuulub mõni aktsionär, teha see koosolek avalikuks, sest muidu saab üks aktsionär/esindaja teistest rohkem informatsiooni? Et juhatuse istungid peaksid toimuma nagu riigikogus- rõdul ajakirjanikud, aktsionärid? (andestage ehk kohatuna näivad võrdlused)

  Et aktsionärid selliseid mõttetuid nõudmisi ei esitaks, siis TVB reglement (räägime ikka sellest?) LUBAB osadel juhtudel, nagu ülalpoolgi mainitud (reglement on üsna paks ;), aktsionäride "ebavõrdset" kohtlemist. Võta mõni jurist näppu ja loe regelemendi osa "Nõuded Emitentidele" punkti 1.6.1.

  Eespool mainitud sättest lähtuvalt on Autoliv raamatupidajal õigus saada andmeid norma kohta, kuid samas kaotab Autoliv kui konfidentsiaalset infot omav isik õiguse vastu võtta Norma aktsiaid puudutavaid otsuseid kuni info avalikustamiseni. Ebavõrdse kohtlemise probleem tekib päevakorda juhul, kui Autoliv kuritarvitab oma usaldust (ning alles siis järgnevad sanktsioonid).

  Näiteks kui mingi kontserni raamatupidajal on oma aruande koostamisel vajadus küsida mingeid konf. andmeid normast, siis norma ei pea sellele raamatupidajale esitatud andmeid kohe ka tervele maailmale jagama- juhul, kui seesama raamatupidaja võtab omale kohustuse seda infot konfidentsiaalsena hoida.

  Tegelikult võib norma jagada oma informatsiooni ükshaaval kasvõi kõigile aktsionäridele (ja sina oled seal rivis viimane), niikaua kui ta võib kinnitada, et isikud, kellele on infot usaldanud, peavad seda konfidentsiaalsena ja ei kuritarvita seda. Kui eeldus osutub valeks ja infot on jagatud inimestele, kes ei pea kinni konfidentsiaalse info alusel tehingute tegemise keelust, saab norma trahvi. Õige?

  Normaaljuhul keegi ju sellepärast ei kannata- sest need, kes "teavad", tehinguid ei tee? Küsimus seega mitte Normas, vaid "teadjate" inimeste usaldamises. Kui sa Norma juhtkonda ei usalda, milleks sulle Norma aktsiad- Hostile takeover on plaanis?

  Ma ise pole Autoliv aruannet lugenud, mis meetodil või mis perioodi andmete alusel seal osalust Normas üldse kajastakse? Võimalik on ju ka, et seal öeldakse, et kuna Norma'st infot pole, siis osalust Normas seisuga 30.09.00 aruanne ei kajasta või mis veel hullem, investeeringu väärtus on hinnatud 0 SEK-le?

  PS: Praegu vaatan, et mu eelmises kommentaaris võis jääda mulje, et olen tõmmanud mõttetuid seoseid swedpanki ja norma vahele. Aga tegelikult on see lause sihilik mitte sugugi mõttetu.
 • Kuigi Norma-Autolivi teema ilmutab juba vaibumise tundemärke, sooviksin siiski kommenteerida üht foorumist läbi jooksnud väidet.

  Rääkides vastuolust börsireeglitega pidas "Graafik" ilmselt silmas Reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" punkti 1.6 ("Võrdne juurdepääs") alapunkti 1.6.1. Sellega pannakse emitendile kohustus tagada, et oluline avalikustamata informatsioon (seda majandustulemused aga kindlasti on) ei saaks enne TVB kaudu avalikustamist teatavaks selleks mitte volitatud isikutele (s.t. isikuile, kellele selline informatsioon ei ole vajalik nende tavapäraste tööülesannete täitmiseks).

  Autolivi 3.kv. aruanne ei sisaldanud informatsiooni AS-i Norma kui iseseisva majandusüksuse majandustulemuste kohta, Autolivi tulemustest rääkides oli vaid mainitud, et Norma kuulub Autolivi konsolideerimisgruppi. Seega ei ole Norma 3.kv. majandustulemused veel avalikkusele teatavaks saanud.

  Hetkel meie käsutuses olev teave ei anna meile alust arvata, et reglemendi nõudeid oleks rikutud, kuna:

  1. avalikustamata informatsiooni on lubatud edastada isikuile, kellele selline informatsioon on vajalik nende tavapäraste tööülesannete täitmiseks.

  2. Norma avalikustamata tulemused ei ole teadaolevalt lekkinud, seega on infot hoitud konfidentsiaalsena.

  Kui kellelgi satub olema vastupidist informatsiooni, siis on see meile aga alati teretulnud.


  Kalle Viks
  TVB noteerimisosakond
 • kallev

  Tõenäoliselt on börsil võimalik regulatsioonide taha peitu pugeda,

  kuid

  sisuliselt on tegemist olukorraga, kus suurinvestoril on väikeinvestori ees eelised.

  Selline ebavõrdsus kaob näiteks tänasest USA-s, kus varem jagati ettevõtete kohta käivat informatsiooni samuti selektiivselt. Nüüd peavad, aga kõik turuosalised üheaegselt informatsioonile ligipääsema.
 • "Selline ebavõrdsus kaob näiteks tänasest USA-s, kus varem jagati ettevõtete kohta käivat informatsiooni samuti selektiivselt. Nüüd peavad, aga kõik turuosalised üheaegselt informatsioonile ligipääsema."

  Kas sama asja Eestis rakendades peaksid Swedbank mehed (sh. nõukogu liikmed) Hansapangas hakkama käima majanduspolitseinike eskordi saatel, kes vaatavad, et Swedbanki meestele midagi üleliigset ei näidataks või mis?
 • USA point vist seisnes eelkõige siiski selles, et varem jagati sektorite analüütikutele veidi enam selgitusi kui tavainvestoritele.
  Kui Norma teeb Autolivile allhanget, siis on ju Autolivil ikka rohkem infot ettevõttest kui teistel isegi siis, kui Autoliv loeks koos meiega börsiteadet. Antud juhul on Norma Autolivi tütarettevõte ja siin võiksid ju olla ikka natuke teised seadused kui portfelliinvesteeringu korral.
 • Asjad aeti vaikselt korda,

  eile avaldas tulemused NORMA,
  täna Norma enamusaktsionär AUTOLIV,
  nii nagu peabki olema

  PS! Autolivi p/e suhe on kõigest 7.7
 • Nujahh, samas ma ei usu, et Autoliv Norma andmed alles eile kätte sai ja mõni võluv rootslasest raamatupidaja terve öö palehigis aruandeid konsolideeris...

  Aga see selleks, ilusam on sellist avalikustamisjärjestust ehk vaadata küll.
 • Autoliv sulgeb Saksamaal kaks tehast ja kaalub tootmise kolimist Eestisse.

  http://www.e24.ee/542840/autoliv-sulgeb-saksamaal-kaks-tehast-ja-kaalub-tootmise-kolimist-eestisse/
 • Rootsi päritolu autode turvavarustuse tootja Autoliv alustas aasta alguses metallkomponente tootva tehase kolimist Saksamaalt Eestisse, mistõttu Norma otsib oma meeskonda spetsialiste ning insenere.

  http://www.ap3.ee/article/2012/5/27/norma-laieneb-eestis

Teemade nimekirja

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon