Valitud nimekiri LHV-s pakutavatest fondidest

Fondi nimetus Valuuta Hind Tootlus, % (3 ja 5 aasta
tootlus aasta baasil)
Aastane fondi kulukuse määr (08.2017)*
     1 p    YTD      1 a      3 a      5 a
LHV investeerimisfondid
LHV World Equities Fund EUR 8.90 1.24 -19.64 -11.61 -3.70 -0.69 2.36%
Põhja-Ameerika ettevõtted
SEB US All Cap USD 7.92 2.82 -20.48 -10.50 0.08 - 1.55%
Euroopa ettevõtted
SEB Sustainability Fund Europe EUR 4.09 2.51 -26.97 -18.33 -5.13 -2.61 1.46%
Põhjamaade ettevõtted
SEB Nordic Small Cap Fund EUR 384.29 3.52 -29.36 -4.15 3.30 6.91 1.36%
SEB Sustainability Nordic Fund EUR 10.73 3.37 -27.03 -14.85 -3.30 -1.15 1.36%
Aasia
SEB Asia ex. Japan Fund USD 8.52 1.30 -22.69 -23.06 -4.31 - 1.86%
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund SEK 39.72 -0.86 -22.59 -22.17 -9.24 - 1.86%
Arenevad turud
Trigon Russia Top Picks Fund D unit EUR 10.33 1.29 -26.25 -8.06 -3.42 9.24 1.37%
Trigon New Europe Fund E EUR Cap EUR 25.44 2.17 -33.04 -27.17 - - 2.35%
Avaron Emerging Europe Fund D EUR 11.17 1.03 -25.14 -17.40 -6.55 -3.25 2.37%
Avaroni Privaatportfelli Fond EUR 15.96 0.06 -7.04 -3.17 -2.00 0.31 1.51%
East Capital Baltic Fund SEK 52.41 -1.45 -27.87 -22.81 -5.95 -0.41 2.65%
East Capital Russian Fund SEK 1197.45 -4.50 -30.56 -13.30 1.09 7.73 2.49%
East Capital Balkan Fund SEK 13.35 -1.55 -27.25 -11.30 -3.66 -0.90 2.56%
East Capital Eastern European Fund SEK 31.60 -4.21 -35.01 -20.48 -4.54 1.24 2.53%
Trigon New Europe Fund A unit EUR 22.25 -0.12 - 14.17 11.42 12.01 1.11%
Trigon Dividend Fund C EUR 12.42 1.27 -27.36 -31.92 -13.73 -4.68 2.94%
Trigon Russia Top Picks Fund A unit EUR 8.34 1.29 -25.06 -6.76 -3.13 10.39 2.10%
Trigon Russia Top Picks Fund C unit EUR 22.36 1.29 -25.25 -7.70 -3.74 9.97 2.57%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund - E-unit EUR 4.55 2.01 -27.49 -22.75 -14.61 -10.31 2.34%
Swedbank Russian Equity Fund - E-unit EUR 15.27 1.43 -32.71 -14.07 -1.71 6.06 2.13%
SEB Emerging Markets Fund USD 2.36 3.78 -28.19 -23.34 -5.15 - 1.90%
SEB Russia Fund EUR 10.79 2.57 -29.97 -8.80 1.20 8.71 2.08%
SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 2.29 2.46 -35.22 -34.49 -11.17 -6.40 1.83%
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund EUR 3.61 0.75 -33.19 -19.40 -4.81 6.02 1.85%
Globaalsed fondid
SEB Asset Selection Fund EUR 15.64 -1.06 -2.49 -0.46 -2.51 -2.54 1.15%
SEB Listed Private Equity Fund EUR 244.88 2.41 -28.52 -13.72 -1.53 -1.27 1.56%
SEB Strategy Growth EUR 140.25 1.93 -15.12 -8.15 1.24 - 1.59%
SEB Strategy Defensive EUR 108.70 0.50 -6.51 -5.83 -1.41 -1.19 1.30%
Swedbank Fund of Funds 30 - class E-unit EUR 12.51 1.07 -9.70 -5.69 -1.57 -0.79 1.60%
Swedbank Fund of Funds 60 - class E-unit EUR 11.94 1.69 -14.75 -8.43 -2.18 -1.06 1.83%
Swedbank Fund of Funds 100 - class E-unit EUR 11.24 2.44 -20.29 -12.44 -2.93 -1.49 2.11%
SEB Global Chance / Risk Fund EUR 1.27 2.49 -22.51 -16.51 -3.75 -1.18 1.56%
Tehnoloogiasektor
SEB Technology Fund C USD 0.50 3.92 -15.58 1.20 8.92 - 1.57%
Tervishoiusektor
SEB Concept Biotechnology fund EUR 94.42 -0.93 -10.76 -7.04 -2.07 -5.70 1.56%
SEB Medical Fund USD 7.07 3.57 -14.77 -6.59 1.59 - 1.57%
Võlakirjafondid
SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.64 0.24 -6.19 -4.04 -0.36 0.11 0.75%
SEB Danish Mortgage Bond Fund EUR 145.01 0.10 -3.35 -3.91 0.82 0.91 0.80%

* Fondi kulukuse määr on välja toodud vastava kuupäeva seisuga fondi dokumentidest saadava info põhjal. Hiliseima kulukuse määra leiab fondi põhiteabedokumendist.

Aastane kulukuse määr on proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.