EfTEN United Property Fund - Investeerimine - Foorum - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Foorum Investeerimine

EfTEN United Property Fund

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse

 • Tere!
  Olen siin valmis vastama EfTEN United Property Fund teemadel tulevatele fondi puudutavatele sisulistele küsimustele.
  Kristjan
 • Fondi kohta täpsem info: eften.ee/united
  Viljar Arakase teemakohane blogipost: https://eften.ee/blogi/efteni-uuest-kinnisvarafondist/
 • Kas dividendide väljamaksed on nn. accumulated (automaatne reinvesteerimine) või distributed?
 • Fondi eesmärk on hakata tegema väljamakseid investeeringutelt laekuva rahavoo arvelt 1-4 korda aastas (sõltuvalt laekumiste sagedusele ja suurusele). Täpsem info fondi tingimuste punkt 6. Tulu jaotamine.
 • eften.ee/united lehel esimene nupp "Tutvu portfelliga" ei tööta.
 • Kuidas see teistesse fondidesse investeerimine täpselt käib - ostetakse börsilt aktsiaid?
 • Mis alustel ja tingimustel hakatakse investeerima EfTENi teistesse kinnisvarafondidesse? Kas ainult läbi uute emissioonide?
  Milline saab olema osakaal teiste EfTENi fondide ja otseinvesteeringute vahel (esimesel aastal, hiljem)?
  Kas esimesed osakud lastakse välja juuli alguses?
 • "Tutvu portfelliga" ei tööta, kuna fondil puuduvad veel investeeringud.
  Lisaks juhin tähelepanu, et kinnisvarafondi portfelli üles ehitamine võib võtta mitu aastat, mistõttu tuleks ka fondi investeerimisel võtta pikem horisont.
 • Nagu KIIDis kirjas, on uuel fondil jooksvad tasud hinnangulised. Hinnangu aluseks on EfTENi olemasolevate fondide kogukulu.
 • LHV's märkimisel on siiski välja toodud selline märkimise teenustasu - kas see on nende või teiepoolne?
 • "aikon"
  Mis alustel ja tingimustel hakatakse investeerima EfTENi teistesse kinnisvarafondidesse? Kas ainult läbi uute emissioonide?
  Milline saab olema osakaal teiste EfTENi fondide ja otseinvesteeringute vahel (esimesel aastal, hiljem)?
  Kas esimesed osakud lastakse välja juuli alguses?


  EfTENi teistesse fondidesse toimub investeerimine võrdsetel alustel kõigi teiste investoritega - United fond on nagu eraldi investor teistes fondides. Investeerime läbi emissioonide või börsivälise turu, kui mõni olemasolev investor soovib väljuda ja United fond soovib investeerida. Börsilt EfTENi teisi fonde Unitedil plaanis osta pole.

  Fondi portfelli üles ehitamine võtab paar aastat aega ja konkreetsete instrumentide osakaalud kujunevad fondi igapäevase aktiivse juhtimise käigus.Esimestel aastatel võib mõne investeeringu osakaal olla suhteliselt suur. Investeerimise piirangutest vt täpsemalt prospekti p 6.3.3.

  Esimesed osakud lastakse välja juuli alguses (märkimistehingutele, mis sisestatakse enne 30.06.2021 kell 11:00).
 • "rauno"
  LHV's märkimisel on siiski välja toodud selline märkimise teenustasu - kas see on nende või teiepoolne?


  United fondil on vaid üks tasu - valitsemistasu (1,5% aastas) otse kinnisvarasse paigutatud kapitalilt. Fondil puudub märkimistasu, küll aga saavad kontohaldurid rakendada märkimistehingu vahendamisel omapoolset hinnakirja.
 • Kas ma saan õigesti aru, et kui märkida fondi näiteks 1000 euro eest, siis saan kindlalt 1000 euro eest osakuid? Ehk mingit ülemärkimist hetkel ei toimu?
 • Ülemärkimsit, selle mõiste tavatähenduses võib toimuda küll.

  Tegu on päris huvitava märkimisloogikaga, mida minuteada Balti börsil varem nähtud pole. Sisuliselt on märkimisperiood peaaegu aasta, jagatud kalendrikuu pikkusteks "vaheperioodideks":Erandina on esimene vaheperiood lühem, nimelt täna hommikust kuu lõpuni.Ühtlasi saab osakuid märkida nimiväärtusega ainult sellel esimesel vaheperioodil, alates teisest vaheperioodist hakkab osaku hind sõltuma osaku puhasväärtusest.

  Kui lõpuks 10 miljonit osakut on ära märgitud, siis jaotatakse sellel "vaheperioodil" märkijatele, kus 10 miljoni märkimiseni jõuti, nende märgitud osakud proportsionaalselt. Prospektis on kirjas:

  "Jaotamine. Osakud, mille märkimiskorraldus esitati Nasdaq CSD kontohaldurile vastava Vaheperioodi viimase
  Tööpäeva kella 11:00-ks (Eesti Vabariigis kehtiva aja järgi), lastakse välja Vaheperioodi viimasele Tööpäevale
  järgneva viie Tööpäeva jooksul. Osakud, mille märkimiskorraldus esitati Nasdaq CSD kontohaldurile pärast
  vastava Vaheperioodi viimase Tööpäeva kella 11:00 (Eesti Vabariigis kehtiva aja järgi), lastakse välja järgmise
  Vaheperioodi viimasele Tööpäevale järgneva viie Tööpäeva jooksul. Pakkumise Osakute jaotamise eesmärgil
  liidetakse ühe Osakuid märkida sooviva investori märkimiskorraldused kokku. Osakuid märkida soovivatele
  investoritele jaotatakse Osakuid kogu nende poolt märgitud Osakute ulatuses, eeldusel, et märgitud Osakute
  koguarv ei ületa Osakute märkimise Pakkumise perioodil (12 kuu jooksul) 10 000 000 piiri. Kui märgitud
  Pakutavate Osakute koguarv ületab Pakkumise perioodil (12 kuu jooksul) 10 000 000 piiri, jaotatakse Osakuid
  proportsionaalselt märgitud Osakute ulatuses vastavas Vaheperioodis, kus piirmäär ületati. Iga investor saab
  teavet temale jaotatud Pakutavate Osakute arvu kohta kontohaldurilt, esitades sellekohase päringu.
 • Ausalt öeldes ei saa ma enam üldse midagi aru. Palun seletage maa keeles tavalisele inimesele selgeks, mis toimub!

  Ma ei saa aru, mismõttes toimuvad vaheperioodid? Kuidas see töötab?

  Esitan uuesti algse küsimuse: Kui ma ostan täna 1000 euro eest osakuid, kas ma saan neid osakuid 1000 euro eest ka kätte?
 • Vastan korra ise Kristjan Tamla eest. Lühike vastus on, et jah - kui märgid 1000 euro eest, siis 1000 euro eest ka fondi osakuid saad. Loomulikult on ka õige eelpool toodud pikem kirjutis. Nimelt sobib see fond investorile, kes tahab investeerida näiteks iga kuu. Nii palju kui iga kuu märgib, nii palju ka saab. Me oleme näinud ette teatud erandeid, et kui fondi peaks laekuma liiga palju kapitali (mille konservatiivne kinnisvarasse paigutamine võib olla probleemiks, eriti tänases turu kõrgkunjuktuuris), siis peatame ajutiselt uute osakute väljastamise. Esimesel aastal kaasab fond kuni 100 miljonit eurot omakapitali igakuise osakute väljastamise teel. Ehk üle selle rahalise piiri me kindlasti ei lähe.

  Tuleb arvestada, et täna kaasame kapitali ja seejärel alustame investeerimist, mis reaalvarade (nagu kinnisvara) puhul võtab alati mõneti aega. Seega meie eesmärk ei ole kaasata kohe esimesel päeval liiga palju kapitali vaid teha seda järk järgult.

  Häid pühi!
 • 1% just üleiia ilus pole teenustasuna, kui kõrvale panna olematud teenustasud börsil noteeritud väärtpaberitele...
  palju SEB ja Swed võtavad?
 • 1% tundub selle kõrval röövimisena.

  Kas saan õigesti aru, et investeerida saab ka investeerimiskonto kaudu?
 • Swedi ei suuda leidagi seda kohta, kust saaks märkida. Ei ole kunagi Swedi kaudu investeerinud. Ei tea, kas peab selleks investeerimiskontot omama.Link fondi tutvustuslehel, et kuidas investeerida Swedi kohta, saadab mind III samba makse tegemisele.
  LHV's aga näitab mulle alati teenustasuks 3€. Vahet ei ole, kui palju investeerida soovin.
 • "aldets"
  Swedi ei suuda leidagi seda kohta, kust saaks märkida. Ei ole kunagi Swedi kaudu investeerinud. Ei tea, kas peab selleks investeerimiskontot omama.Link fondi tutvustuslehel, et kuidas investeerida Swedi kohta, saadab mind III samba makse tegemisele.
  LHV's aga näitab mulle alati teenustasuks 3€. Vahet ei ole, kui palju investeerida soovin.


  Swedbanki kaudu investeerimisel suunab internetipanga link III samba korraldusele kui Swedbankis pole avatud väärtpaberikontot. Millegi pärast ei taha nende internetipank seda otse välja öelda, aga klienditoest anti selline vastus.
 • "ISO"
  1% tundub selle kõrval röövimisena.

  Kas saan õigesti aru, et investeerida saab ka investeerimiskonto kaudu?


  Jah, avalikult pakutavad investeerimisfondide osakud kvalifitseeruvad Tulumaksuseaduse mõistes finantsvaraks.
 • Mis tingimustel toimuvad väljamaksed fondist. Kas need on dividendid sarnaselt Eften III fondile, millelt peetakse tulumaks kinni või intressid, millelt peab investor ise tulumaksu maksma so kas pensioni investeerimiskonto kaudu investeerides laekuvad sellele intressid täies ulatuses või peab fond sellest eelnevalt ise tulumaksu kinni.
 • LHV võtab fondiosakute ostmiselt tasu vastavalt panga hinnakirjale mille kohaselt ongi traditsiooniliste fondiosakute ostmine ja müümine 1% teenustasuga. Kuivõrd fondi ostmine käib märkimise menüüpunkti alt, siis hetkel sealne hinnakiri ei oska 1%-ga arvestada ja oleme seda parandamas. Seni on kõik Eften United Property Fund ostud hinnaga 3 eurot, ning kui see peaks ületama 1%, siis kanname 1% ületava osa iga märkimisperioodi lõpus kliendile tagasi.
 • "antiaasmaa"
  Mis tingimustel toimuvad väljamaksed fondist. Kas need on dividendid sarnaselt Eften III fondile, millelt peetakse tulumaks kinni või intressid, millelt peab investor ise tulumaksu maksma so kas pensioni investeerimiskonto kaudu investeerides laekuvad sellele intressid täies ulatuses või peab fond sellest eelnevalt ise tulumaksu kinni.


  EfTEN United Property Fund väljamaksete maksustamisest saab lugeda fondi avaliku pakkumise prospektist lk. 33. Lühidalt: väljamaksetelt ei peeta tulumaksu kinni kui investor informeerib, et teeb investeeringuid investeerimiskonto või PIKi kaudu ja soovib, et väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta.
 • Milline on erinevus Eften United Property Fund ja Eften Real Estate Fund III vahel?

  Saan aru, et uue osaku hind on 3 eurot ja seetõttu saab investeerida alates 3st eurost, lisaks saan aru, et uuel fondil on võimalus investeerida äri- ja elukondlikku kinnisvarasse, pluss arendustesse. Vana fond vist tohib ainult ärikondlikku investeerida. Kas olen õigesti aru saanud ja kas on veel erinevuseid?
 • "Henri XI"
  Milline on erinevus Eften United Property Fund ja Eften Real Estate Fund III vahel?

  Saan aru, et uue osaku hind on 3 eurot ja seetõttu saab investeerida alates 3st eurost, lisaks saan aru, et uuel fondil on võimalus investeerida äri- ja elukondlikku kinnisvarasse, pluss arendustesse. Vana fond vist tohib ainult ärikondlikku investeerida. Kas olen õigesti aru saanud ja kas on veel erinevuseid?


  Peamised erinevused on eelkõige järgmised:
  (i) EfTEN III keskendub kinnisvara ühele alamsegmendile (ärikinnisvarast n.ö value-added segment) <-> EfTEN United Property Fund investeerib Baltikumi kinnisvarasse kõigis alamsegmentides (ärikinnisvara, elukondlik kinnisvara, võimalusel väiksemas määras ka arendusprojektid);
  (ii) EfTEN III aktsiaid saab osta börsilt, siis kui on müüjaid <-> EfTEN United Property Fund osakuid saab märkida emissioonist iga kuiselt (st ei eelda müüjate olemasolu);
  (iii) EfTEN United Property Fundil puudub edukustasu.
 • "ktamla"
  Nagu KIIDis kirjas, on uuel fondil jooksvad tasud hinnangulised. Hinnangu aluseks on EfTENi olemasolevate fondide kogukulu.


  Tasude pool on jätkuvalt blackbox. Headline turundusmaterjalis räägitakse 1,5% tasust NAVist, kusjuures vaba raha pealt on 0% ning Efteni fondide pealt 0%. Sellest võiks tuletada, et 1,5% on maksimum, aga pigem võiks kulu jääda alla selle, kuna igal ajahetkel on tõenäoliselt mingi kogus vaba likviidsust, mille kulu investorile on 0%.  Meanwhile, KIID räägib 1,8% jooksvast tasust, mis põhineb fondivalitseja "parimal hinnangul". Kuidas seda kõike mõista? Kas maksimaalne tasu on 1,5% või 1,8% või võib olla ka >1,8% kuna kaks esimest numbrit on ainult hinnangulised? • "mrk"
  "ktamla"
  Nagu KIIDis kirjas, on uuel fondil jooksvad tasud hinnangulised. Hinnangu aluseks on EfTENi olemasolevate fondide kogukulu.


  Tasude pool on jätkuvalt blackbox. Headline turundusmaterjalis räägitakse 1,5% tasust NAVist, kusjuures vaba raha pealt on 0% ning Efteni fondide pealt 0%. Sellest võiks tuletada, et 1,5% on maksimum, aga pigem võiks kulu jääda alla selle, kuna igal ajahetkel on tõenäoliselt mingi kogus vaba likviidsust, mille kulu investorile on 0%.  Meanwhile, KIID räägib 1,8% jooksvast tasust, mis põhineb fondivalitseja "parimal hinnangul". Kuidas seda kõike mõista? Kas maksimaalne tasu on 1,5% või 1,8% või võib olla ka >1,8% kuna kaks esimest numbrit on ainult hinnangulised?

  Fond võtab valitsemistasu 1,5% aastas vaid otse kinnisvarasse tehtud investeeringute NAVilt. EfTENi fondidesse tehtud investeeringutelt fond tasu ei võta, kuid nendel EfTENi fondidel endal on valitsemistasu ja jooksvad tasud, mis tuleb arvestada fondi jooksvate tasude hulka. St, jooksvate tasude ja valitsemistasu erinevus sõltub muuhulgas sellest, milliseks kujuneb fondi portfell. Kuna fondi täpset portfelli struktuuri pole täna veel teada, siis seetõttu ongi jooksva tasu number hinnanguline (1,8%).
 • "Sander Pikkel"
  LHV võtab fondiosakute ostmiselt tasu vastavalt panga hinnakirjale mille kohaselt ongi traditsiooniliste fondiosakute ostmine ja müümine 1% teenustasuga. Kuivõrd fondi ostmine käib märkimise menüüpunkti alt, siis hetkel sealne hinnakiri ei oska 1%-ga arvestada ja oleme seda parandamas. Seni on kõik Eften United Property Fund ostud hinnaga 3 eurot, ning kui see peaks ületama 1%, siis kanname 1% ületava osa iga märkimisperioodi lõpus kliendile tagasi.


  Juhul kui järgmisel aastal õnnestub Fondi Osakute noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna väärtpaberiturul, kas siis kaovad müügi puhul teenustasud või jääb ikkagi 1% teenustasu kehtima?
 • Märkimine pidi olema kuni 30.06 kell 11:00, aga täna hommikul ikkagi märkida enam ei saanud.
 • "Cathy-Liis"
  Märkimine pidi olema kuni 30.06 kell 11:00, aga täna hommikul ikkagi märkida enam ei saanud.

  Märkisin just Swedis. Õnnestus.
 • LHV-s kirjutab lehel, et kuni 10.30. Ja üldse jäi mul märkimata, kuna suve kohta väga lühike märkimisperiood. Soovi oleks küll, aga saan aru, et jooksvalt saab vist ka. Peab nüüd süvenema.
 • Nüüd märkimisvõimalus taas olemas, aga huvitav märkimisperioodi lõpu kuupäev:
 • Märkimine käib kuise sammuga. Täna kell 10.30 oli LHV kliendi jaoks viimane võimalus osaleda, et juuni märkimisest osa saada. Hetkel käib juuli märkimine, seejärel tuleb august jne. Fond saab korra kuus raha kätte ja saab asuda seda juba investeerima.
 • mis valemiga seal intressi/dividendi maks käib ? kas see sõltuvuses ka sellest mis perioodi sissemakse jääb ?

 • "Toomas Raun"
  mis valemiga seal intressi/dividendi maks käib ?


  EfTEN United Property Fund lepinguline fond. Seetõttu toimub väljamakse sarnastel alustel intressimaksele.
  Väljamaksetelt ei peeta tulumaksu kinni kui investor informeerib (united@eften.ee), et teeb investeeringuid investeerimiskonto või PIKi kaudu ja soovib, et väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta. Selleks on vaja teada investori nime, isikukoodi, väärtpaberikonto numbrit.
  EfTEN United Property Fund väljamaksete maksustamisest saab lugeda fondi avaliku pakkumise prospektist lk. 33.
 • ise vastan : dividenti saab 1-4 x aastas :-)
  "ktamla"
  "Toomas Raun"
  mis valemiga seal intressi/dividendi maks käib ?


  EfTEN United Property Fund lepinguline fond. Seetõttu toimub väljamakse sarnastel alustel intressimaksele.
  Väljamaksetelt ei peeta tulumaksu kinni kui investor informeerib (united@eften.ee), et teeb investeeringuid investeerimiskonto või PIKi kaudu ja soovib, et väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta. Selleks on vaja teada investori nime, isikukoodi, väärtpaberikonto numbrit.
  EfTEN United Property Fund väljamaksete maksustamisest saab lugeda fondi avaliku pakkumise prospektist lk. 33.


 • Natuke imelik, et esimese märkimis(vahe) perioodi lõpust on nädal aega möödas, aga ei ole kippu ega kõppu sellest kui palju esimese perioodiga märgiti.

  Selge ainult, et üle ei märgitud (mis ei olnudki eesmärk), kuivõrd ma vähemalt sain 100% märgitud kogusest kätte. Samas on investoritel kindlasti huvi teada palju esimese raksuga raha tõsteti.

  EfTENi tavapäraselt tugevat meediasuhtlust arvestades veidi ootamatu vaikus.
 • Kodulehel värsked uudised:
  07.07.2021
  EfTEN United Property Fund esimese veheperioodi märkimise tulemused EfTEN United Property Fund juuni (22.06-30.06.2021) vaheperioodi märkimise tulemused:
  - fondile laekus 833 märkimiskorraldust
  - märkida sooviti 2,7 miljoni euro väärtuses osakuid
 • "matisj"
  Natuke imelik, et esimese märkimis(vahe) perioodi lõpust on nädal aega möödas, aga ei ole kippu ega kõppu sellest kui palju esimese perioodiga märgiti.

  Selge ainult, et üle ei märgitud (mis ei olnudki eesmärk), kuivõrd ma vähemalt sain 100% märgitud kogusest kätte. Samas on investoritel kindlasti huvi teada palju esimese raksuga raha tõsteti.

  EfTENi tavapäraselt tugevat meediasuhtlust arvestades veidi ootamatu vaikus.

  Siin ei olegi ülemärkimist. Nii palju, kui raha tuleb, nii palju märgitakse ka uusi osakuid.
 • Avaldasime täna kodulehel järgmise info.
  EfTEN United Property Fund juuni (22.06-30.06.2021) vaheperioodi märkimise tulemused:
  - fondile laekus 833 märkimiskorraldust
  - märkida sooviti 2,7 miljoni euro väärtuses osakuid

  Fondi huviliste hulk esimesel vaheperioodil oli selgelt positiivne üllatus, arvestades, et fond startis päev enne jaanipühi. Eesmärk on koguda investoritelt kapitali üle pikema perioodi ning see järk-järgult tööle panna.
 • "tauts"
  "matisj"
  Natuke imelik, et esimese märkimis(vahe) perioodi lõpust on nädal aega möödas, aga ei ole kippu ega kõppu sellest kui palju esimese perioodiga märgiti.

  Selge ainult, et üle ei märgitud (mis ei olnudki eesmärk), kuivõrd ma vähemalt sain 100% märgitud kogusest kätte. Samas on investoritel kindlasti huvi teada palju esimese raksuga raha tõsteti.

  EfTENi tavapäraselt tugevat meediasuhtlust arvestades veidi ootamatu vaikus.

  Siin ei olegi ülemärkimist. Nii palju, kui raha tuleb, nii palju märgitakse ka uusi osakuid.


  Prospekti järgi kui üle 10M osaku (ehk ~100 MEUR) aasta jooksul ära märgitakse, siis tekib ju ülemärkimine.

 • Avaldasime täna kodulehel järgmise info:
  EfTEN United Property Fund esimene investeering
  EfTEN United Property Fund ostis 45 000 EfTEN Kinnisvarafond II aktsiat kehtiva NAV-ga (14,7484 aktsia kohta). Investeeringu alusvaraks on 6 ärikinnisvara objekti Eestis, Lätis ja Leedus, oodatav aastane NOI on 13mln eurot, omakapitali puhasväärtus 135,9mln eurot ning laenu ja tagatisvara suhe (LTV) 46%. Kuna tegu on investeeringuga EfTEN Capitali poolt valitsetavasse fondi, siis ei võta EfTEN United Property Fund selle investeeringu pealt valitsemistasu.
 • "ktamla"
  "Toomas Raun"
  mis valemiga seal intressi/dividendi maks käib ?


  EfTEN United Property Fund lepinguline fond. Seetõttu toimub väljamakse sarnastel alustel intressimaksele.
  Väljamaksetelt ei peeta tulumaksu kinni kui investor informeerib (united@eften.ee), et teeb investeeringuid investeerimiskonto või PIKi kaudu ja soovib, et väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta. Selleks on vaja teada investori nime, isikukoodi, väärtpaberikonto numbrit.
  EfTEN United Property Fund väljamaksete maksustamisest saab lugeda fondi avaliku pakkumise prospektist lk. 33.


  Ma vabandan kohe ette, sest see on ehk väga rumal küsimus, aga ma olen küllaltki värske investor ja ei osanud (minu jaoks) arusaadavat infot mujalt otsida.

  1) Kui ma kasutan investeerimiskontot, sealt kontolt väljamakseid ei tee ja kõike kasum, mis sinna koguneb, soovin uuesti investeerida, siis sel juhul on mul kasulik teha see avaldus, et tulumaksu kinni ei peetaks?

  2) Natuke laiem küsimus. Kas Balti börsil on kõik/ veel teisigi firmasid või fonde kuhu investeerides võiks liigse maksude maksmise vältimise eesmärgil teha vastavaid avaldusi?
 • "Shaolin"


  Ma vabandan kohe ette, sest see on ehk väga rumal küsimus, aga ma olen küllaltki värske investor ja ei osanud (minu jaoks) arusaadavat infot mujalt otsida.

  1) Kui ma kasutan investeerimiskontot, sealt kontolt väljamakseid ei tee ja kõike kasum, mis sinna koguneb, soovin uuesti investeerida, siis sel juhul on mul kasulik teha see avaldus, et tulumaksu kinni ei peetaks?

  2) Natuke laiem küsimus. Kas Balti börsil on kõik/ veel teisigi firmasid või fonde kuhu investeerides võiks liigse maksude maksmise vältimise eesmärgil teha vastavaid avaldusi?


  1) Jep. Nii saad suurema summa edasi investeerida.
  2) Baltic Horizon Fundiga on sama teema.
 • "Shaolin"

  EfTEN United Property Fund lepinguline fond. Seetõttu toimub väljamakse sarnastel alustel intressimaksele.
  Väljamaksetelt ei peeta tulumaksu kinni kui investor informeerib (united@eften.ee), et teeb investeeringuid investeerimiskonto või PIKi kaudu ja soovib, et väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta. Selleks on vaja teada investori nime, isikukoodi, väärtpaberikonto numbrit.

  Ma vabandan kohe ette, sest see on ehk väga rumal küsimus, aga ma olen valusalt vitsa saanud investor ja kogenud, et mõnikord võib ju emitendile investeerimiskonto kaudu investeerimisest teada anda, aga info ei jõua kohale või kaob seal ära või mis iganes muu põhjus, mida mina investorina ei saa teada.

  Seetõttu küsin - kuidas informeerida nii, et suhtlus poleks ühepoolne ja mul oleks tagasiside, et see info on tõesti kohale jõudnud?

 • Siis kribadki e-maili alla kirjutades tagasisidet ootama jäädes. Kui ei vasta mingi aja jooksul, kribad jälle :)
 • Baltic Horizon Fundi puhul peaks piisama ka kodulehel vastava vormi täitmisest: https://www.baltichorizon.com/et/investeerimiskonto-info/.

Teemade nimekirja

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon