Kiirelt rikkaks? - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Kiirelt rikkaks?

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • Tekkis ühe isikuga koostöös selline huvitav leping mille eesmärgiks oli kiire rikastumine. Mina oleksin selles lepingus Investori osatäitja olnud. Kahjuks jäi aga asi katki, kuna mingil hetkel kadus teine osapool (lepingu kontekstis Maakler) silmapiirilt - nagu oleks õhku haihtunud :p


  Igasugused kommentaarid on oodatud

  Head lugemist :)

  Lepingu sisu:


  1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Käesolev leping reguleerib "nimi" (isikukood:_________ , edaspidi Investor) ja "nimi" (isikukood ________, edaspidi Maakler) vahelist finantsilist suhet.
  1.2. Käesoleva lepingu sisu saab muuta vaid mõlema osapoole ühisel nõusolekul.
  1.3. Muudatused lepingu sisus on kehtivad vaid mõlema osapoole kirjalikul kinnitusel.
  1.4. Käesolev leping jõustub hetkest mil Investori poolt välja käidav investeeringu summa (edaspidi Investeering) on täies ulatuses laekunud Maakleri poolt määratud pangakontole (edaspidi Investkonto).
  1.5. Käesolev leping lõppeb hiljemalt 365 kalendripäeva pärast selle jõustumist.
  1.6. Käesoleva lepingu võib lõpetada üks osapooltest ennetähtaegselt juhul kui Investeeringu rahaline väärtus on tõusnud 190%-ni enne punktis 1.4 nimetatud tähtaega. Lõpetav osapool on kohustatud teavitama teist osapoolt lepingu lõpetamisest.
  1.7. Kasum on Investeeringu rahaline väärtus lepingu jõustumisel lahutatud Investeeringu rahalisest väärtusest lepingu lõppemisel millelt omakorda on veel maha arvestatud Maakleri osa tulust mis on määratletud punktidega: 3.3, 3.4 ja 3.6.
  1.8. Maakler tagastab Investeeringu koos Kasumiga Investorile hiljemalt 15 tööpäeva jooksul käesoleva lepingu lõppemisest.
  1.9. Juhul, kui leping lõpetatakse ennetähtaegselt on Maakler kohustatud Investeeringu tagastama Investorile koos Kasumiga.

  2. LEPINGU SISU
  2.1. Investor kannab Investeeringu Investkontole eesmärgiga rahalist tulu teenida.
  2.2. Investeeringu esialge rahaline väärtus on:_________________________________________
  2.3. Investkonto pangakonto number on: _____________________________________________
  2.4. Maakler kasutab Investeeringut eesmärgiga Investeeringu rahaline väärtus vähemalt 190%-ni tõsta.
  2.5. Maakler garanteerib Investorile Investeeringu rahalise väärtuse suurenemise 190%-ni käesoleva lepingu kehtivusaja jooksul, seda vaid juhul kui ei realiseeru punkt 4.6.
  2.6. Kasumi tekitamiseks kasutab Maakler vaid seaduslikke võtteid.
  2.7. Investor ei ole mitte vähimalgi määral vastutav Maakleri tegude eest.

  3. INVESTORI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  3.1. Investoril on õigus saada elektrooniliselt ülevaade Investeeringuga toimuvast vähemalt üks kord igas kalendrikuus alates lepingu jõustumisest. Ülevaatel peavad olema ära märgitud: Investeeringu hetkeline rahaline väärtus ja Investeeringu väärtuse muutumine protsentides võrreldes Investeeringu rahalise väärtusega 30 kalendripäeva tagasi.
  3.2. Investor on kohustatud täitma käesoleva lepingu tingimusi.
  3.3. Investor on kohustatud tasuma Maaklerile 30% Investeeringu rahalise väärtuse suurenemisest juhul kui Investeeringu rahaline väärtus suureneb 190%-ni. Tasumine toimub Investeeringu rahalise väärtuse suurenemise arvelt lepingu lõppemisel.
  3.4. Investor on kohustatud tasuma Maaklerile 40% Investeeringu rahalise väärtuse suurenemisest juhul kui Investeeringu rahaline väärtus suureneb 500%-ni. Tasumine toimub Investeeringu rahalise väärtuse suurenemise arvelt lepingu lõppemisel.
  3.5. Investor on kohustatud Maaklerile edastama pangakonto andmed Investeeringu tagastamiseks hiljemalt 5 tööpäeva jooksul käesoleva lepingu lõppemisest.
  3.6. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel punkti 4.6 alusel on Investor kohustatud Maaklerile tasuma 25% Investeeringu rahalise väärtuse suurenemisest. Tasumine toimub Investeeringu rahalise väärtuse suurenemise arvelt lepingu lõppemisel.

  4. MAAKLERI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  4.1. Maakleril on õigus kasutada Investeeringut Kasumi tekitamise/suurendamise eesmärgil enda äranägemise järgi.
  4.2. Maakler on kohustatud täitma käesoleva lepingu tingimusi.
  4.3. Maakler on kohustatud lepingu lõppemisel tagastama Investorile Investeeringu 162,3% ulatuses, seda vaid juhul kui ei realiseeru punkt 4.6.
  4.4. Maakleril on õigus 30%-le Investeeringu rahalise väärtuse suurenemisest juhul kui Investeeringu rahaline väärtus suureneb 190%-ni. Tasumine toimub Investeeringu rahalise väärtuse suurenemise arvelt lepingu lõppemisel.
  4.5. Maakleril on õigus 40%-le Investeeringu rahalise väärtuse suurenemisest juhul kui Investeeringu rahaline väärtus suureneb 190%-ni. Tasumine toimub Investeeringu rahalise väärtuse suurenemise arvelt lepingu lõppemisel.
  4.6. Maakleril on õigus ühepoolselt leping lõpetada juhul, kui Maakleri tervisega seotud probleemid ei võimalda käesolevat lepingut edasi täita. Maakler peab viivitamatult Investorit teavitama säärasest otsusest. Otsus on kehtiv vaid juhul, kui Maakler esitab Investorile meditsiinilise tõendi terviseprobleemide kohta mis takistavad lepingu edasist täitmist.
  Osapooled on tutvunud käesoleva lepingu tingimustega ja on nendega nõus.


  Investor: Nimi Maakler: Nimi
  __________________ ____________________

 • Lisaks veel niipalju, et lepingu jõustumisega seoses oleks kindlasti tagatise organiseerinud Maakleri varadelt - loomulikult notariaalselt...


  Ilusat päeva
 • Eesti kiirkapitalismi tingimustes ysnagi soliidne 2riplaan. Lepingu sisu on kokkuv6ttes seega: 1) Sinult mulle raha. 2.) Minult sulle arsti spravka, et mul tervis perses ja ma ei tea mis rahast sa r22gid.

  Huvitav mis summadega kavatseti seda geniaalset plaani k2ima lykata?
 • Summad oleksid esialgu sinna 5 kohalise arvuga summa piiridesse jäänud
 • Eelnevaid kommentaare lugedes paistab, et Maakler (kui lepingupool) Investorilt (kui lepingupoolelt) veel raha kätte ei saanud. Seega on OnuJack kaotanud ainult oma isiklikku aega, hunniku sooja õhku, inimsuhteid ja veidi logistika peale minevat raha. Või ma eksin? Kas OnuJack otsib kedagi, kes hakkaks selle lepingu alusel uueks Maalkeri osatäitjaks?
 • Just k2isin ja lugesin Ilveste jamasid oma talu eest maksmisega. Tundub, et neil ei olnud isegi mingit lepingut. Syvenemata asjaoludesse tundub ikkagi, et inimesi tyrastati otse n2kku. Paneb m6tlema, et kas selliseid asju tehakse oskamatusest, sosserdamisest, liigsest enesekindlusest ja siis nii 6elda "olude sunnil" j2etakse maksmata v6i siis tehakse seda mingist "kavalast" 2ri-ideest innustatult?

  Krt. see Eesti elu ajab ikka nuuksudes naerma.
 • Elu küll, aga mis see "Eesti" veel seal vahel seisab? Kas mujal on parem või?
 • Eks Eesti l2heb lihtsalt rohkem hinge kui muu.
 • lepingu punktid 4.4 ja 4.5 on mulle selles mõttes arusaamatud, et nad ei välista üksteist. maakler võtab 30% ja maakler võtab ka 40% juhul kui investeeringu väärtus suureneb 190% ni. Need punktid kattuvad sõna-sõnalt, v.a protsendi osas. Sellest võiks saada vaidluspunkt:) Muidu oleks ju igati äge äri, kui seda veel jätkusuutlikult ajada saaks. Pole raske arvata, miks maakler "õhku haihtus".

  ...ilmselt sai parema pakkumise :-P
 • No eks see oli paras õppetund ilmselt - seegi hea, et tünni ei saanud :p Hetkel puhuvad muud tuuled juba - loe: kapital on mujale suunatud...
 • eelmine postitus oli suunatud ttrustile mitte Saepurusassile
 • tingimused oleksid Investori jaoks küllaltki soodsad olnud ja ega Maakler ka kehvas olukorras poleks lõpetanud, kui planeeritud kasumid saavutatud oleks.

  Seoses tüssamistega - vaevalt, et puhtjuhuslikult tüssatakse... Eks ikka tahetakse kiirelt/lihtsalt rikastuda :p

  Vb olla tõesti sai parema pakkumise või siis minu ettepaneku tagajärjel tekkis tulusam idee - võiks vähemalt aumees olla ning katkestamise põhjused välja käia. Varjata pole tal ennast eriti mõtet, kuna isikuandmed sai vahetatud...

  Igatahes huvitav kogemus... :)

  P.S - õppetund siit. Taevamanna toimib harva, seega on vaja enne pöördumatu sammu tegemist vaja ka potipõhja segada ja poti põhjast tulevat mannat mekkida :p
 • Kusjuures 90-ndate alguses ainult niimoodi raha teenitigi. Kui nõutud kasumit polnud, peksti see sõna otseses mõttes "maaklerilt" välja. Kui raha maakleril polnud, mindi nii isikliku kui sugulaste vara kallale. Kusjuures tähtis point oli tollal see, et Investori poolne raha väljakäimine oli suht küsitav. Kui dsisse nõuti kõik, mida paber vähegi kannatas.
  Aga tänapäeval?
 • Albaanias oli 90-ndail sarnane case, kusjuures sealse Maakleri äriplaani oluline osa oli pidevalt lisanduvate uute klientide hulk. Kiired võidavad!
 • Väike uuendus - tuleb välja, et esialgne Maakleri osatäitja on siiski nö. aumees. Ühesõnaga võttis ühendust ja selgitas "haihtumise" tagamaid lähemalt.

  Jõmmid tegutsesid Eestis suht aktiivselt ka veel 21 sajandi alguses. Eks nad tegutsevad ilmselt praegugi - meetodid on tänapäeval ilmselt vähe rohkem rafineeritud kui ajal mil matti võeti Hollywoodi filmidest :p
 • võiks öelda, et tegu oli siis 1 astmelise püramiidiga :p

  infoks veel nii palju, et leping sai valmis tehtud Investori ja Maakleri vahelises koostöös - sinu vastusest jäi mulje, et said aru, et Maakler viskas selle lepingu mulle nina alla...
 • Minu mäletamist mööda on siin mingis foorumis pakutud, et kas mõni maakler ei tahaks mu raha kasvatada. Keegi ei soovinud. Tegu ei pea olema pettusega. Mul pole aega ega teadmisi kaubelda, sa teed ja kasud pooleks, st. mulle 30% aastas oleks täitsa OK. Mina=investor. Mõlemale poolele kasulik.
 • ja hiljem hakati selliseid teenuseid osutavaid firmasid nimetama fondideks
 • toivo 19, anna oma raha mulle. Ma lähen sellega kasiinosse. Kui veab teeme võidu pooleks kui ei vea siis sina kaotad. Deal?
 • Küüniliselt võime me igasse asjasse suhtuda. Netim'il on õigus, nii see on. Ja mõned kindlustavad ka investeeringu säilimise, kui % tuleb siis on hästi. Lepingusse peab selle punkti sisse panema ja palun, lase käia. Tõsised investorid ja kauplejad on vast aga solvunud, kui nende TA-l ja mis iganes põhinevaid oskusi, teavet, kogemusi jms. kõrvutatakse õnnemängudega.
 • toivo19

  Netimil ei ole õigus ... selliseid firmasid ei ole kunagi nimetatud fondideks ... küll on mõni neist esinenud hedge fondi nime all, mis ei ole ka korrektne, sest hedge võiks pigem tähendama riskide maandamist, kui räige lisariski võtmist, mida 60% aastatootluse saavutamine kauplemise läbi eeldab

  ja ei ole mitte 1 tilk küünilisust selles, kui utoopilisi tootlussoove ja nendega kaasnevat riski kõrvutatakse kasiinos mängimisega • Minu arust on kommentaarides küünilisusega veidi liiale mindud, investorile on see leping ju igati soodne. Maakler ju tegelikult garanteeris aaastas 62,3% võrra kapitalikasvu. Proovi sa leida mõnda fondihaldurit või portfellihaldurit, kes võtaksid endale kasvõi osalise riski kandmise kahjumis lõpetava investeeringu puhul. Üldiselt portfellihaldurid ja fondid jätavad kõik investeerimis-riskid (loe kahjumid) investori kanda, kasseerivad aga lisaks veel ka hunniku raha investorilt.
  Punkt 4.6. on tõesti päästenöör "maaklerile" investeeringu hapuksminemise puhul, kuid lepingu punktid ongi ju selleks, et need kohendada selliseks nagu sinul tarvis. Kui "maakleril" on ausad kavatsused, siis poleks tal midagi väga selle vastu, et sellele täpsustuseks lisada "punkti 4.6. rakendumisel kohustub maakler tagastama 100% alginvesteeringust" (või siis vähemalt mingi limiteeritud, kuid investori poolt aktsepteeritava kahjumi). Onu Jack, minu arust on sul aga suurem probleem - tundub et sindväga eriti ei huvita, et mis lepingus kirjas on (vähemalt mitte detailid). Kui sa annad oma raha kellelegi, siis peaksid ikka mõttega ja soovitatavalt ka mittu korda selle üle lugema, sinul aga on seal olulistes punktides 4.4. ja 4.5 "näpukad" protsentide osas, punkt 4.6. sisusse pole sa üldse vist süvenenud.
 • spekulant

  räägi lähemalt, kuidas saab 62,3% kasumi kasvu garanteerida?
 • Spekulant, kui keegi pakub , et leiutab igiliikuri või raha tagasi kas sa siis hakkaksid asja edasi uurima või saadaksid kohe pikalt? Või kui Nigeeria onu lubab 100% tootlust ja on nõus ka lepingu tegema? Miks peaks tüüp, kes sellist tootlust on reaalselt võimeline saavutama üldse võõrast raha kasutama? Mõne aastaga peaks ta oma enda raha suutma kasvatada nii, et talle kuuluks enamus maakera GDPst.
 • Vaadake, antud juhul polegi üldse oluline, et kuidas "maakler" suudab sellist liigsuurena tunduvat kasumimäära tagada. Oluline on see, et antud juhul, kui sul on leping ning see notari juures kinnitatud, siis on selle inveseteerringu 68,3% kasumiga tagasisaamine seaduslikult garanteeritud. Kui maakler ei suuda seda tagada, siis peab ta selle ülejäänud kasumimäära omast taskust kinni maksma.
  Või jäi mul midagi kahe silma vahele?
 • See tagamise jutt on lepingus alati ilus, aga selleks, et asi korrektne oleks, peaks maakler siis ka investori kasuks I järjekoha hüpoteegi seadma. Kui ta seda seada ei taha, siis tasub küsida miks?
 • Kui ma hakkan toidu kõrvalt tööle 1000 krooni kasvatamisega 60% aastas, siis mis sa arvad, mitu aastat mul läheks, et jõuda "enamuseni maailma GDP-st"? Õige vastus on, et ca 50 aastat, juhul muidugi kui GWP samaks jääb. Niiet suhteliselt lahmiv on see "mõni aasta".

  Ma kujutan küll ette variante, et olen noor ja nutikas ja geniaalse ideega ja suudan väikestest summadest veidi suuremaid teha, aga pole üldse kapitali. Aga seda ei tasu kunagi võrrelda passiivse investeerimisega, lisaväärtus tuleb ikkagi usina tööga.
 • spekulant

  kuidas garanteerib notari juures kinnitatud leping investeeringu 68,3% kasumiga tagasisaamise kui maakleril on 0 EEK vara?

  notari juures kinnitatud leping annab Sulle seadusliku õiguse lepingu täitmist nõuda, aga kui reaalne tagatis puudub, siis pole sellest abi, nõuetest annab pealegi läbi eraisiku pankroti vabaneda ...
 • henno
  Täiesti nõus, et igal juhul võtad sa investeerimisega riski (kuid investeerimisega käib alati kaasas kasvõi minimaalne risk).
  Eraisiku pankrott oleks "maakleri" jaoks liiga ebamugav, ta oleks ikkagi maksekohuslane pikka aega kuni pankroti ametliku väljakuulutamiseni (minu teada peab ta peale eraisiku pankroti taotlust ootama mitmed aastad, vist oli 10 a., enne kui see rahuldatakse), kui "maakleril" vähegi arunatukest peas on, siis sellist investeerimisteenust pakub to juriidilise isikuna (ehk siis loob firma selle joaks) - sellisel juhul ei riski "maakler" oma varaga ning kui projekt metsa läheb, siis kuulutab välja pankroti.
  See aga tähendab ikkagi, et "maakler" vähemalt ise usub oma investeerimis- v. kauplemisstrateegiasse ning ka investeeringu pahaksminemise puhul on sul lootust midagi oma sissepandud rahast tagasi saada. Igal juhul, kui summad, mis sellisele "maaklerile" antakse on piisavalt suured, et kuritegelik petuskeem "maakleri" jaoks ära tasuks, siis loomulikult sa ju uurid ka tema tausta (kuid anyway sa ju uurid ka tavalist portfellihaldurite ja fondide puhul tausta).
  Juhul kui on eesmärk riske täielikult vältida, siis on selleks ju olemas selline suurepärane vahend nagu panga deposiit (kuigi, tõsi, ka see toode ei anna 100% garantiid). Kõikvõimalike muude investeerimistoodete juures võiba alati rääkida riskist. Ning isiklikult mina ei näe, et see antud leping oleks väga palju rohkem riskantne kui fondid või personaalne portfellihaldur.
 • 60+% tootlust "garanteerib" Sulle ainult suli või loll.
  Esimsel juhul tõmmatakse Sulle kott pähe, teisel juhul tõmbad rumalukesele ise koti pähe (ja oled järelikult ise suli).
 • Saepurusass,
  kus sa käisid? Kas Kroonika toimetuses? Mis jamast sa räägid?
  :-II
 • to hex: odavamalt kui 60% aastas peaks küll iga geniaalse ideega inimene kuskilt laenu saama.
  milleks omale sellist kohustust kaela võtta, et kellegile tagada tootlus ja siis suurem osa sellest ära anda.
  see on absurd. ja kui sa oled geniaalse ideega inimene ning jagad kauplemist/investeerimist suurepäraselt, kus sa siis enne olid. Miks sa juba varem ei ole endale algkapitali teeninud, et nüüd vaja kellegi teise rahaga alustada.

  OK. võibolla ma olen kade, et ise sellistest tootluse numbritest rääkida ei saa, ...aga 12% eest olen omale investoreid leidnud küll ja hetkel vahenditest, mida hallata suudaks puudust ei näi olevat.

  ehk lühidalt: miks nimetatud investor lubab nii suurt tootlust?...... lollide pimestamiseks?..........või on ta "mingil põhjusel" ühiskonna usalduse täielikult kaotanud?
  Tõestage mulle faktidega, et ma eksin.

Teemade nimekirja

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon