Traditsioonilised fondid - Turud ja hinnad - LHV finantsportaal

LHV finantsportaal

Turud ja hinnad Traditsioonilised fondid

Valitud nimekiri LHV-s pakutavatest fondidest

Fondi nimetus Valuuta Hind Tootlus, % (3 ja 5 aasta <br>tootlus aasta baasil) Aastane fondi kulukuse määr (08.2017)*
     1 p    YTD      1 a      3 a      5 a
LHV investeerimisfondid
LHV World Equities Fund EUR 11.43 -0.77 3.16 11.19 2.89 5.38
2.36%
Põhja-Ameerika ettevõtted
SEB US All Cap USD 10.69 -0.20 7.38 17.05 9.30 -
1.55%
Euroopa ettevõtted
SEB Sustainability Fund Europe EUR 5.02 -0.36 -10.26 -3.22 0.29 2.80
1.46%
Põhjamaade ettevõtted
SEB Nordic Small Cap Fund EUR 635.65 0.33 16.85 40.46 20.73 17.86
1.36%
SEB Sustainability Nordic Fund EUR 15.52 -0.05 5.57 16.62 6.47 7.89
1.36%
Aasia
SEB Asia ex. Japan Fund USD 11.08 0.77 0.48 7.75 -1.04 -
1.86%
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund SEK 50.34 0.55 -1.90 -0.19 1.20 -
1.86%
Arenevad turud
Trigon New Europe Fund E EUR Cap EUR 27.01 -0.92 -28.90 -27.43 - -
2.35%
Trigon Russia Top Picks Fund D unit EUR 13.31 -0.56 -5.01 1.19 5.63 16.33
1.37%
Avaron Emerging Europe Fund D EUR 11.81 -0.92 -20.81 -16.38 -7.18 -1.32
2.37%
Avaroni Privaatportfelli Fond EUR 17.06 -0.35 -0.61 0.63 -0.24 1.76
1.51%
East Capital Baltic Fund SEK 55.94 -1.89 -23.01 -20.17 -7.07 2.02
2.65%
East Capital Russian Fund SEK 1399.38 -2.14 -18.85 -14.73 6.10 14.35
2.49%
East Capital Balkan Fund SEK 13.64 -1.73 -25.67 -23.50 -5.61 1.58
2.56%
East Capital Eastern European Fund SEK 33.20 -2.50 -31.72 -27.50 -4.92 4.85
2.53%
Trigon New Europe Fund A unit EUR 22.25 -0.12 - 14.17 11.42 12.01
1.11%
Trigon Dividend Fund C EUR 14.54 -0.05 -14.94 -15.51 -12.88 -2.29
2.94%
Trigon Russia Top Picks Fund A unit EUR 10.73 -0.56 -3.60 2.62 5.74 17.36
2.10%
Trigon Russia Top Picks Fund C unit EUR 28.63 -0.56 -4.30 1.58 4.90 16.80
2.57%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund - E-unit EUR 5.23 -0.10 -16.50 -11.27 -12.13 -4.99
2.34%
Swedbank Russian Equity Fund - E-unit EUR 18.62 -0.39 -17.96 -9.72 6.61 12.15
2.13%
SEB Emerging Markets Fund USD 3.05 -0.49 -7.18 -0.07 -2.17 -
1.90%
SEB Russia Fund EUR 12.73 -0.68 -17.36 -9.74 7.99 14.97
2.08%
SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 2.39 -0.58 -32.45 -31.68 -13.43 -3.07
1.83%
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund EUR 4.24 -0.28 -21.40 -16.92 -2.42 10.14
1.85%
Globaalsed fondid
SEB Asset Selection Fund EUR 15.03 0.19 -6.30 -7.98 -4.42 -2.19
1.15%
SEB Listed Private Equity Fund EUR 294.99 0.42 -13.89 -9.20 3.20 4.65
1.56%
SEB Strategy Growth EUR 161.18 -0.47 -2.46 0.24 6.06 5.82
1.59%
SEB Strategy Defensive EUR 114.99 -0.08 -1.10 -1.29 0.20 0.56
1.30%
Swedbank Fund of Funds 30 - class E-unit EUR 13.86 0.02 0.07 1.37 1.46 2.24
1.60%
Swedbank Fund of Funds 60 - class E-unit EUR 14.06 0.01 0.38 3.82 2.75 3.96
1.83%
Swedbank Fund of Funds 100 - class E-unit EUR 14.11 0.03 0.00 5.84 3.91 5.99
2.11%
SEB Global Chance / Risk Fund EUR 1.53 0.07 -7.00 -0.13 1.69 4.88
1.56%
Tehnoloogiasektor
SEB Technology Fund C USD 0.70 0.43 16.58 29.13 17.14 -
1.57%
Tervishoiusektor
SEB Concept Biotechnology fund EUR 106.26 -0.15 0.43 7.92 1.95 -2.84
1.56%
SEB Medical Fund USD 8.57 0.69 3.28 16.62 5.44 -
1.57%
Võlakirjafondid
SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.76 0.06 0.92 0.46 1.46 2.06
0.75%
SEB Danish Mortgage Bond Fund EUR 151.90 0.05 1.23 0.13 1.67 2.54
0.80%

* Fondi kulukuse määr on välja toodud vastava kuupäeva seisuga fondi dokumentidest saadava info põhjal. Hiliseima kulukuse määra leiab fondi põhiteabedokumendist.

Aastane kulukuse määr on proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.