Kas naftatankerite turu põhi paistab?

Birgit Elken

14.07.2017 10:01

Pixabay

Käesoleva aasta esimesed kaks kvartalit on kulgenud erinevatele meretranspordi sektorite laevade prahtimishindadele valdavalt positiivselt. Kogu 2016. aasta vältel langenud konteinerlaevade prahtimise hinnad pöördusid aasta alguses tõusule ning ka puistlasti ja veeldatud maagaasi vedavate aluste tulud on aastatagusega võrreldes kõrgemad. Küll aga on naftatankerite prahtimise hinnad (alloleval graafikul tumesinine joon) teinud läbi suure kõikumise ning jäänud siiski eelmise aastaga võrreldes miinuspoolele.

Erinevat liiki kaupa transportivate laevade prahtimise hinnad

Allikas: Morgan Stanley

Naftatankerite prahtimise hinna suurimaks mõjutajaks kujunes nii möödunud kui ka käesoleval aastal OPEC-i, Venemaa ja veel mitme riigi otsus piirata nafta tootmismahtu. 2016. aasta novembris teatati tootmismahu vähendamise eesmärgist kokku 1,8 miljoni barreli võrra päevas, millest 1,2 miljoni barreli suurune osa jäi OPEC-i liikmesriikide kanda. Venemaa vähendas tootmist 0,3 miljoni barreli võrra päevas ning teised väljaspool OPEC-it tegutsevad naftariigid toodavad samuti 0,3 miljonit barrelit vähem. Käesoleva aasta maikuus otsustati piirangut pikendada veel 9 kuu võrra ehk 2018.aasta märtsi lõpuni.

Teiseks oluliseks mõjuriks naftatankerite turul on erinevat tüüpi aluste nõudluse ja pakkumise suhe. Sarnaselt muudele meretranspordi valdkondadele valitseb ka tankerite turul hetkel ülepakkumine, mis mõjub negatiivselt nii prahtimise kui ka laevade enda hindadele. Maikuu seisuga seilab maailma meredel peamiselt kolme tüüpi tankereid, mida on kokku üle 1800. Kõige enam on tegevuses VLCC (very large crude carrier) aluseid (725 tk), mis on ühtlasi suurimad ka oma 250 000-tonnise kandevõime poolest. Suezmax tüüpi laevad on keskmiselt 160 000-tonnise kandevõimega ja suurimad, mis mahuvad täislastis läbima Suessi kanalit. Aframax tankerid on kuni 120 000-tonnise kandevõimega ning suudavad läbida Panama kanalit.

Uute laevade tellimuste raamat moodustab 13% kogu laevastikust ja oodatav laevade tarnimine toimub peamiselt 2018-2019 aastatel. Käesoleva aasta jooksul on klientidele üle antud juba rohkem kui 70 uut laeva, kuid lammutamisse saadetud vaid 8. Näiteks VLCC aluste arv kasvab sel aastal oodatavalt 13 võrra ning järgnevatel aastatel 25 ja 33 võrra.

VLCC laevastiku oodatav kasv

Seega, võttes aluseks laevade tellimise ja lammutamise statistika ning vähenenud nafta tootmise, võib eeldada ülepakkumise ja madalate prahtimishindade jätkumist tankerite turul veel mõneks ajaks. Olukorda võib aga leevendada uus regulatsioon tankerite ballastivee puhtuse osas, mis jõustub käesoleva aasta septembris. Vanemad laevad ei vasta rangetele nõuetele ja puhastusseadmete lisamine on kulukas. Tankerite laevastikust veidi üle 20% on rohkem kui 15-aasta vanused, mis tähendab, et need võidakse potentsiaalselt lammutada ja seeläbi liigutada tankerite turgu nõudluse-pakkumise tasakaalu suunas.

Nagu mainitud, siis koos prahtimishindadega on kahanenud ka nii uute kui kasutatud tankerite turuväärtus. Näiteks VLCC tüüpi uute aluste keskmine hind on mõne aastaga langenud 100 miljoni USD juurest 80 miljoni USD lähedale. See paneb keerulisse olukorda laevade ehitamisega tegelevad ettevõtted, kuid teisalt pakub võimaluse tankereid omavatele ja opereerivatele ettevõtetele soodsalt laevastikku laiendada.

Uute laevade turuhinnad

Suurimad tankerite turul tegutsevad ettevõtted Frontline ja Euronav on asunud mainitud võimalust kasutama ning on soetanud rekordiliselt madalate hindadega mitmeid uusi laevu. Frontline laevastikus oli I kvartali lõpu seisuga kokku 55 tankerit ning tellitud veel 13 laeva, mida oodatakse järgneva paari aasta jooksul. Euronavi laevastikus on aga kokku 51 alust, millest 32 on VLCC tüüpi ning madalate hindade keskkonnas plaanib ettevõte veelgi VLCC aluseid juurde soetada. Seega näevad turu suurimad tegijad praeguses olukorras tankerite prahtimise hindade põhja ning panustavad suurelt nõudluse-pakkumise tasakaalu taastumisele ja hinnatõusule. Kas tankerite turul on ka päriselt põhi saavutatud või jagub veel kukkumisruumi, saame teada ilmselt mõne aasta jooksul.

Frontline ja Euronav aktsiate hinnaliikumine börsil

Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.




Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse