Balti börsid 28. veebruar - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Balti börsid 28. veebruar

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • Eile oli käibe poolest pisut aktiivsem päev Balti börsidel, kui nädala alguses nähtud, ning tehinguid tehti üle 1,3 miljoni euro eest. OMXT lõpetas 0,1% kõrgemal, kuid Balti indeks 0,6% miinuses. Hommikul tulemused avaldanud Olympic lõpetas +0,56% ja tagasi 1,8 euro peal. Suurima käibega oli Silvano tänu blokkidele, kuid tuli 2,6% madalamale ja vajus läbi 2,60 euro piiri (viimati oli samal tasemel detsembri alguses). Harju Elekter kukkus tulemuste avaldamise järgselt 4,7%, olles sellega põhinimekirja suurimaks liikujaks. Päeval tulemustega tulnud Leedu ehitusettevõte PST lõpetas seevastu 2,6% kõrgemal.

  PST IV kvartal:https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543763&messageId=669997

  Täna on oodata suuremat sorti IV kv tulemuste avaldamist, otsa tegid juba hommikul lahti Latvijas kugnieciba ja Linas Agro: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543778&messageId=670019
  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543901&messageId=670192
 • LSC Groupi tulemused oli 4.kvartalis ootusi ületavad ning ettevõtte jõudis tagasi kasumi piirimaile.
  Käive kasvas 4.kvartalis 28,1% 17,2m latini (LHV: 15,4m latti), kuid vaadates netotulemit laevade prahtimisest, siis see kasvas 16,8% 13,0m latini (see näitaja peegeledab paremini tulude kasvu).
  Ärikasum oli neljandas kvartalis 2,7m latti ning lõpptulemuseks oli paarkümmend tuhat latti kahjumit (LHV ootus: 0,8m latti kahjumit). Siiski aasta tagasi oli LSC kahjum 9,0m latti (1,2m latti kahjum korrigeeritud allahindlustega). Seega veidi paremad prahtimishinnad on vedanud LSC Groupi lõpuks kasumi juurde.
  Aasta kokkuvõttes näitas LSC 19,2m latti kahjumit, millest 15,3m latti moodustas tankerite väärtuse allahindlus. Neljandas kvartalis siiski enam tankerite väärtust ei korrigeeritud.

  Juhtkonna sõnul ei tasu 2013. aastal oodata järsku paranemist, kuna turuolukord on jätkuvalt keeruline.
  LSC puhul võib pilgu heita veel rahavoole. 2012.a. kokkuvõttes oli äritegevuse rahavoog 14,7m latti plussis ning vaba rahavoog oli 10,9m latti.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543778&messageId=670019
 • Skano IV kvartali müük kasvas 2,4% 4,9 mln euroni ja kvartal lõpetati väikese ärikahjumiga. Kogu aasta peale tuli müügikasvuks siiski 10,1%. 2012 lõppes puhaskahjumiga 0,2 mln eurot vs 2011 2,5 mln eurot puhaskasum (sellest 2,455 mln eurot kasum Püssi vabriku omandamisest, ilma selleta 0,1 mln eurot).

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543730&messageId=669955
 • Linas Agro avaldas täna hommikul suurepärased tulemused ning rekordiline saak Leedus ja Lätis suudeti ka kasumikasvuks realiseerida.
  Müügitulud kasvasid aastaga koguni 84,6% 784m litini. Siinkohal peab mainima, et eelmine kvartal oli tulude osas tavapärasest nõrgem, mis mõjus positiivselt. Eelmisel aastal kajastus aga tuludes veel Ukraina väetisteüksus, mis võrdlusbaasi aga tõstis. Eelkõige tõi tulude kasvu kaasa aga mahtude märgatav kasv ning teravilja, rapsiseemne ning söödamaterjalide müügitulud enam kui kahekordistusid võrreldes aasta varasemaga.
  Grupi brutomarginaal paranes 8,2%-ni, kui aasta tagasi oli marginaal 5,3%. Kasumlikkuse tõusu taga on eelpool mainitud teravilja ja söödamaterjalidega kauplemine. Teravilja müügi üksuse kasumimarginaal oli 5,8%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim.
  Kvartali puhaskasum oli 35,8m littini (aasta varem 5,9m litti). Kasumit toetas ka 8m litine tulu Dotnuvos Projektais osaluse suurendamise eest.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543901&messageId=670192
 • Baltika neljanda kvartali finantstulemused vastasid suures osas ootustele ning näitavad selgelt efektiivsuse paranemist, mis viimase aastaga on saavutatud.
  Müügitulud kasvasid aastaga 4,5% 16,2m euroni, kuid see näitaja oli varasemalt teada. Neljandas kvartalis paranes müügiefektiivsus 12%.
  Brutomarginaal oli kvartalis 56,1%, mis on 1,3 protsendipunkti kõrgem kui eelmine aasta. Siiski meie prognoosist jäi brutomarginaal veidi väiksemaks (LHV: 56,8%).
  Üldkulud vastasid täpselt ootustele. Muud tulud/kulud tõid 0,15m eurot netotulu, mille taga näib peegelduvat Bastioni äri ost. Baltika juhtkonna hinnangul omandati Bastioni kaubamärk ja muu vara konkurentsivõimelise hinnaga.
  Perioodi puhaskasum oli 1,1m eurot (LHV: 1,2m eurot) ning erinevus meie prognoosiga võrreldes tuleb vaid kõrgemast maksukulust. Aasta tagasi oli Baltika kahjum näiteks 1,9m eurot - seega märgatav edasiminek.

  Baltika on kirjutanud ka eesmärkidest 2013. aastaks. Müügikasvu ootus on 10% ning puhaskasumit loodetakse kahekordistada vähemalt. Meie viimane prognoos ka eeldab puhaskasumi kahekordistumist käesoleval aastal.

  Baltika kavatseb käesoleval aastal renoveerida 20 kauplust ning avada 10 uut poodi. Investeering jaesüsteemi on 3m eurot. Vaadates Baltika konservatiivseks muutunud bilanssi ja rahavoog, siis finantseerimisega probleeme ei tohiks tulla.

  Kokkuvõttes jääme tulemustega rahule. Ootasime Baltikalt märgatavat kasumlikkuse paranemist ja ettevõte suutis seda ka näidata.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543836&messageId=670103
 • Apranga tulemused valmistasid pettumuse 4.kvartalis ning seda eelkõige kasumimarginaalide alanemise tõttu.
  Müügitulu kasv oli aastaga 18,4%, mis on madalam kui eelmistel kvartalitel näidatud (9 kuud/2012 üle 26% kasvu).
  Brutomarginaal alanes 49,2%-ni, mis on 0,4 protsendipunkti vähem kui aasta tagasi.
  Negatiivselt üllatas jätkuv kulubaasi kasvu kiirenemine. Neljandas kvartalis kasvasid tegevuskulud koguni 23,9% ning ületasid sellega tulude kasvu.
  Neljanda kvartali puhaskasum oli 10,6m litti (LHV: 15,5m litti) ning võrreldes eelmsie aastaga kasvas kasum 7,8%.

  Apranga ootab 2013. aastaks tulude kasvu 11,2% - ettevõte on varasemalt pigem konservatiivsete prognoosidega silma paistnud. 2013.aasta jooksul plaanitakse avada 15-17 poodi.
  Raha ja finantsinvesteeringute maht on bilansis aastaga kasvanud 18,3m litilt 24,9m litini. Kuna investeeringute maht jääb samaks käesoleval aastal, siis võiks ettevõttelt eeldada ka väikest dividendi kasvu see aasta.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543975&messageId=670290
 • Tallink andis avapaugu täna õhtusele tulemustesajule ning kvartali tulemused tulid üsna prognooside lähistele.
  Müügitulu kasvas aastaga 4% 222,8m euroni (LHV: 225,0m eurot). Kasvule aitas kaasa eelkõige restoranide ja poodide tulu kasv 6% võrra. Piletitemüügi ja kaubaveo tulubaas samas kahanes veidi aastaga.
  Brutomarginaal alanes eelmise aasta 18,5%-lt 17,9%-le ning ka kulubaas oli tänu turustuskuludele eelmise aasta tasemest kõrgem.
  Ärikasum kasvas aastaga 4,5% 14,2m euroni ning neljas kvartal on seega ainus kvartal käesoleval aastal, kus ärikasumi kasvu näidati. Siiski mõjutas ärikasumi rida positiivselt 2,8m eurot muid tulusid ning ilma selleta oleks eelmise aasta tasemele alla jäädud.
  Negatiivselt mõjutas finantstulemusi 3,2m eurot finantskulusid laenukoormuse refinantseerimise tõttu, kuid samas oli tulumaksu rida positiivne 2,8m euroga.
  Kokkuvõttes oli perioodi kasum 5,7m eurot (LHV: 2,4m eurot).
  Üldjoontes võib tulemustega rahule jääda, kuid ettevaatlikuks teeb asjaolu, et põhitegevuse ärikasum on pigem kahanemas. Näiteks 4.kvartalis ei ületanud ühegi liini/segmendi tulem eelmise aasta taset.

  Aasta kokkuvõttes kasvas kasum koguni 49% 56,3m euroni, kuid ärikasum kahanes 6%. Seega kasumirea paranemine tuli läbi Saksa liini sulgemise ning oluliselt madalamate finantskulude. 2012.a. põhjal on Tallinki suhtarvud: P/E 10,8x, EV/EBITDA 8,3x, P/B 0,80x.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=543835&messageId=670102
 • Olainfarmi 4 kvartali tulemused jäid tänu immateriaalse vara allahindlusele oodatust nõrgemaks, kuid ilma selleta oleks ootusi löödud.
  Neljanda kvartali müügitulu kasvas aastaga 70,3% 17,7m latini, kuid indikatsioon selle kohta oli juba varasemalt antud.
  Võrreldes ootustega olid tööjõukulud suuremad (kasv aastaga 34%), kuid müügi/turustuskulud olid madalamad. Muude kulude real kajastus 1,1m lati eest immateriaalse vara maha kirjutamist. Varasemalt on R-fenibuti ja R-fenotropili patentide väärtusele aastaaruandes ka auditor tähelepanu juhtinud. Samuti oli muude kulude reale tekkinud kahjum vargustest (0,4m latti).
  4.kvartali ärikasum oli 4,5m latti ning kahekordistus aasta varasemaga. Puhaskasum oli 3,4m latti (LHV: 4,2m latti) ning kasvas aastaga 84,6%. Prognoosidele jäädi alla siis varade maha kirjutamise mõjul.
  Siiski tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et neljas kvartal oli erakordselt tugev tänu ühekordselt suurenenud müügile Ukrainsse ja esimese kvartali tulemused võivad sellevõrra nõrgemad olla.
  Dividendide osas kirjutati, et väljamaksemäära plaanitakse iga aasta 2,5 protsendipuntki tõsta, mis 15% juures teeks 2012. aasta dividendiks 11 senti ja tootluseks 2,7%.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=544156&messageId=670551
 • Kristo Oidermaa
  Dividendide osas kirjutati, et väljamaksemäära plaanitakse iga aasta 2,5 protsendipuntki tõsta, mis 15% juures teeks 2012. aasta dividendiks 11 senti ja tootluseks 2,7%.

  Kristo, ikka 11 santiimi.
 • jahe
  Kristo Oidermaa
  Dividendide osas kirjutati, et väljamaksemäära plaanitakse iga aasta 2,5 protsendipuntki tõsta, mis 15% juures teeks 2012. aasta dividendiks 11 senti ja tootluseks 2,7%.

  Kristo, ikka 11 santiimi.


  Ikka just jahh :)
 • Tänane üllatuspomm tuleb Grindeksilt, kes raporteeris väga tugevad neljanda kvartali tulemused.
  Müügitulud kasvasid aastaga 57,6% 32,6m latini (LHV: 23,5m latti). Ravimite müük kasvas 24,1% 23,2m latini ning aktiivkoostisosade müük üle nelja korra 9,3m latini. Seega vastasid tõele juhtkonna ütlused, et partnerite poolsed aktiivkoostisosade ostud lükkusid edasi neljandasse kvartalisse.
  Brutomarginaal oli kõrgeim, mis ettevõte on eales näidanud (67,3%).
  Samas oli ka kõik kulud märgatavalt suuremad kui ootasime. Müügikulud kasvasid aastaga 38,8%, üldkulud 120% (näib et väga suur makse konsultantidele) ning teada tundud muude kulude/tulude rida oli -4,2m latti (aasta varem -3,2m latti).
  Lõpptulemuseks oli kasum 4,5m latti (LHV: 2,6m latti) ning tugeva viimase kvartali läbi saavutas ka Grindeks 10%-lise käibe ja kasumikasvu lubaduse terveks aastaks.

  2013. aastaks prognoosib ettevõte müügitulu 100m latti (+21%) ja kasumiks 12,0m latti (+25%).
  2012. a. tulemuste baasilt P/E 4,6x ja EV/EBITDA 3,5x.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=544150&messageId=670540
 • Ekspress Grupi neljanda kvartali tulemused vastasid üldjoontes prognoositule.
  Müügitulu kasvas aastaga 0,7%, kuid see oli varasemalt teada.
  Perioodi ärikasum oli 1,34m eurot (LHV: 1,5m eurot), kuid seda kahandab 0,16m euro väärtuses Leedu kaubamärkide allahindlus. Ilma allahindluseta oleks tulemus täpselt prognoosile vastanud.
  Üksuste lõikes vastas trükiteenuste EBITDA kasum prognoosile, kuid online meedia kasumlikkus jäi nõrgaks. Online üksuse EBITDA kahanes eelmise aasta 0,70m eurolt 0,59m eurole. Positiivse üllatuse valmistas perioodiliste väljaannete üksuse paranenud kasumlikkus.
  Kasumirida toetas märgatavalt vähenenud intressikulud (0,2m vs 0,5m aast tagasi) ning väiksemate intressikulude tõttu ületas Ekspress ka meie kasumiprognoosi. Kvartali puhaskasum oli 1,1m eurot (LHV: 1,0m eurot).

  Järgmise aasta väljavaate kohta kirjutab ettevõte järgmist:
  2013. aastalt ootame online-meedia segmendi jätkuvat osakaalu kasvu nii käibes kui kasumis. Suurendame uuel aastal Delfi poolt pakutavat sisutoodangut, kuid loome Delfi kõrvale ka uusi online-tooteid. Väljakutsuv majanduskeskkond hoiab perioodiliste väljaannete segmendi kasvu endiselt surve all, kuid meie lootused on suunatud Eesti Päevalehe ja nädalalehtede tellijaskonna arvu kasvatamisele läbi digitoodete pakkumise. Plaanime koos eraldi tahvelarvutitele toodetud aplikatsioonidega anda tellijatele ligipääsu ka meie online- keskkondades seni suletud olnud sisule, milleks teeme vajalikud tehnoloogilised ümberkorraldused. Trükiteenuse segmendis jätkame tootmisvõimsusete optimeerimist ja arutame jooksvalt võimalusi tootmisvõimekuse tõstmiseks.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=544177&messageId=670585
 • Lipmans võitis võib olla tsipa nüüd usalduskrediiti tagasi (Grindeks on oma kasvuettevõtte renomeed viimasel ajal üksjagu minetanud) ja kui Lapins ka konverentskõne raames laienemiste kohta midagi huvitavat räägib, võiks lähiajal Läti farmadesse uut raha sisse liikuda küll. OLF küll niigi tugevalt käitunud viimasel ajal.
 • Arco Vara oli kasumihoiatuse juba varasemalt välja andnud ja see kajastus ka tulemustes.
  Neljanda kvartali käive kahanes 60% aastaga ning kahjum oli 16,9m eurot.
  Kasumihoiatuses räägiti küll 19,7m eurosest kahjumist varade allahindlusest ja provisjonidest, kuid kasumiaruandest ma kõiki ridu leida ei suutnud. Hetkel näib, et tagasiulatuvalt on korrigeeritud kinnsivarainvesteeringute rida 2,8m euro võrra väiksemaks nii 2010 kui 2011 aastal ning vastavalt sellele on samas summas vähenenud ka ajalooline omakapital.
  Aasta lõpuks oli Arcol omakapitali järgi 3,367m euro ehk 0,71 eurot aktsia kohta. Laenukoormus oli sama 18,0m eurot ning kontodel oli raha 1,2m eurot.
  Näib, et Arco tulevik sõltu eelkõige läbirääkimiste edenemisest pankade ning arenduspartneritega ning sama on ettevõte ka ise erinevate projektide puhul aruandes välja toonud.

  https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=544153&messageId=670545

Teemade nimekirja

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon