Tulemuste hooajal saab olema mitu konksu

Erko Rebane

12.01.2018 13:53

Pixabay.com

Investorid on ettevõtete kvartalitulemustest harilikult otsinud võimalikku katalüsaatorit aktsiaturgude edasisele tõusule.  Peagi on algamas järjekordne aruannete esitamise laviin, kuid sedapuhku võivad tõlgendamist raskendada mitmed asjaolud, mistõttu omavad juhtide kommentaarid alanud aasta osas isegi olulisemat kaalu.

Alustuseks tuleb märkida, et heade uudistega üllatamisel mõjub seekord raskendava tegurina suhteliselt kõrgele seatud ootuste latt. Kui varasemalt on analüütikud ettevõtete tulemuste avalikustamise hetke lähenedes korrigeerinud kasumiprognoose allapoole, siis neljanda kvartali osas pole seda juhtunud, mis võib olla tingitud positiivsemast majanduskliimast ja oma rolli võib rahvusvahelistel turgudel tegutsevate ettevõtete puhul mängida ka valuutakorvi suhtes aastaga ca -7% odavnenud dollar.

Allolevalt jooniselt on näha, et läinud viie aasta jooksul vähendas konsensus S&P 500 ettevõtete jooksva kvartali koondkasumi ootust keskmiselt -4,2% ning läinud kümne aasta jooksul koguni -6,0%. 2017.a neljanda kvartali aktsiakasumi prognoos liikus kolme kuu lõikes allapoole vaid -0,3% ning see tähendab võrdlemisi kõrget kasumikasvu latti (10,5%), mida ettevõtetel tuleb hakata ületama. Müügitulu kasvuootus on samal ajal kerkinud 5,7% pealt 6,7% peale.

Allikas: Factset

Suurimat kõneainet tõotab tulemuste hooajal seekord pakkuda USA värske maksuseadus, mis langetab ettevõtete jaoks tulumaksumäära 35% pealt 21%le ning sestap käsitletakse seda 2018. aasta kasumite väljavaadetes positiivse tegurina.  Kuid maksumuudatustel on ka tagasiulatuv jõud, kajastudes juba ühekordsete teguritena läinud aasta neljanda kvartali aruannetes.

Kui firmadel on bilansis eelnevatest perioodidest tekkinud maksuvara, tuleb selle väärtust ümber hinnata uute määrade alusel.  Pangad näiteks teenisid finantskriisi kõrgpunktis suuri kahjumeid, mis annab võimaluse vähendada tulevikus tulumaksukohustust, aga need varad saavad uue maksumäära järgi olema väiksemad.  Maksukohustuste bilansilise väärtuse puhul on efekt vastupidine.

Mitmed USA pangad on juba juhtinud tähelepanu, et lõppenud kvartali tulemusi mõjutavad ühekordsed negatiivsed asjaolud.  Bank of America hindab, et  detsembri kvartali kasum kujuneb seaduse muudatuse tõttu ligikaudu 3 miljardi dollari võrra väiksemaks (eelnevalt oodati kvartali kasumiks ca 5mld USD). Goldman Sachs prognoosib tagasilöögi suuruses 5 miljardit dollarit, mis tähendab, et varasemalt loodetud kasumlik kvartal võib lõppeda hoopis  -2,4 miljardi suuruse kahjumiga ning Citigroupi jaoks võib kolmekuuline periood päädida koguni ligi -17 miljardi dollari suuruse kahjumiga.

Samuti oodatakse negatiivset mõju  välisriikides asuvatesse tütarfirmadesse aastate jooksul kogunenud kasumite maksustamisest. Kui varasema seaduse kohaselt maksid USA firmad välisriikides teenitud kasumite pealt vastava riigi maksumäärade järgi tulumaksu ning kui kasum otsustati tuua tagasi emafirmasse, võttis USA valitsus täiendavat lõivu (35% miinus välisriikides makstud tulumaks), siis nüüd maksustab USA valitsus firmade välisriikide kasumeid hoolimata sellest, kas neid tuuakse emafirmasse või mitte.  Küll aga on aga varasemat 35% maksumäära allapoole toodud 8-15,5%le ning selle tasumist lubatakse ajatada järgneva kaheksa aasta peale.  Suurima löögi võivad siin vastu võtta just tehnoloogiaettevõtted, kes teenivad Goldman Sachsi arvustuste järgi ligi 60% müügitulust väljaspool Ühendriike.

Allikas: Deutsche Bank

Eelnevat arvesse võttes vaatavad investorid tõenäoliselt tulemuste hooajal rohkem ettepoole, hinnates ühest küljest ettevõtete kommentaare majanduskliima ja nõudluse kohta ning teisalt jälgides tulumaksu langemisest tekkivat kasumilisa ning plaane vaba rahavoogu kulutada.  Siinkohal aga tasub märkida, et madalamast tulumaksust tingitud positiivne efekt ei piirdu vaid 2018. aastaga. Kuna kõikidel ettevõtetel ei lõppe majandusaasta 31. detsembriga, siis tuleb näiteks aprillis vahetuva fiskaalaasta puhul kasutada nii uue kui ka vana maksumäära kombinatsiooni. Kalenderaasta suhtes nihkes fiskaalaasta korral õnnestub  seega madalamast maksumäärast täies ulatuses kasu saada alles 2019. majandusaastal.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse