Avokaado börsile - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

Avokaado börsile

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse • Avokaado on 2016 aastal loodud, Eesti päritoluga, juriidiliste dokumentide loomise ja töövoogude automatiseerimise tööriist mis aitab ettevõtetel kasvatada oma juriidiliste tegevuste efektiivsust ning sulgeda tehingud kiiresti ja seadustele jm. regulatsioonidele vastaval moel.

  Ettevõtte asutaja ja CEO on Mariana Hagström, CTO on Rainit Vildo, Lead Legal Engineer on Ivo Nagel ja Head of Sales on Pilleriine Altere:


  Ettevõte alustas äsja rahastuskampaaniat Funderbeami platvormil. Kampaaniavideo on nähtav siin.

  Avokaado platvorm pakub juriidiliste dokumendite töövoo-śabloone, mille abil on digitaalses keskkonnas ühes kohas võimalik lihtsa vaevaga luua, koostöötada, visandada, redigeerida, kinnitada, allkirjastada ja arhiveerida juriidilisi dokumente ja dokumendi-kimpe. Avokaado platvormist kujuneb välja ökosüsteem mis aja jooksul hakkab pakkuma üha rohkem erinevaid dokumendi-malle ja tööriistu mida platvormil tegutsevad ettevõtted saavad klientidele pakkuda ja mida platvormil registreerunud kasutajad saavad kasutada.

  Avokaado platvormi funktsionaalsuse skeem:


  Avokaado platvorm on hetkel olemas Eesti ja Inglise keelsetena, kuid lokaliseeerimine teistesse keeltesse teistes riikides on võimalik ja poola ning norra keelte lisamine on ettevõtte tegevuste plaanis juba olemas. Advokaadibüroodest on platvormiga liitunud ettevõtted Balti riikidest, Soomest, Norrast, Taanist, Poolast, Belgiast ja Luxemburgist. Äriettevõtetest kasutajaid/kliente on aga Eestist, Lätist ja Poolast.

  Ettevõtte siht-turg on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (SME) Euroopas ja Ameerikas. Ettevõte prognoosib, et teenuste koguturg on kokku 4.8 miljardit eurot, sellest kättesaadava turu maht 3,3 miljardit eurot ja tõenäoliselt teenindatav turumaht 470 miljonit eurot:


  Avokaado on läbinud turu ja toote klapi otsingute perioodi, teinud vajalikud pivot´d ning jätkab lähitulevikus praegusesse vormi jõudnud juriidiliste dokumentide ja töövoogude haldamise platvormina. Ettevõttel on olemas maksvad kliendid ja lähiaja majandustegevust prognoosib nii:


  Avokaado soovib Funderbeami kaudu kaasata 200 000 EUR - 325 000 EUR kapitali, mis on omakorda osa suuremast kapitalikaasmisest väärtusega 500 000 EUR. Funderbeami investorid liituvad strageetilise investoriga ParticleX, kes teeb oma investeeringu otse. Kaasatava kapitali eesmärk on olemasoleva platvormi edasiarendused, äriarendused eesmärgiga saavutada tase 50 000 EUR MRR (monthly recurring revenue)m sanuti laienemine Poola ja Baltimaade SME klientide turule. Kaasatav kapital pikendab ettevõtte eluiga 12 - 18 kuu võrra tulevikku.
  Kaasatavst kapitalist 30% läheb turunduse ja äriarenduse peale, 40% tootearenduse peale ja 30% muudele operatsioonidele.

  Raha kaasatakse konverteeritava võlakirja vormis, mille peamised tunnused on järgmised:
  • 200 000 - 325 000 EUR
  • intressimäär 0%
  • miinimuminvesteering 250 EUR
  • SAFE
  • 4m EUR maturity valuation
  • 20% discount
  • 8m EUR cap

 • Alates 2016 toimetanud, seni max käive 20k kuus, kusjuures ka 2019 käive käinud üles-alla aga JUST NÜÜD käive plahvatab, samas kui kulud jäävad stabiilseks. Täpselt nii see äritegevus käibki :D
 • Tavaliste ettevõtete ja startuppide elukaarel on mitmeid erineva iseloomuga perioode.
  Igas neis tehakse erinevaid asju ja seetõttu on ka igas elukaare etapis soovitavaks tulemuseks erinev resultaat.
  Edu ei mõõdeta igas ettevõtte elukaare etapis mitte teenitud rahas, vaid eesmärgi saavutamise kvaliteedis.


  Joonise allikas

  Kontseptuaalselt rääkides saab startuppide puhul eristada järgmisi faase:
  1) Problem/Solution fit - startup üritab leida vastuse küsimusele esiteks mis õigupoolest on probleem ja teiseks milline on probleemi lahendamise viis.
  Faas on edukalt läbitud kui startup suudab mõne lühilausega arukalt ja selgelt väljendada millist probleemi ta lahendab ja milline on probleemi lahendus.
  2) Minimum Viable Product (MVP) - minimaalse pingutusega minimaalne lahendus, mida on juba/veel võimalik "tooteks" nimetada. Punktis 1 püstitatud hüpotees probleemi olemuse ja lahenduskäigu kohta realiseeritakse nüüd hüpoteesina milline ettevõtte poolt pakutav toode/teenus võiks välja näha.
  Toormaterjali kuhi ei ole toode/teenus, see on toormaterjali kuhi. MVP on sellisel viisil organiseeritud toormaterjali kogum, mida on võimalik kõige minimaalsemal tasemel kvalifitseerida kui "toode/teenus". Alla selle laskudes laguneb kõik jälle toormaterjaliks, millega otseselt pole midagi teha.
  Faas on edukalt läbitud kui toormaterjali enam ei ole ja olemas on toote esmane karkass.

  Üldiselt startuppidele enne equity-raha ei anta kui probleem on tuvastatud ja minimaalne prototüüp on valmis. Enne MVP-d saavad startupid peamiselt FFF-finantseeringut või non-equity government grant´e vmt. toetusi.

  Eelnevates etappides valdavalt toote/teenuse müügiga ja klientide otsimisega ei tegeletud, sest ei olnud toodet/teenust olemas. Ettevõttel olid peamiselt või ainult kulud, aga tulusid ei olnud.
  Alates praegusest hetkest hakkab (kuid ei pruugi) ettevõte ka tulusid teenima (kulud on jätkuvalt olemas, tavaliselt kulud suurenevad. See aga tähendab, et rahavajadus suureneb).

  3) Product/Market fit - praeguseks hetkeks on olemas esname prototüüp, nüüd algab esimeste klientide otsing ja selle prototüübi müümine kliendile. Toode/teenus samal ajal ei ole valmis, tegemist on siiski kõiges esimese ja kõige minimaalsema versiooniga hüpoteesist mis võib üks toode/teenus olla. Jätkub tootearendus ja pidevad parandused ning täiendused, et minimaalselt vajalikust kontseptsioonist saaks väga vajalik ja konkurentsivõimeline toode/teenus.
  Faas on edukalt läbitud kui kliendid on nõus "tati ja teibiga kokku traageldatud" MVP eest raha välja käima ja seda ostma. Vabatahtlikult ja suure innuga. Kui kliendid kes kord on ostnud, jätkavad ostmist. Kui tekib uusi kliente.

  Kui tekib uusi kliente ja kui olemasolevad kliendi püsivad toote/teenuse juures, siis on aeg hakata ettevtõtet suureks kasvatama, n.ö. "skaleerima".
  See kes alustab ettevõtte skaleerimist enne seda kui toode pole turuga klapitatud ja minimaalne prototüüp kliendile jätkusuutlikult maha müüdud, see lõpetab pankrotis pärast seda kui hästi palju raha on ära kulutatud.
  See kes alustab ettevõtte skaleerimist pärast seda kui toode on turuga klapitatud ja minimaalne prototüüp kliendile jätkusuutlikult maha müüdud, see lõpetab unicornina pärast seda kui vähe raha on ära kulutatud.

  Skaleerimiskapitali on maailmas piisavalt ja seda on suures koguses. VC-d võiks rahumeeli raha välja anda, sest raha ei ole puudu. Aga VC-d ei anna skaleerimiseks raha enne kui on selge, et skaleerimine tähendab ettevõtte kasvu ja jätkusuutlikuks saamist.

  4) Skaleerimine - ehk ettevõtte kasvatamine eesmärgiga saavutada suur turuosa, palju kliente ja suur kasum. Tavaliselt palgatakse palju uusi inimesi, laiendatakse tegevusgeograafiat uutesse riikidesse. Kulutatakse palju raha reklaamile ja muudesse tegevustesse mis on seotud klientide saamise ja kinnistamisega.

  Faas on edukalt läbitud kui kulutatud raha on toonud kliendid ja ettevõte on muutunud kasumlikuks.

  5) Täiskasvanud ettevõte - ettevõte säilitab turuosa ja võitleb uue turuosa pärast teiste ettevõtetega. Ettevõte kasvab, aga plahvatuslik kasv on jäänud selja taha. Kasv on mõõdukas või madal. Ettevõte keskendub intensiivselt kuludele, et maksimeerida kasumlikkus.

  Ettevõte võib jätkata tegeutsemist täiskasvanud ettevõtte loogikal põhjal, aga võib uuesti siseneda esimesse etappi kus hakatakse uuesti tegelema probleemi hüpoteesiga ja selle testimisega. Suurtes globaalsetes ettevõtetes on tavaliselt enamus firmast tegelemas olemasoleva säilitamisega ja turukonkurentsiga, uute initsiatiividega tegeleb aga spetsiaalne R&D osakond.

  Seega on järgnev kontseptuaalne joonis põhimõtteliselt õige, et startupi elutsüklis esineb pikk periood kus pole kliente, kasumit, kasvu (sinisega), millele järgneb eelmise perioodiga näiliselt vastuoluline hästi kiire kasvu ja arenguga periood (roheline) kus kliente ja kasumit lisandub kiiresti ja suurel hulgal:
  Investori ees seisnev fundamentaalsed küsimused on:
  • kas toode on klapitatud turuga?
  • kas minimaalse toote-prototüübi kvaliteet tundub usutav ja kliendile mahamüüdavas seisukorras olevat?
  • kas klient/turg soovib toodet osta?
  • kas skaleerimist alustav meeskond ja kogu muu setup on võimeline kasvu ära executima?

  Kui investor leiab küsimustele vastates, et vastused on valdavalt "EI", siis investeerima ei peaks.
  Kui investor leiab valdavalt "JAH", siis investeerima peaks.

  Täiesti ilma igasuguse mõtteta on aga jauramine sellest, et enne kasvu polnud ja järelikult on (eelneva ekstrapoleerimise põhjal ???) täiesti ebausutav, et just nüüd hakkab kasv tekkima, sest no teate isegi! Eelnevalt ju kasvu polnud! Ja imesid ka ei juhtu! • momentum, ma olen investeerinud rohkem kui mõnesse start-upi. See on näidanud, et ei piisa sellest, kui ettevõte väidab, et ta on vasakpoolse mummu staadiumis. Ta peab seal päriselt ka olema. Konkreetse ettevõtte puhul ma ei näe, et see nii oleks.
 • Iseenesest teema, millega Avokaado (väga huvitav nimevalik) tegeleb on vajalik, sest igasuguste juriidiliste lepingute tegemine nõuab väikseselt ja ka suurelt ettevõttelt päris palju energiat ja ka raha. Kuid mul on kaks küsimust:

  1) Nimelt ettevõte pakub juriidiliste dokumendite töövoo-šabloone, kuid kes võtab vastutuse, kui tänu nende šabloonidele tekib kliendil mingi probleem, rahaline kahju või kuid nad kohtus ei päädi? Kas lepingud on kuidagi ühiselt kindlustatud?
  2) Peale rahastamist on ettevõtte hinnanguline väärtus 8 MEUR. Kuidas antud väärtuseni jõuti? Hetkel on ettevõtte aastakäive kuskil 240 KEUR kandis, kuid millal on plaanis see 8 MEUR kanti saada?
 • Kõik tore, aga mina tahaks teada, kas achidecture, millega CTO tegeleb, on mingi peavaluga seotud nähtus?

  /iroonia
  Aga tegelikult ka - kui selles ühes lõigus on kaks ilmselgelt kiirustamisest tekkinud kirjaviga, siis äkki ei ole hea plaan juriidiliste dokumentide korrektsust müüval kontoril veel avalikuks minna? No et nagu vara veel või midagi?
 • Pagan - kolm viga on. Managament, achidecture ja developmenr.
 • Aga ta kirjutas 12 sõna õigesti ka. Miks sa positiivsele ei keskendu :D
 • Marvin, sa oled tagasihoidlik oma seisukohas. Minu arvates on teksti kirjavigade arv 50% suurem ehk 3 viga.
 • Ma ei usu juriidiliste tekstide puhul sõnade demokraatiasse :). Mind on õpetatud, et semantikas piisab ühe tähemärgi muutumisest teksti mõtte vastupidiseks muutmiseks. Ja kui minna korrektsust müüma, siis tuleb ise korrektne olla. Selline tähelepanek elust enesest. Aga mida mina ka tean, startupindusest püüan jõudumööda eemale hoida.
 • "Anette"
  Marvin, sa oled tagasihoidlik oma seisukohas. Minu arvates on teksti kirjavigade arv 50% suurem ehk 3 viga.

  Jah, ma leidsin seda ise ka :)
 • Avokaado.ee serdimajanduse võiks ka korda teha. Samuti korrektsuse küsimus.

  No ei ole hea algus ettevõttega tutvumiseks.
 • "Marvin"
  Avokaado.ee serdimajanduse võiks ka korda teha. Samuti korrektsuse küsimus.

  No ei ole hea algus ettevõttega tutvumiseks.


  https://avokaado.io/ on aadress
 • "momentum"
  "Marvin"
  Avokaado.ee serdimajanduse võiks ka korda teha. Samuti korrektsuse küsimus.

  No ei ole hea algus ettevõttega tutvumiseks.


  https://avokaado.io/ on aadress


  avokaado.ee sertifikaat on väljastatul avokaado.com-ile. Ja avokaado.com on suunatud avokaado.io peale. Seega on kõik need domeenid ühe omaniku käes, ja selle ühe omaniku serdimajandus ei ole korras.
 • "Marvin"
  Pagan - kolm viga on. Managament, achidecture ja developmenr.


  Noh nüüd kui sa tähelepanu juhtisid - CEO on neil ka "partner of a law firms"
 • Palju kraaksute, tuleb Marcel ja paneb teile kommertspandi peale!
 • Lisaks veel seda, et kui sellel toredal käibegraafikul oli sept käive 20k ja ennustati oktoobris ligi 30k ning novembris ligi 40k, siis Funderis küsimuste-vastuste põhjal oli oktoobri tegelik 9,5k ja novembri tegelik 16k. MRR on 9,6k ehk kõik seda ületavad kuud on sisuliselt ettemaksed.

  Nüüd võib igaüks endalt küsida, et miks kampaaniat alustati detsembris selliselt, et graafikul oli viimane ajalooline kuu september enda 20k käibega ja okt-nov (mis tegelikult olid juba minevikus) olid graafikul tulevikuennustusena.

  Mingi halb lõhn oleks justkui juures.
 • "invictus"
  Nüüd võib igaüks endalt küsida, et miks kampaaniat alustati detsembris selliselt, et graafikul oli viimane ajalooline kuu september enda 20k käibega ja okt-nov (mis tegelikult olid juba minevikus) olid graafikul tulevikuennustusena.

  Mingi halb lõhn oleks justkui juures.


  Eks ta ole, paha lõhn ja prognoosid.

  Funderbeami kampaaniad alustavad privaatsena, et Funderbeamil oleks projektide mõttekuse mingitlaadi esmase valideerimise võimalus olemas. Kui kampaania privaatses reźiimis raha ligi ei tõmba, siis seda avalikuks ei tehta.
  Praegu oleme jõudnud Detsembrisse. Eelnevad paar kuud võivad koos koroonaviirusega vabalt olla takistanud kampaania kiiret üleminekut privaatsest reźiimist avalikku ja seetõttu lõppesidki reaalsed numbrid minevikus juba ära ja mitte praeguse kuupäeva pealt.

  Mida see tõestama või valideerima peaks?
  Loomulikult mitte midagi, sest startuppide käibe ja kasumiprognoose ei ole esiteks nagunii mõtet uskuda. Ja need ei peaks olema ühegi tõsiseltvõetava (startup-)investori valikukriteeriumiks anyway, isegi kui neid kusagil pitch´s presenteeritud on.

  Samuti tuleks käibe kasvatamise algust mõelda tingimuslikuna koos raha saamisega - kui raha tõstetakse, siis müük ja arendustegevused algavad ja kui ei tõsteta, siis loomulikult mingit täiendavat turundustegevust ei järgne ja seoses sellega jätkub ettevõtte arengus vingerdamine.

  Kui viibib kampaania algus --> siis viibib raha tõstmine --> siis viibib turundustegevuse algus --> siis viibib käibe kasvu algus.

  Ei ole ju ometi nii raske, et üldse aru ei saaks!

  Kõrvalt oleks mõttekas lugeda siiski seda mis on päriselt oluline ja pärisel mõju omab - kasutajakogemus ja vaadelda elementaarset majandustegevuse ökonoomikat. TELE2 näitel:
  Avokaado & Tele2: a modern love story when a corporate meets a startup
  +
  How a Corporate Lawyer Serves 300 Employees With Automated Contracts
  Tele2 is a fast growing major telecommunications operator in the Nordic and Baltic countries, headquartered in Stockholm, Sweden. With about 300 employees and thousands of transactions a day, Estonian branch has two lawyers to provide legal support.
  ...
  Avokaado advised how to address these issues and helped the team with planning how to start with the automation project. With Avokaado Tele2 legal started with focusing at four main pain points:
  • Filling in the database with pre-automated model documents (and clauses) for faster kick-off;
  • Automating most critical and heavily used documents first to create the feeling of success across the company and delegate the workflow to different business units to self-serve as soon as possible;
  • Ensuring frictionless collaboration on contracts between the legal team and other business units at one platform;
  • Giving control to lawyers over contract workflow and critical deadlines.
  ...
  Tele 2 has an innovation policy that the new project should start showing results already within 2 months. ... Further feedback came from the Finance Director of Tele2 Estonia who has managed to start signing NDAs on the Avokaado platform and send signed documents back straight away. Previously, Tele2 legal team would have been able to draft 2 NDA per hour maximum, so 100 NDA would have taken them around 50 hours. Since Avokaado has been adopted, business units are drafting and signing NDA’s themselves on the platform and it takes around 5 minutes for each.  Avokaado vahetu ja faktiline mõju: ettevõte (klient) suudab kümneid tunde rutiinset tööaega kokku hoida, päästab sellega ca 1000+ EUR tööjõukulusid ja muudab oma korporatsiooni protsessid agiilsemaks.

  Ei tea kas pitch´s leiduvad trükivead-scmrükivead on siin otsustamisel mingi adekvaatne otsustamise kriteerium või mitte?

 • momentum, soovitan lugeda Sander Ganseni viimast kommentaari selle kampaania all. Neli aastat ja ligi miljon eurot on kulutatud ja tegelikult product-market-fiti pole tänaseni. Nende nelja aasta jooksul on see konkreetne äri korduvalt pivotinud küll SMEde poole, küll advokaadibüroode poole ja küll eratarbijate poole. Selle tulemuseks on täna MRR alla 10k euro ja kasvutempo olematu.

  Kui sa väidad, et trükivead ja ebatäpsed lubadused pole juriidilises teenuses olulised, siis oled sa ilmselt sellest maailmast päris kaugel. Seejuures on päris põnev samal ajal väita, et Avokaado teenus tagab, et on "no errors". Ma võin vihjeks öelda nii palju, et keskmine äripoole inimene ei oska ja ei taha ka nt NDA kontekstis sõnastada seda, et mis on NDA kohaldamisala ja kaetava teabe ring. Kogu muu osa NDAst ongi standardiseeritud dokument aga ma ei ole kursis, et Avokaado teenus suudaks kuidagi asendada selle kõige kriitilisema inputi.

  Päeva lõpuks loomulikult su enda raha ja ma ei ürita sind otseselt veenda mitte investeerima. Küll aga inimesi, kes ei tea väga täpselt, et mida nad teevad ja mis riske sellega võtavad.

  EDIT: Finantsandmetest - ennustamine on loomulikult tänamatu töö aga jätta mainimata, et mis on tegelik MRR ja reklaamida septembri 20k käivet (mis tegelikult on ettemaksed ja ühekordsed on-boarding tasud), on ju lihtsalt pahatahtlik. Oktoober ja november polnud mitte ootamatult madala käibega kuud vaid vastasid suht täpselt tegelikult MRR-ile.

  Samamoodi on Avokaado esitatud tabelis BS nende kuluennustus. Nagu ettevõtte juht ise vastuses küsimusele kirjutab, siis "we intend to correct the cost projections after the fundraise and allocate more funds then previously projected to the product development, customer support team and legal engineers."
 • Avokaado sulgeb oma kampaania homme kell 15:00 EET.

  Hetkel märgitud 358 investori poolt 506 000 EUR.
 • Meeldetuletuseks, kampaania lõpeb täna kell 15:00 EET.

  379 investorit on indikeerinud 548 000 EUR eest huvi.
 • Kampaania on praeguseks suletud.

  389 investorit indikeeris huvi kokku 564 000 EUR ulatuses.

Teemade nimekirja