Õpi investeeringute juhtimist EBSi ja LHV Panga spetsialistidelt

Piret Rehepapp

7.01.2010 16:01

Millised nõudmised peaks noor inimene esitama tänapäevasele haridusele? Esimese asjana kindlasti seda, et omandatav haridus oleks praktiline. Samuti seostatakse kvaliteetharidust aina enam rahvusvahelisusega, sest üleilmastumise protsess on peatumatu.

Tänased noored on need, kes peavad muutunud maailmas end ka homme mugavalt tundma. Ehk siis küsimused, mida noor inimene peaks endale hariduse valikul esitama, võiksid olla: mida ma pärast lõpetamist teha oskan, kas selle järele on tööturul ka vajadus ja kas omandatud haridus loob eeldused huvitavaks karjääriks ja eluks ka pikemas perspektiivis.

Alates 2010. aastast saab Estonian Business Schoolis omandada just ülaltoodud kriteeriumitele vastavat haridust. Koostöös LHV Pangaga on tudengitele töötatud välja mitmekülgset kogemust pakkuv, Eesti tingimustes täiesti unikaalne bakalaureusetaseme spetsialiseerumissuund – investeeringute juhtimine. Nimetatud õppekava loomise ajendiks oli praktiline tööturu vajadus õpetada välja spetsialiste, kellel on investeerimisvaldkonnas süvendatud teoreetilised teadmised, praktilised oskused ja kõrged eetikastandardid.

Kui esimesel kursusel omandavad tudengid algaineid, siis teisel ja kolmandal kursusel toimub õpe juba vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Chartered Financial Analyst (CFA) programmile ja õpikutele. Peale kolmandat kursust on tudengitel võimalik teha CFA Level I eksam, mille edukal sooritamisel saavad üliõpilased CFA esimese taseme tunnistuse. Selline tunnistus on kompetentsuse mõõdupuuks terves maailmas, võimaldades programmi läbinud tudengil leida rakendust investeerimisvaldkonnas ka väljaspool Eestit.

Et tagada piisav ettevalmistus, tulevad lisaks EBSi oma õppejõududele üliõpilasi koolitama ka LHV juhtivad spetsialistid, kes toovad loengusse oma erialase oskusteabe. Samuti on välja töötatud mitmekülgne pakett, mille raames LHV aitab kaasa tudengite praktika korraldamisele ja juhendamisele LHVs või rahvusvahelistes partnerorganisatsioonides, viib läbi praktilise investeerimisportfelli juhtimise simulatsioonmängu ning, mitte vähetähtis, toetab tudengeid stipendiumitega kokku 100 000 krooni ulatuses.

Kuna programm on avatud kõigile tudengitele olenemata päritolumaast, toimub õppetöö inglise keeles. Et suurendada oma rahvusvahelisi kogemusi veelgi, on noortel võimalus veeta osa oma õpingutest ühes EBSi 70st partnerülikoolist või koguni omandada topeltdiplom Inglismaa tipp-ülikoolis Lancaster University. Aga sealt on põhjust ka tagasi tulla, sest parimaid lõpetajaid ootab töökoht LHV Pangas!

Piret Rehepapp
EBS-i turundusjuht