CEE - Central Europe and Russia Fund

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • Tänases enimkaubeldud aktsiate topis võib leida Deutsche poolt juhitava CEE fondi aktsia. Pakun et tähelepanu seotud CEE täiendava aktsiaemissiooniga. Emissiooni tingimuste kohaselt 24.veebruari seisuga aktsia omanikud said iga aktsia kohta ühe kaubeldava märkimisõiguse (right), ning iga 3 õiguse kohta saab märkida ühe täiendava CEE aktsia kuni 19.märtsini. Õiguseid võib osta ja müüa, seega kui märkimise tingimused tunduvad atraktiivsed, võib õiguseid juurde osta.

  CEE on viimase aasta jooksul olnud hea investeering. CEE on "closed-end fund", mis tähendab et turul kaubeldakse kindla koguse fondi aktsiatega mis võivad olla hinnatud discoundi või premiumiga fondi NAVi suhtes. Seoses arenevate turgude populaarsusega on CEE NAVi väärtus oluliselt tõusnud (NAV 2003a: +49,2%) ja samas ka discount vähenenud, lisades tootlust NAVi kasvule (kokku 2003a: +59,9%). Tagasivaates oli CEE super LHV Pro idee.

  Seekordse emissiooni tingimuste kohaselt saab uusi aktsiaid märkida hinna eest mis on 90% NAVist või 90% emissioonile eelneva 5 kauplemispäeva keskmisest sulgemishinnast, kumb iganes väärtus on madalam. See tähendab et märkijatele on tingimused soodsad, kuid olemasolevate aktsionäride huvisid kahjustatakse NAV/aktsia lahustamise e dilutioni tõttu sõltumata sellest kas nad osalevad märkimisel või mitte (kui nad just kõvasti märkimisõiguseid juurde ei osta).

  Closed-end fondi aktsiakapitali suurendamine on harilikult kasulik fondihaldurile, kelle "assets under management" st tulud kasvavad. Samas NAVist soodsama emissioonihinna korral seniste aktsionäride vara lahustub, lisaks kulutatakse osa emissioonist hangitud vahenditest teenustasudele (seekord ca 4%). Kuni soodustingimustega aktsiaid pakutakse olemasolevatele aktsionäridele, on tegevus legaalne. Mis aga ei tähenda et see aktsionäridele meeldiks. CEE hind on kukkunud üle 10%, peamiselt discoundi suurenemise arvel.

  Kuivõrd CEE on odavnenud müügihuvi mitte NAVi vähenemise tõttu võib öelda et CEE on suhteliselt soodne ost arvestades levinud arvamusi arenevate turgude edasistest väljavaadetest ja CEE discoundi ajalugu. Aktsionärid on tõenäoliselt lühikese mäluga ja mõne aja jooksul peale emissiooni toimumist võib tekkida surve discoundi ja NAVi lähenemisele. CEE hinnangul emissioon ise vähendab ka discounti ca 6% võrra 22.5$ märkimishinna korral NAVi poolelt.

  CEE hinda mõjutab muidugi fundamentaalselt CEE piirkonna ja Venemaa turgude käitumine ja tehniliselt see, kas sell-off on lõppenud. Lisaks closed-end fondide discount harilikult väheneb fondi edu korral (võib ka tekkida price premium) ning discount suureneb kui fondil läheb kehvalt.

  Käesolev ei ole soovitus osta või müüa. CEE on suht fokusseeritud fond, mis tähendab suuremat volatiilsust. 2003a lõpu seisuga oli 62% varadest investeeritud 10 väärtpaberisse ja 85% varadest kokku Poolas, Venemaal ja Ungaris.
 • Lisaksin veel juurde ühe asjaolu, mida tasub ka jälgida, nimelt sõltub CEE ka EUR/USD kursist. Kui tootlus viia EURi põhisele arvestusele, siis on see ilmselt tunduvalt madalam, kuid siiski kõrge.

  Isiklikul tasandil on CEE minu väga tagasihoidliku kasvukontoga imet teinud. :)
 • CEE on olnud ka minu kasvukonto hittkomponent. :)

  ehk just praegusest langusest leian lõpuks võimaluse ka üks täiendav pikk positsioon võtta...
 • Väga põhjalik lugu, tänud Sulle Capital!

  Huvitavat infot lisaks CEE-le ka paljude teiste closed-end ja index ETF-de kohta leiab siin

  ETF = exchange traded fund

  Muuhulgas saab näidatud lehel järjestada fonde discount või premium suuruse järgi, nii võib leida päris atraktiivseid investeerimisideid.

  CEE puhul on mõningaseks miinuseks asjaolu, et selle käive enamasti tagasihoidlik, ca 20K aktsiaid või vähemgi veel, mistõttu ka discount kui teatud ebaefektiivsus ei realiseeru kohe kasumina.

  Ise olen viimasel ajal jälginud TDF liikumisi, see on Hongkongi, Hiina ja Taivani aktsiatest koosnev fond, mille päevakäive enamasti igati korralikud 200K või rohkem aktsiat. Nimetatud fond armastab lühiajalise discount järel taas oma NAV kinni püüda, seega discount teke heaks ostusignaaliks.

 • Hennole - kui viimase kümne aasta keskmisena on TDF discount olnud pidevalt kusagil 15% kandis, maksimumiga kuni 30%, kas siis saab ainult eelmise aasta käitumise põhjal väita, et TDF aktsia hind armastab oma NAV lühiajalise disc järel kinni püüda?
 • kallekas

  Viimase 10 aasta graafiku vaatamine ei ole antud juhul hea võrdlus, kuna mind huvitab aktsia tulevikukäitumine tunduvalt lühemas perspketiivis. TA puhul on selline reegel, et võetakse vaatluse alla oma investeerimishorisondist 2 korda pikem graafik, seda põhimõtet võib minu arvates kasutada ka siin.

  Pealegi, kui Sa vaatad minu poolt eelnevalt viidatud www.etfconnect.com lehel toodud graafikut, siis sealne mõõtkava on küll selline, et sealt NAV ja hinna lühiajaliste liikumiste suhtes selget sotti ei saa.

  Ise võrdlen NAV ja hinda iga päev ning antud lühiajaline graafik on tunduvalt siksakilisem. Kõrvutan seda ka TA graafikult saadud ostusignaalidega, sest otse loomulikult ei tehta otsuseid ainult 1 näitaja põhjal, see viimane asjaolu tundus mulle küll nii iseenesestmõistetava detailina, et ei pidanud vajalikuks seda eraldi rõhutada.

 • Kommentaar CEE ja EUR/USD osas: Tootlusnumbrid olid fondi baasvaluutas (USD) ja Alvari märkus õige et maandamata USDi puhul oli investori jaoks EURi baasil tootlus madalam. Mis toob meid aga teise teema juurde - kas ja millises ulatuses peaks CEE puhul valuutariski maandama. CEE ise minuteada maandamisega ei tegele.

  Tähtsamad positsioonid riigiti olid 2003a lõpul Poola 32%, Venemaa 32%, Ungari 22% ja Tšehhi 11%. Panen kritiseerimiseks välja arvamuse et Venemaa on tänaseni küllalt USDi põhine majandus. 70% Venemaa ekspordist on dollaris, sama hulk ka Venemaa valuutareservidest. Kuigi rubla populaarsus on tõusnud, hoiavad inimesed ja ettevõtted seni hulka raha dollaris.

  Kesk- ja Ida-Euroopa riigid olen aga arvestanud EURi-põhisteks majandusteks nende asukoha tõttu. Kuigi Poola ja Tšehhi valuutad on vabalt kujuneva kursiga, on majandussidemed valdavalt EURi põhised. Ungari puhul on ka valuuta seotud EURi koridoriga.

  Selle loogika põhjal saaks USDi exposure vaid umbes 1/3 CEE positsioonist.
 • LHV klientidel, kes omasid CEE aktsiaid seisuga 24.02 on nüüd iga kolme aktsia kohta üks märkimistõend. Tõendi sümbol on CEERT (www.bigcharts.com anna infot tikkeri CEE.RT alt) ning sellega kaubeldakse 0.79 sendi tasemel.

  Kasvukonto klientidele antud märkimisõigust kontole ei laeku, osakud müüakse ning saadud raha kantakse vastavalt aktsiate arvule klientide kontole. Investeerimiskonto klientidel on võimalus osakuid müüa või märkida uusi aktsiaid, osaku müümine toimub nagu tavaline müügitehing, märkimise soovi korral tuleks ühendus võtta LHV-ga

  Märkimisõigused aeguvad 19. märtsil, märkimissoovi korral tuleks soovist teada anda nädal enne märkimisõiguste lõppu.

 • Üks vigade parandus: ühe CEE aktsia eest sai ühe CEERT. Samas saab kolme CEERT eest märkida ühe aktsia.
 • CEE hetkel +2.47%, 200 day EMA pealt põrkas tagasi...ka Poola ja Venemaa täna + poolel...huvitav kas KIE tõusutrendid jätkuvad või tegu lühiajalise põrkega

Teemade nimekirja