Vähenesid LHV-le kehtestatud kapitalinõuded

21.08.2017 9:32

Juuli lõpus esitas Finantsinspektsioon LHV Groupile ja LHV Pangale tänavuse järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Võrreldes eelmise aastaga on muutunud täiendava omavahendite nõude koosseis ning nõuete suurused.

Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele rakendub LHV Groupile konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 1,01% (võrrelduna 1,89% 2016. aasta SREP-s), millest vähemalt 0,37% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 0,49% kaetud esimese taseme omavahenditega.

18. augustil toimunud koosolekul otsustas LHV Groupi nõukogu lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 15,06% (senikehtinud 16,19%), minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 12,29% (senikehtinud 13,29%) ning minimaalseks esimese taseme põhiomavahendite suhtarvuks 10,61% (varasem sisemine eesmärk puudus).

Antud suhtarvude komponentide jaotus on järgmine:

Esmase taseme põhiomavahendid

Esmase taseme omavahendid

Kogu kapitalinõue

Baasnõue

4,50%

6,00%

8,00%

Kapitali säilitamise puhver

2,50%

2,50%

2,50%

Süsteemselt olulisuse (O-SII) puhver

0,00%

0,00%

0,00%

Süsteemse riski puhver

0,92%

0,92%

0,92%

Vastutsükliline puhver

0,00%

0,00%

0,00%

Pillar 2 kapitalinõue

0,37%

0,49%

1,01%

Kokku regulatiivne nõue

8,29%

9,91%

12,43%

Sisemised lisapuhvrid kokku

2,32%

2,38%

2,63%

Grupi minimaalne kapitaliseerituse eesmärk

10,61%

12,29%

15,06%