Valitud nimekiri LHV-s pakutavatest fondidest

Fondi nimetus Valuuta Hind Tootlus, % (3 ja 5 aasta
tootlus aasta baasil)
Aastane fondi kulukuse määr (08.2017)*
     1 p    YTD      1 a      3 a      5 a
LHV investeerimisfondid
LHV World Equities Fund EUR 10.67 -0.36 14.94 6.47 5.51 5.21 2.36%
Põhja-Ameerika ettevõtted
JPM US Value A (dist) USD 30.05 0.03 23.11 10.64 7.86 5.18 1.72%
JPMF US Select Equity A (acc) USD 404.40 0.19 25.30 14.37 12.43 8.73 1.71%
SEB US All Cap USD 9.60 0.39 20.72 10.64 10.15 - 1.55%
Euroopa ettevõtted
SEB Sustainability Fund Europe EUR 5.47 -0.02 21.19 13.09 9.02 6.75 1.46%
JPM Europe Small Cap A (dist) EUR 78.35 0.20 23.15 12.47 6.96 8.72 1.75%
JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR 15.64 0.64 11.24 4.55 1.90 2.25 1.72%
JPM Europe Dynamic A (dist) EUR 19.75 0.41 18.62 11.71 3.70 2.68 1.75%
Põhjamaade ettevõtted
SEB Nordic Small Cap Fund EUR 492.59 0.05 36.95 29.19 15.56 15.44 1.36%
SEB Sustainability Nordic Fund EUR 14.03 -1.04 24.03 13.24 8.78 8.12 1.36%
Aasia
JF India A (acc) USD 32.19 0.50 0.37 4.48 6.51 1.93 1.80%
JF China Fund A (dist) USD 70.14 1.31 35.51 27.43 16.91 8.70 1.79%
JF Greater China A (acc) - USD USD 40.44 1.15 35.57 30.07 15.89 9.14 1.80%
SEB Asia ex. Japan Fund USD 10.52 0.47 3.37 0.32 5.07 - 1.86%
SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund SEK 51.45 0.22 10.93 11.58 -0.86 - 1.86%
JPMorgan Funds - Asia Equity Fund A (acc) USD 33.62 0.87 20.46 18.63 15.64 8.41 1.81%
Arenevad turud
JPM Emerging Markets Equity A (acc) EUR 21.47 0.19 28.10 25.85 12.67 8.65 1.73%
Trigon Russia Top Picks Fund D unit EUR 13.42 -0.20 37.96 27.42 9.73 14.86 1.37%
JPM Russia A (acc) USD 14.34 0.63 31.56 25.02 - - 1.80%
Trigon New Europe Fund E EUR Cap EUR 37.80 0.05 16.52 13.51 - - 2.35%
Avaron Emerging Europe Fund D EUR 14.55 0.42 11.83 9.95 5.24 3.01 2.37%
Avaroni Privaatportfelli Fond EUR 17.09 0.00 4.89 4.98 1.40 2.31 1.51%
East Capital Baltic Fund SEK 72.29 0.42 14.17 11.08 8.17 7.31 2.65%
East Capital Russian Fund SEK 1661.44 0.55 40.94 30.53 15.38 14.06 2.49%
East Capital Balkan Fund SEK 18.30 0.27 28.33 22.33 8.77 4.87 2.56%
East Capital Eastern European Fund SEK 47.44 0.51 36.01 28.35 12.15 9.56 2.53%
Trigon New Europe Fund A unit EUR 22.25 -0.12 - 14.17 11.42 12.01 1.11%
Trigon Baltic Fund C unit EUR 16.98 -0.13 -0.87 -3.35 -2.98 5.32 2.94%
Trigon Russia Top Picks Fund A unit EUR 10.67 -0.21 37.63 27.08 9.93 16.04 2.10%
Trigon Russia Top Picks Fund C unit EUR 28.70 -0.21 36.40 25.80 9.36 15.68 2.57%
Swedbank Eastern Europe Equity Fund - E-unit EUR 6.04 0.70 6.92 6.75 -3.17 -4.56 2.34%
Swedbank Russian Equity Fund - E-unit EUR 21.36 0.55 39.00 30.24 14.33 13.10 2.13%
SEB Emerging Markets Fund USD 3.09 0.13 8.87 5.71 7.46 - 1.90%
JPM Eastern Europe Equity A (dist) EUR 42.07 0.36 25.47 21.84 6.09 3.41 1.81%
JPM Latin America Equity A (dist) USD 47.38 -1.56 11.56 9.80 7.84 -0.84 1.80%
SEB Russia Fund EUR 14.54 0.57 41.15 33.50 17.82 15.45 2.08%
SEB Eastern Europe ex Russia Fund EUR 3.56 0.08 7.61 9.02 7.61 3.18 1.83%
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund EUR 5.23 -0.06 32.01 24.89 12.95 15.94 1.85%
Globaalsed fondid
SEB Asset Selection Fund EUR 16.06 0.04 1.97 5.04 -1.12 0.49 1.15%
SEB Listed Private Equity Fund EUR 334.85 -0.26 33.44 20.56 15.74 7.90 1.56%
SEB Strategy Growth EUR 164.51 0.05 19.32 12.19 7.95 - 1.59%
SEB Strategy Defensive EUR 116.16 0.03 3.61 2.04 0.68 1.00 1.30%
Swedbank Fund of Funds 30 - class E-unit EUR 13.79 0.05 8.33 6.24 2.77 2.40 1.60%
Swedbank Fund of Funds 60 - class E-unit EUR 13.83 0.09 13.86 9.98 4.71 3.60 1.83%
Swedbank Fund of Funds 100 - class E-unit EUR 13.82 0.12 19.61 13.68 6.86 5.12 2.11%
JPM Global Natural Resources A (acc) EUR 13.46 0.37 13.59 6.40 4.31 1.41 1.75%
JPM Global Focus (dist) EUR 42.09 0.19 26.82 17.73 7.83 8.00 1.73%
SEB Global Chance / Risk Fund EUR 1.60 0.00 19.08 8.01 7.84 6.90 1.56%
Tehnoloogiasektor
SEB Technology Fund C USD 0.58 0.17 39.13 27.72 17.62 - 1.57%
JPM US Technology A (dist) USD 22.77 0.18 35.54 32.23 26.08 18.81 1.78%
Tervishoiusektor
SEB Medical Fund USD 7.87 0.27 8.61 3.06 8.65 - 1.57%
SEB Concept Biotechnology fund EUR 101.73 -0.52 12.46 -0.17 2.00 0.72 1.56%
Võlakirjafondid
SEB Corporate Bond Fund EUR EUR 1.75 -0.06 4.80 4.86 1.70 1.84 0.75%
JPM Europe High Yield Bond A (dist) EUR 2.73 0.00 5.23 3.88 0.48 -0.12 0.96%
SEB Danish Mortgage Bond Fund EUR 150.67 0.02 2.15 2.55 2.10 2.06 0.80%

* Fondi kulukuse määr on välja toodud vastava kuupäeva seisuga fondi dokumentidest saadava info põhjal. Hiliseima kulukuse määra leiab fondi põhiteabedokumendist.

Aastane kulukuse määr on proportsioon fondi varadest, mis läheb fondi tegevusega seotud kulude katteks. Jooksvate kulude määr tuleneb eurofondide põhiteabe dokumendis määratud definitsioonist, mis sisaldab fondi juhtimistasusid ning muid administratiivseid kulusid, kuid ei sisaldada fondisiseseid tehingutasusid.