Valitud nimekiri LHV-s pakutavatest fondidest

Fondi nimetus Valuuta Hind Tootlus, % (3 ja 5 aasta
tootlus aasta baasil)
Aastane fondi kulukuse määr (08.2017)*
     1 p    YTD      1 a      3 a      5 a
LHV investeerimisfondid
SEF-LHV Persian Gulf Fund EUR 11.14 -0.33 4.61 -0.92 0.97 -4.45 2.88%
LHV World Equities Fund EUR 10.25 0.05 10.51 -5.62 6.37 3.76 2.46%
Põhja-Ameerika ettevõtted
JPM US Value A (dist) USD 28.65 -0.07 17.37 4.87 7.60 4.69 1.70%
JPMF US Select Equity A (acc) USD 389.72 0.08 20.75 7.19 12.48 8.48 1.69%
SEB US All Cap USD 9.32 0.23 17.26 2.96 - - 1.57%
Euroopa ettevõtted
SEB Sustainability Fund Europe EUR 5.17 0.12 14.61 2.15 7.21 5.99 1.46%
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR 74.43 -0.19 16.99 -8.70 6.01 7.26 1.76%
JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR 15.63 0.00 11.17 -4.40 4.19 1.37 1.71%
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR 19.33 0.21 16.10 -3.45 3.25 1.71 1.74%
Põhjamaade ettevõtted
SEB Nordic Small Cap Fund EUR 466.19 0.52 29.61 16.55 15.38 14.30 1.40%
SEB Sustainability Nordic Fund EUR 13.45 0.45 18.89 4.24 8.45 7.74 1.39%
Aasia
JF India A (acc) USD 33.59 0.27 4.74 -0.36 3.80 4.48 1.79%
JF China Fund A (dist) USD 63.49 0.17 22.66 -5.00 13.41 6.51 1.77%
JF Greater China A (acc) - USD USD 36.90 0.24 23.70 -3.78 13.21 6.67 1.79%
SEB Asia ex. Japan Fund USD 10.98 -0.06 7.89 -2.22 - - 1.87%
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund SEK 50.11 0.48 8.04 -3.34 - - 1.85%
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A (acc) USD 32.40 0.37 16.09 5.85 14.56 6.12 1.80%
Arenevad turud
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR 20.93 0.48 24.88 13.50 12.60 8.66 1.75%
Trigon Russia Top Picks Fund D unit EUR 12.90 0.55 32.59 16.14 15.11 8.29 2.69%
JPM Russia A (acc) USD 13.87 -0.22 27.25 17.34 - - 1.80%
Trigon New Europe Fund E EUR Cap EUR 37.44 0.29 15.41 14.32 - -
Avaron Emerging Europe Fund D EUR 14.15 -0.05 8.76 3.93 3.65 2.52 2.28%
Avaroni Privaatportfelli Fond EUR 16.76 -0.12 2.86 1.24 0.55 2.32 2.07%**
East Capital Baltic Fund SEK 70.96 -0.34 12.07 -3.61 11.66 6.11 2.58%
East Capital Russian Fund SEK 1619.08 -0.09 37.34 22.76 20.59 7.00 2.53%
East Capital Balkan Fund SEK 17.17 -0.12 20.41 6.71 7.95 4.26 2.51%
East Capital Eastern European Fund SEK 45.20 -0.26 29.59 13.94 13.68 5.34 2.54%
East Capital Balkan B SEK 6.70 0.15 20.29 -9.70 -5.50 -4.42 2.53%
Trigon New Europe Fund A unit EUR 22.25 -0.12 - 14.17 11.42 12.01 1.77%
Trigon New Europe Fund C unit EUR 35.18 -0.12 - 13.59 10.86 11.44 2.27%
Trigon Baltic Fund C unit EUR 17.86 -0.29 4.25 -16.87 -0.04 5.68 2.67%
Trigon Russia Top Picks Fund A unit EUR 10.26 0.55 32.39 15.85 15.99 9.42 2.71%
Trigon Russia Top Picks Fund C unit EUR 27.70 0.54 31.66 14.66 15.53 9.16 2.57%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund - E-unit EUR 6.00 0.29 6.12 4.68 -6.59 -4.31 2.31%
Swedbank Russian Equity Fund - E-unit EUR 20.21 0.34 31.46 21.82 15.87 5.66 2.26%
SEB Emerging Markets Fund USD 3.20 0.60 12.75 3.12 - - 1.91%
JPM Eastern Europe Equity A (dist) EUR 41.68 0.00 24.31 16.59 6.77 0.22 1.80%
JPM Latin America Equity A (dist) USD 51.62 -0.17 21.54 21.92 8.73 -2.05 1.80%
SEB Russia Fund EUR 13.78 -0.20 33.79 23.70 18.61 9.76 2.12%
SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 3.58 0.08 8.21 17.70 10.27 3.21 2.01%
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund EUR 4.97 -0.62 25.42 15.09 13.83 13.63 1.93%
Globaalsed fondid
SEB Asset Selection Fund EUR 16.45 0.10 4.42 2.49 -1.27 1.63 1.15%
SEB Listed Private Equity Fund EUR 308.81 0.37 23.07 7.16 13.41 6.11 1.60%
SEB Strategy Growth EUR 159.96 0.03 16.02 5.41 8.14 - 1.95%
SEB Strategy Defensive EUR 116.67 0.11 4.07 0.56 0.70 1.25 1.45%
Swedbank Fund of Funds 30 - class E-unit EUR 13.54 0.05 6.42 1.75 1.96 2.38 1.59%
Swedbank Fund of Funds 60 - class E-unit EUR 13.40 0.07 10.32 1.61 3.81 3.12 1.82%
Swedbank Fund of Funds 100 - class E-unit EUR 13.25 0.09 14.68 1.92 6.12 4.40 2.09%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 13.84 -0.07 16.79 0.29 7.57 -2.04 1.75%
JPM Global Focus (dist) EUR 40.30 0.45 21.42 7.78 9.22 8.20 1.73%
SEB Global Chance / Risk Fund EUR 1.53 0.33 13.51 -1.48 6.83 7.14 1.56%
Tehnoloogiasektor
SEB Technology Fund C USD 0.54 -0.19 29.47 7.41 - - 1.60%
JPM US Technology A (dist) USD 23.57 0.04 40.30 19.95 31.44 20.42 1.77%
Tervishoiusektor
SEB Concept Biotechnology fund EUR 97.18 0.82 7.43 -9.27 -1.48 3.95 1.58%
SEB Medical Fund USD 7.45 -0.13 2.76 -0.41 - - 1.57%
Võlakirjafondid
SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.75 0.06 4.86 3.80 1.72 2.09 0.75%
JPM Europe High Yield Bond A (dist) EUR 2.80 0.00 7.74 0.61 0.00 -0.57 0.95%
SEB Danish Mortgage Bond Fund EUR 151.20 0.12 2.51 2.95 2.14 2.38 0.80%

* Fondi kulukuse määr on välja toodud vastava kuupäeva seisuga fondi dokumentidest saadava info põhjal. Hiliseima kulukuse määra leiab fondi põhiteabedokumendist.
** Fondi kulukuse määr on arvutatud 2016. aastaaruande põhjalt võttes arvesse aasta keskmist varade puhasväärtust ning sisaldab jooksvaid kulusid ning tehingutasusid.
Aastane kulukuse määr on proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.