Levikom börsile

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • Telekommunikatsiooni- ja IOT ettevõte Levikom teatas täiendavast kapitali kaasamisest ja soovist jõuda lähima 3-5 aasta jooksul börsile.


  Levikom kaasab suunatud emissiooniga üle 5 miljoni euro

  Eesti telekomiettevõte Levikom kaasab kohalikele investoritele suunatud mitteavaliku emissiooniga vähemalt 5 miljonit eurot ettevõtte tegevusplaani finantseerimiseks. Ettevõte plaanib kaasatud kapitaliga kasvatada interneti- ja teleteenuste pakkumise võimekust ning arendada 5G ja asjade interneti teenuseid.

  Levikom kaasab täiendavat kapitali kahes etapis aastatel 2019-2020. Esimeses etapis kaasab Levikom 2 miljonit eurot Nasdaq CSD-s registreeritud 2-aastase lunastustähtajaga võlakirjade suunatud emissiooni teel, mille mitteavalik pakkumine algas 24. mail. Selle raames pakutakse Levikomi väärtpabereid suunatult kuni 150 investorile.

  2020. aastal kavatseb Levikom emiteeritud võlakirjad noteerida Nasdaq First North võlakirjaturul, mis annab investoritele likviidsuse vaba kauplemisvõimaluse tõttu. Kapitali kaasamise teises etapis viib Levikom läbi ka täiendava konverteeritavate võlakirjade või aktsiate suunatud emissiooni (pre-IPO) mahus 3-5 miljonit eurot vastavalt kas Nasdaq First North või Balti börsi lisanimekirjas, mil pakutakse investeerimisvõimalust ka institutsionaalsetele investoritele. Järgneva 3-5 aastase perioodi jooksul kavatseb ettevõte jõuda Nasdaq Balti börsi põhinimekirja, viies läbi aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO).

  Levikomi juhatuse esimehe Toomas Peegi sõnul investeerib ettevõte kahes esimeses etapis kaasatava kapitali valdavalt võrguarendusse ja klientide liitmiseks. “Eestis on ligi 162 000 kodu ja ettevõtet, kus puudub kiire internet, seetõttu on tekkinud väga suur nõudlus meie VirtuaalFiiber-internetivõrgu ja teleteenusega liitumise vastu. Selleks, et klientide ootustele vastata, peame kasvatama enda võimekust klientide ühendamiseks meie ülikiire lairibavõrguga,” rääkis Peek.

  Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul on rõõm kuulda, et Levikom on otsustanud siseneda avalikule turule ja mõelnud põhjalikult läbi sammud liikumaks esmalt Nasdaq First North turule ja seejärel börsi põhinimekirja. “First North on suurepärane platvorm kasvuambitsiooniga ettevõtetele, kes soovivad saada osa kõigist avalikul turul olemise hüvedest. Loodan, et ettevõtte plaanid saavad parimal viisil teostatud,” rääkis Ots.

  “Esimesest emissioonist laekuva kapitali abil plaanime luua võrguühendused juba täna ootejärjekorras olevatele klientidele, arendada 5G ja asjade interneti teenuseid ja -võrku ning investeerida ettevõtte laienemisse,” märkis Levikomi tegevjuht Peep Põldsamm. Põldsamm lisas, et Levikom asub enda teenuseid pakkuma nii Elektrilevi kui ka Eesti Andmesidevõrgu poolt rajatavate fiibervõrkude vahendusel, mis vajavad samuti investeeringuid nii võrguarendusse kui ka müüki ja turundusse.

  Peegi sõnul on Levikomil lisaks väärtpaberite emissioonile jätkumas ka läbirääkimised suurinvestoriga. “Levikomi osanikud on investeerinud tänaseks ettevõtte arendamisse ligi 5 miljonit eurot. Meie tulevikuplaanidest moodustab väga olulise osa 5G- ja asjade interneti võrkude ja -teenuste arendamine. Seetõttu peamegi läbirääkimisi täiendava suurinvestoriga, kes võimaldaks meil ettevõtet senisest veelgi jõulisemalt kasvatada,” rääkis Peek.

  Väärtpaberite emitendiks on ettevõtte emafirma Levikom Holding OÜ. Levikomi kapitalistruktuuri kujundamist nõustasid Ellex Raidla Advokaadibüroo (Sven Papp) ja Keystone Advisers (Tõnis-Martin Kons) ning emissiooni valmistas ette advokaadibüroo KPMG Law (Lauri Liivat). Tegemist ei ole avaliku pakkumisega väärtpaberituru seaduse tähenduses ning seetõttu ei ole vastav prospekt Finantsinspektsioonis kinnitatud.

  Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on 5G/IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub 2017 aastast Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.
 • ÄP vahendab: Börsile tükkiv Levikom on miinuses ja maksuvõlas
  Rahakaasamisest ja börsiplaanidest teatanud Levikom Eesti ega selle emafirma Levikom Holding ei ole viimastel aastatel majandusaasta aruandeid esitanud.

  Levikom Eesti tegevjuht Peep Põldsamm tõdes, et esitamata aruanded on tegelikult ammu valmis. Neist vaatab vastu mitu miinusega rida. Samuti on ettevõttel 200 000 euro suurune maksuvõlg ja viimastel aastatel on töötajate arvu vähendatud.

  Põhjuseid, miks aruanded on esitamata, leiab mitu. Esiteks: selleks, et börsile minna, peavad nad muutuma osaühingu asemel aktsiaseltsiks ning kasutama teistsugust raamatupidamisstandardit. Sellele standardile üleminek nõudis Põldsammi sõnul tagasiulatuvalt viimaste majandusaastate aruannete põhjalikku ringi tegemist.

  Samuti tahtsid nad Levikom Eestist lahku lüüa 5G ja asjade interneti suuna, mis viidi tütarfirmasse Noranet. Põhjus on erinevad investorid. "Riskikapitali fondid ei taha vaadata suuremaid ja konventsionaalseid ärisid. Erakapital jällegi vaatab sellist, kus ei oleks tehnoloogia ja ärimudeli riski," tõdes Põldsamm.

  Audiitoritega aga tuli asja pikalt arutada. "See on väga suur töö ja läks ajaliselt venima," ütles Põldsamm, kuid lubas, et lähima kuu jooksul läheb koos eelmise aasta aruandega üles ka aasta varasem aruanne. Äripäevaga oli ta juba praegu valmis tulemusi jagama.

  Levikom Eesti (koos Noranetiga) kulumieelne kahjum:
  2015. aastal -312 000 eurot
  2016. aastal -409 000 eurot
  2017. aastal -1 450 000 eurot
  2018. aastal -1 337 000 eurot
  Allikas: Levikom Eesti


  Levikom Eesti OÜ kuulub emafirmale Levikom Holding OÜ, mille omanikud on Toomas Peegile kuuluv Monteray Holdings OÜ (63,95%), Peep Põldsammi ettevõte Vertelson Capital OÜ (31,96%) ja MFT Halduse OÜ (4,09%), mis omakorda kuulub kolme firma kaudu Marko Kutserile, Marje Tammole ja Igor Aksjonovile.

  Levikom Holding OÜ:
  * Levikom Eesti OÜ:
  ** Toomas Peek (Monteray Holdings OÜ (63,95%))
  ** Peep Põldsamm (Vertelson Capital OÜ (31,96%))
  ** MFT Halduse OÜ (4,09%):
  *** Marko Kutser
  *** Marje Tammo
  *** Igor Aksjonov


  Levikom saab olema üks puhtamaid kasvuaktsiaid:
  * püsib miinuses selleks, et kiirelt kasvada
  * uuenduslik tehnoloogia, muuhulgas globaalses kontekstis
  * kaasab (suhteliselt algjärgus kohe) kapitali avalikkuselt, see aga tähendab, et informatsiooni jagatakse samuti avalikkusega ja avalikkusel on võimalik aegajalt sisse-välja hüpata ja valida kõrgema/madalama riskiga perioode mil aktsias sees olla
 • Kahjuks artikkel paywalli taga, aga selline info tõrjub investoreid, eriti jaeinvestoreid, ikka kõvasti eemale:
  https://majandus24.postimees.ee/6724599/borsile-sihtiv-telekomifirma-on-volgu-ja-venitas-palkadega
 • ERR vahendab: Ärritunud Levikom kaebab 5G kohtuotsuse edasi
  Levikom viib ringkonnakohtusse reedel halduskohtu poolt tehtud otsuse, mille järgi riik ei eksinud, kui otsustas panna 5G sageduslubade konkursile vaid kolm, mitte neli või rohkem luba. Levikomi tegevdirektor Peep Põldsamm nimetas halduskohtu otsust asjakohatuks ja absurdseks.

  Levikom vaidlustas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) 5G sagedusriba jagamise konkursi tänavu veebruaris ning konkurss peatati Tallinna ringkonnakohtu poolt aprillis. Levikom heitis riigile ette konkurentsi kahjustamist ning 5G sagedusalade broneerimist kolmele suuremale mobiilioperaatorile.

  Halduskohus märkis reedel avaldatud otsuses, et kuivõrd Levikom ei ole esitanud oma viimase kahe aasta auditeeritud majandusaasta aruandeid ja ettevõttel on aktiivne maksuvõlg, siis on tõenäoline, et ettevõte ei oleks saanud niikuinii sagedusloa enampakkumisel osaleda. Seega ei ole ka ettevõttel põhjust vaidlustada seda, et konkursile pandi vaid kolm sagedusluba.

  "See on otse öeldes üliabsurdne. Põhivaidlus, kas Levikom oleks kvalifitseerunud või mitte – kuidas seda saab etteulatuvalt hinnata? Miks peab ettevõttel olema raha enne sagedusloa saamist – see (sagedusluba) on ju see, mille peale minnakse kapitali kaasama või tõstma. Meile öeldakse, et tel pole kapitali 5G investeeringute tegemiseks – see on absurd. Me ei pea seda tõestama," rääkis Põldsamm ning palus meelde tuletada aega, kui praegused suured Telia (toona EMT)ja Elisa (toona Radiolinja) oma esimest sagedusluba taotlesid. "Ühelgi neil ei olnud ei rahavoogu, ei raha ega kliendibaasi," märkis Põldsamm.

  Konkursiamet märkis juulis avaldatud analüüsis, et 5G sageduslubade konkursil ei tuleks sagedusala jagada kolmeks ega neljaks, vaid sagedusload peaks panema oksjonile väiksemate plokkidena. Siis saaks konkursil osaleda ka uudse ja erineva ärimudeliga ettevõtjad, mitte vaid kolm suurt mobiilsideoperaatorit.

Teemade nimekirja