Maksude deklareerimine 2014 - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Maksude deklareerimine 2014

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • Taas tõuseb maksude deklareerimine kuumaks teemaks ning koondaks selle aasta küsimused nii investeerimiskonto kui nn "vana süsteemi" kohta siia foorumisse. Tuludeklaratsiooniga on juba praegu võimalik tutvuda ning deklaratsioone saab esitada alates 15.02.2014

  Investeerimsikonto süsteemis orienteerumiseks tasub lugeda läbi rahandusministeeriumi juhend või LHV artikkel Maksud: investeerimiskonto süsteem
  Eelmisetest aastatest kasulike foorumeid:
  Investeerimiskonto - 2011 mis ja kuidas?
  Investeerimiskonto deklareerimine 2013
 • Riik on pärandit valesti maksustanud
  Mul on tunne, et ka investeerimiskonto juhend läheb Rahandusministeeriumis ümberkirjutamisele.
 • Kas 2013 oli Balti börsidel väljamakseid, millelt tuleb tulumaksu maksta?
  Aktsiakapitali vähendamisi...
 • Äriühingu omakapital väljamaksete maksustamine füüsilise isiku tasemel
  Füüsilisest isikust investori tasemel ei maksustata äriühingu omakapitali väljamakse seda osa, mis on äriühingu poolt maksustatud või mida äriühing maksab tulumaksuga maksustatud kasumiosa arvel. Seega, kui saadud väljamakse hulgas on äriühingu tasemel maksustatud osa, siis seda osa füüsiline isik ei pea deklareerima. Füüsiline isik deklareerib vaid väljamakse osa, mida ei ole maksustatud äriühingu tasemel.
 • Üks väga pikalt õhus olnud teema on saanud omale loogilise lahenduse.
  EMTA foorum: FOREX kauplemine
  Reet MTA: "Forex valuutaturul tehtav tehing valuutapaariga on käsitletav väärtpaberitehinguna ning lisaks kasuga tehingu deklareerimise kohustusele võib deklareerida tehingukahju."
 • Mida teha siis, kui Forex-i kahjum on välja võetud ennem, kui tekkis investeerimise konto (eelmisel kümnendil)?
 • FOREX-i kahjumit ei saagi investeerimiskonto süsteemis deklareerida - FX on tuletisintrument, mille alusvara ei kauple börsil ning ei sobi seega finantsvara definitsiooni alla.
 • Silvano osas on info olemas tavasüsteemis deklareerimiseks, investeerimiskonto osas alles uurin, kas seda saab sissemaksena kajastada või mitte.

  Aktsiakapitali vähendamise käigus tehtud väljamaksete deklareerimine ja maksustamine Eesti residendist füüsiliste isikute poolt

  Silvano viis 2013.a jooksul läbi aktsiakapitali vähendamisе, mille käigus vähendati aktsia nominaali vastavalt 40 sendilt 30 sendile. Viidatud aktsiakapitali vähendustelt Silvanol tulumaksukohustust ei tekkinud.

  Tulumaksuseaduse § 15 lõike 2 kohaselt maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt aktsiakapitali vähendamisel saadud väljamakse osa, mis ületab osaluse soetamismaksumust. Seega ei ole investori jaoks tegemist dividendilaadse tuluga, vaid maksustatakse kasu vara võõrandamisest.

  Järgnev selgitus ei puuduta isikud, kes kasutavad investeerimiskontot, kuna investeerimiskonto puhul maksustatakse konto väljamaksete ja sissemaksete vahet vastavalt investeerimiskonto üldistele reeglitele.

  Isikud, kes ei kasuta investeerimiskontot, peavad Silvano aktsiakapitali vähendamisel saadud summad deklareerima tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.4. Kuna seaduse kohaselt maksustatakse vaid soetamismaksumust ületav osa, siis tuleb tabelisse märkida ka osaluse soetamismaksumus. Soetamismaksumuse kajastamist võimadab maksuhaldur kahel viisil:

  • Soetamismaksumuse lahtrisse (tabeli 6.4 veerg 3) märgitakse kogu tegelik soetamismaksumuse summa, mis on arvutatud kas kaalutud keskmise või FIFO meetodil. Enamikul juhtudel tekib sellisel kajastamisel väärtpaberikahju, mille võrra investor saab vähendada 2013. a või järgnevate perioodide jooksul kas Silvano aktsiate või muude väärtpaberite võõrandamisest tekkivat väärtpaberikasu. Taoliselt tekkiv väärtpaberikahju on piiramatult edasikantav. Soetamismaksumuse täielik kajastamine on investori jaoks ajaliselt soodne, kuna võimaldab koheselt vähendada näiteks muude väärtpaberite müügist tekkivat tulumaksukohustust. Samas tuleb arvestada, et kui investor Silvano aktsiaid tulevikus müüb, ei saa ta seda soetamismaksumuse summat teistkordselt kajastada ning tulevikus tasumisele kuuluva tulumaksu summa võib olla vastavalt kõrgem. Silvano aktsiate tegeliku müügi korral saaks maha arvata vaid müügiga seotud otseseid kulusid (nt tehingutasud) ning kui investor on hiljem Silvano aktsiaid täiendavalt juurde soetanud, siis saab kajastada ka nende soetamismaksumust.

  • Teine võimalus on soetamismaksumuse lahtris (tabeli 6.4 veerg 3) kajastada seda soetamismaksumuse osa, mis võrdub aktsiakapitali vähendamise käigus saadud summaga (veergu 3 märkida sama summa, mis veerus 4). Taoliselt juhul 2013. a osas maksustatavat kasu ei teki ning ülejäänud soetamismaksumuse saab investor tabeli 6.4 veerus 3 kajastada Silvano aktsiate müügi aasta tuludeklaratsioonil. Taolisel juhul peab investor meeles pidama, et osa soetamismaksumust on 2013. aasta tuludeklaratsioonil juba deklareeritud ning, et tulevikus saab deklareerida vaid seni kajastamata soetamismaksumuse osa.
 • Mul on kogu Silvano positsioon suletud 2013. Tehingud deklareerin täpselt nii nagu need on LHV maksuraportis.
  Sellisel juhul tuleb tabeli 6.4 veerg 3 (soetusmaksumus) märkida 0 ?
 • 6.4 veergu saab ikka panna kas kogu soetamismaksumuse või aktsiakapitali vähendamise käigus saadud summa. Ja positsiooni seotamismaksumuseks on ühel juhul null ja teisel juhul soetamismaksumus miinus vähendamise käigus saadud summa.
 • Küsimus investkonto deklareerimise osas - Kui 2012. aastal isik investkontot ei deklareerinud, kuid kasutas seda selliselt ning teinud on üksnes sellele kontole sissemakseid, kas saab lihtsalt nüüd deklareeida perioodi 01.01.2012-31.12.2013 võib tuleb eraldi kuidagi sellist olukorda deklareerida?
 • Siis tuleks teha parandusdeklaratsioon 2012 aasta kohta ja konto sellel aastal deklareerida (samuti selle aasta sissemaksed), hetkel saab näidata ainult 2013. aasta tulusid ja sissemakseid.
 • Ega Silvano väljamakse ja investeerimiskonto koha pealt rohkem infot ei ole?
  Ma leidsin, et deklaratsioonis on see kanne juba 6.4 tabelis ja seal ei ole juurde lisatud kommentaari ,et investeerimiskonto omanikud võivad rea kustutada.
 • Ei suuda maksuameti lehel võimalust LHV-st saadetud investeerimiskonto rapordi automaatseks deklaratsiooni sisestamiseks. Saadetud raportit näitab, aga ainult "Maksu- ja Tolliameti andmed" osas.
  Ongi nii, et tuleb käsitsi ümber toksida?
 • marker, proovi algusest kanda andmed uuesti deklaratsioonile ja linnuke pane "tulu finantsvarast kohta" mull oli sama jama kuna saatsin raporti pärast seda kui hakkasin täitma deklaratsiooni. Mul küll tegemist swediga aga põhimõte peaks sama olema.
 • marker
  Ei suuda maksuameti lehel võimalust LHV-st saadetud investeerimiskonto rapordi automaatseks deklaratsiooni sisestamiseks.

  Sain sotti.. Tutvu maksuameti andmetega -> kanna andmed deklaratsiooni - tuleb saatmise järel uuesti läbi teha.
 • To rihoe: Investeerimiskonto korral on küsimus, kas selle võib deklareerida sissemaksena või mitte, selle kohta aga paraku veel infot ei ole.

  To marker: Ja arvestada tuleb siis ka sellega, et andmed jõuavad kohale järgmisel päeval.
 • Alo,

  Kui täidan 'Välismaalt saadud tulu' osas 8.2 punkti, siis pealehel ta ei kajastu, et oleks üldse mingit tulu või kahjumit saanud. Kui sama asja täidan punktis 6.1 ära eksperimendi korras, siis võtab arvesse. Oskad äkki öelda kas see nii peabki olema või on seal mingi bugi?

  Abist vaadates ütleb, et peatükk 8.2 peaks hiljem kajastuma 6.1 numbrites, ent praegusel juhul ta seda ei tee.
  (Viide: Kui olete 2013. aastal müünud või vahetanud väärtpabereid, siis märkige siia kasu või kahju arvutamiseks vajalikud andmed. Deklareeritud andmete alusel arvutab MTA kasu või kahju summa. Väärtpaberite müügist või vahetamisest saadud kahju näidatakse Eesti väärtpaberitulu maksustamise tabeli juures.)
 • Mul on tunne, et nii see peabki olema ja alles deklaratsiooni lõpuosas liidetakse need kaks summat kokku "Kasu ja kahju väärtpaberite võõrandamisest (sh välismaal väärtpaberite võõrandamisest), selle leiab lehelt "Tulumaksu arvutuskäik". Vaatasin küll ühte oma varasemat deklaratsiooni, kuid tundub, et ka praegu kasutatakse sama loogikat.
 • Käisin eile maksuametis kohal ja küsisin muuhulgas samuti Silvano aktsiakapitali vähendamise kohta. Käidi ära 20 minutit, uuriti ja tuldi tagasi vastusega, et selle rea võib 6.4 alt ära kustutada ning samuti tuleb kustutada 6.5 alt vastav sissemakse kanne (see oli seal ka automaatselt olemas). Nii tegingi.
 • Valdek, kas see tähendab siis seda, et investeerimiskonto korral Silvano laekumine ei kajastu mitte kusagil?
 • Põhimõtteliselt jah. Nagu oleks tagasimakse võrra vähem ostnud. Mul oli muidugi nii, et kõik SFG tehingud (ost, dividendid, tagasimakse, müük) toimusid eelmise aasta jooksul ... tea, kas see muudab midagi.
 • Ehk on järgnevast abi. Milliseid tulusid peab deklareerima:
  1. Eestis ettevõtte tasemel maksustatavaid dividende ei pea deklareerima (TuMS § 12 lg 2).
  2. Välismaalt saadud dividendid, millelt tulumaks on kinni peetud tuleb deklareerida (TuMS § 18 lg 11 ja § 44 lg 13).
  3. Kui välismaal maksustatud dividend on saadud investeerimiskonto süsteemi hõlmatud väärtpaberilt, siis võib selle kui tulu finantsvaralt deklareerida investeerimiskonto sissemaksena (TuMS § 172 lg 6).
 • Alustasin investeerimiskonto kasutamist aastal 2012 ja esitasin sama aasta kohta ka maksuametile investeerimiskonto aruande. Vaadates üle 2012 aasta deklaratsiooni on peatükis 6.5 kenasti eelmisest perioodist edasikantav summa 0, sest varasematel aastatel sisse ega väljamakseid tehtud ei ole. Aasta sisse ja väljamaksete lõppsumma on miinus märgiga ja peaks siis olema edasi kantav summa?
  Nüüd, kui saatsin LHV internetipangast 2013 aasta investeerimiskonto aruande maksuametile, siis kõik kanded on tuludeklaratsiooni peatükis 6.5 nähtavad ja õiged, kuid eelmisest perioodist edasi kantav summa on jälle 0. Trükkisin aruande päringut tehes lahtrisse "eelmie aasta jääk" sama edasi kantava summa mis oli 2012 aasta lõpus.
  Küsimus siis ongi sellest, et kas tuludeklaratsioonis peatükis 6.5 ei peaks olema summa, mis 2012 aastalt edasi kandub? Ise seda lahtrit seal muuta ei ole võimalik.
 • Mul on umbes sarnane mure ainult, et eelmisest aastat tuleb üle jääk ja peaks järgmisesse ka minema teistsugune jääk.
  Andmed on üle kantud ja üleval näitab ka ilusti aga deklaratsiooni endasse need ei jõua enam kui kinnitan. Ühtegi linnukese kohta ma ka ei leidnud. Eelmine aasta läks kuidagi ilusti paika kõik, kuid seekord kuidagi jännis :)
 • Aitas deklaratsiooni uuesti alustamine MTA andmetega.
 • Uuesti ei pea alustama - alguses paned Tutvu maksuameti andmetega -> kanna andmed deklaratsiooni, nagu marker kirjutas
 • Lätis maksustatakse ettevõtete kasumeid 15%-se tulumaksumääraga ning dividende ELi ja Läti residentidele 0%-se tulumaksuga. Kui Olainfarm on kasumi pealt tulumaksu maksnud, siis peavad dividendid olema tulumaksuvabad. Oskate öelda, kas Olainfarm on seda teinud?
 • Olainfarmi puhul ei ole ettevõte tulumaksu maksnud ning seega on dividendid maksustatavad Eesti residentidele.
 • Meeldetuletuseks, et Investeerimiskonto aruandeid saab automaatselt saata päevase viitega ehk kes soovib, et aruanne jõuaks kohale 31.märtsil peab selle teele panema 30. märtsil.
 • AloV
  Olainfarmi puhul ei ole ettevõte tulumaksu maksnud ning seega on dividendid maksustatavad Eesti residentidele.

  Ma saan veidi teistmoodi aru - LHV puhul ei hoita tõesti dividendide pealt tulumaksu kinni (Swedbankis aktsiaid hoides hoitakse kinni 10%, kuna seal hoitakse Läti depositooriumides aktsiaid).

  Samas on aga Olainfarm maksnud tulumaksu kasumiosalt iga aasta (aruandes "Tax at the applicable rate of 15%").
  Seega peaks olema võimalik saada vähemalt osa tulumaksust tagasi, kui Eestis maksta saadud dividendidelt 21%.

  Maksuameti vastus:
  Välismaalt saadud dividendid on maksustatavad tulumaksuga, välja arvatud kui saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.
  Kui saadud dividendi aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks Lätis tasutud, peab olema dokumentaalselt tõendatud, siis märgitakse saadud dividendi tulu summa tabelisse 8.8 ning saadud tulu Eestis maksustamisele ei kuulu (topeltmaksustamise vältimine). Kinnipeetud tulumaksu veerg jääb antud juhul tühjaks.
 • Uuest aastast kaob võimalus arvestada pärandvara müügil pärandaja soetusmaksumust ehk pärandina saadud väärtpaberid tuleb deklareerida null soetusmaksumusga.

  Alates 1.01.2015 jõustuv tulumaksuseaduse § 38 muudatuse kohaselt loetakse pärandina saadud vara soetamismaksumuseks üksnes pärija tehtud kulutusi.
 • Kas mitte Maksuameti pikaajaline praktika polnud ammu selline?
  Nüüd siis lihtsalt kohandati seadust sellele praktikale vastavaks...
 • Sellel aastal tehgi Riigikohus otsuse, mis lõi pretsedendi, mille kohaselt on maksukohustuslasel õigus arvata pärandvara võõrandamisel maha nii võõrandamisega seotud kulud kui ka soetamismaksumus, kuna õigus vähendada vara võõrandamisest saadud kasu sama vara soetamismaksumuse võrra on tavaline varaline õigus, mis ei ole pärandaja isikuga lahutamatult seotud ja läheb seega üle ka pärijale.

  Pärijatel pärandvara müügil võimalik pärandaja poolt pärandvara soetamiseks tehtud kulutusi arvesse võtta veel vaid kuni 2014. aasta lõpuni saadud kasult. Seega tasub üle vaadata, kas on vajalik ajastada vara müügitehing veel 2014. aastasse või kas on võimalus parandada viimase 3 aasta maksudeklaratsioone.
 • See on väga halb seadusemuudatus. Tuleb jälle oodata, et keegi otsaga riigikohtusse välja jõuaks või siis kuidagi kevadine otsus teistmismenetlusele saada, et see otsus nii ümber sõnastada, et tulumaksuseadusega ei saaks kitsendada pärimisõiguse olemust vara pärimisel koos kõikide õiguste ja kohustuste ülekandumisega õiguslikujärjepidevuse alusel.

Teemade nimekirja

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon