HansaMatrix

Joonas Joost

7.12.2016 9:53

HansaMatrix

LHV kõrval lisandus sel suvel Balti börside põhinimekirja juba teise uue ettevõttena 2016. aastal Läti elektroonikaettevõte HansaMatrix, mis on paljudele väheütlev nimi. Ka Lätis on ettevõte eelkõige tuntud pigem tehnoloogia- ja äriringkondades.

HansaMatrix on 2001. aastal asutatud ettevõte, mis opereerib kahte kaasaegset ning kõrgelt automatiseeritud tootmis- ja arendusüksust Lätis. Ettevõtte peakorter ja suurim tootmisüksus asub Riia lähedal Ogres, 2007. aastal avati tehas ka Vents­pilsis. Suur osa ettevõtte käibest tuleb nii lõpptoodete kui ka elektrooniliste kompo­nentide tellimustöödest, mis teostatakse elektroonikatootjatest partneritele Euroopas. HansaMatrixi kliendid asuvad eelkõige Baltikumis ja Põhja-Euroopas. Ettevõtte suurim kompetents on sisse-ehitatud (embedded) mikrokontrollerite süsteemid, RF-süsteemid (Bluetooth, GPS, Wifi, ISM raadio ja teised), elektroo­nilised trükkplaadid, patareitoitega sisseehitatud süsteemid jms.

Kõrge tehniline kompetents

Lisaks lihtsamatele töödele tegeleb HansaMatrix ka keerukamate protsessi­dega ja panustab nii enda kui ka kolman­date osapoolte tootearendusse. Näiteks on ettevõte arendanud ja toodab nii volumeetrilisi 3D-ekraane kui ka auhindadega pärjatud ekstreemspordi-droone AirDog, mis on välja töötatud koostöös tellijaga. Ettevõtte inseneride meeskonnal on kõrge tehniline kompe­tents, kuid tehnoloogilise arendustegevu­se võimekuse täiendav arendamine ja kommertsialiseerimine on üks ettevõtte kasvusuundasid ka tulevikus.

Võrreldes 2010. aastaga on ettevõte tä­naseks oma käivet peaaegu kolmekordis­tanud. Tänu kõrgele automatiseeritusele, efektiivsele tootmisele, soodsale asukoha­le sihtriikide suhtes ja võimekusele teostada keerukaid lahendusi on HansaMatrix lisaks turu keskmisest kõrgemale kasvutempole näidanud ka paremat kasumlikkust. 13,4 miljoni euro suuruse käibe juures oli ettevõtte 2015. aasta nor­maliseeritud EBITDA marginaal 15,8%.

Elektrooniliste äri- ja tööstusseadmete turu üldist kasvu veavad mitmed erine­vad tegurid, sealhulgas elektrooniliste süsteemide üha suurenev kasutus ja elektrooniliste seadmete arvu üldine kasv, eriti „asjade interneti” osas. Tulene­valt turunõudluse jätkuvast kasvust ja piirangutest tootmisvõimsustes on HansaMatrix algatanud investeerimis­programmi, mille kohaselt laiendab ette­võte järgmiste aastate jooksul oluliselt tootmismahte oma tehastes. Täiendavalt investeeritakse ka Riia lennujaama kõr­val asuva kõrgtehnoloogilise teaduspargi infrastruktuuri arendamisse.

Ettevõtte kasumipotentsiaal ilmneb eeldatavasti paremini aastatel 2019–2020, kui hakatakse kasu lõikama hetkel pla­neeritavatest ja elluviidavatest investee­ringutest. Kuigi ettevõte on viidanud, et kavatseb ka aktiivsel investeeringute perioodil dividende maksta, jäävad need maksed lähiaastatel ilmselt siiski marginaalseks.

Lisaks soodsale turukonjunktuurile ja ettevõtte kõrgele tehnilisele tasemele (klientide hinnangul on tegu ühega Euroopa kolmest kõrgeima tehnilise võimekusega tootjast) on HansaMatrixi suurte tulevikuplaanide elluviimisel täiendavalt väga oluline roll ettevõtte juhtkonnal. HansaMatrixi tegevjuht Ilmārs Osmanis, kes on ühtlasi ka ettevõtte asutaja ja suurim aktsionär, on elektroonikainseneri taustaga, kuuludes ka Läti Elektrotehnika- ja Elektroonika­ tööstuse Assotsiatsiooni. Just teda võibki pidada ettevõtte peamiseks visionääriks ja mootoriks. Nõukogusse kuulub lisaks suurimate aktsionäride esindajatele ka sõltumatuid liikmeid, sealhulgas Ingrīda Blūma, keda nii mõnigi eestlane võib teada kui kunagist Läti Hansapanga juhtkonna liiget.

HansaMatrix kui investeering

Kaaludes HansaMatrixit kui investee­ringut, tuleks silmas pidada paari olulist asjaolu. Kuna ettevõte ei tulnud börsile avaliku esmapakkumisega (IPO), vaid aktsiate noteerimisega pärast suunatud pakkumist, siis on ettevõtte väikeaktsio­näride hulk piiratud ja olemasolevate investorite huvi pigem pikaajaline. See on kindlasti üks asjaoludest, miks HansaMatrixi aktsiatega täna veel aktiivselt ei kaubelda.

Teine asjaolu puudutab ettevõtte majan­dustulemusi ja turuväärtust. Kuigi ettevõte on innovatiivne ja ambitsioonikas, omades konkreetset tegevusplaani oma nägemuste elluviimiseks ja energilist juhtkonda selle teostamiseks, võtab see kõik aega. Tänased majandustulemused ei peegelda veel kaugeltki täit tulevikupo­tentsiaali. Ettevõtte juhtkond on avalikult välja öelnud, et ootab 2018. aasta käibeks 20 miljonit eurot ja kasumi kasvu, kuid peab samas tõenäoliseks, et mõnevõrra madalama marginaaliga toodete müügi osakaalu suurenemise tõttu jääb kasum­likkus tänasest tasemest tõenäoliselt veidi madalamaks. Seetõttu ongi hetkel tekkinud olukord, kus aktsia turuväärtus võtab juba osaliselt arvesse kasumi kasvu­potentsiaali kaugemas tulevikus, mistõttu võib ettevõtte turuväärtus paista lähima paari aasta oodatava kasumi valguses kallis. Samas ei kajasta turuhind veel siiski kogu tulevikupotentsiaali.

Eelnevat kõrvale jättes on investeering HansaMatrixi aktsiatesse suunatud pakkumisel osalenud investoritele juba – vähemalt paberil – osutunud positiivseks. Viimane tehing ettevõtte aktsiatega on tehtud hinnaga 8,00 eurot, mis on 22,5% kõrgem 6,53eurosest hinnast, millega HansaMatrix suvel aktsiaid emiteeris.

Joonas Joost
LHV vanemanalüütik

* Artikkel ilmus LHV ajakirjas Investeeri 4/2016

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse