Kasvukonto valikus nüüd elektriautode tööstusesse investeeriv fond

Raido Tõnisson

17.02.2020 10:01

Elektrisõidukite tööstuse kiire kasv on äratanud paljudes investorites huvi kasvava turuolukorra ärakasutamiseks. Juba 2040. aastaks hinnatakse, et umbes 35% ülemaailmsest uute autode müügist moodustuvad just elektriautod. Üksikaktsiate ostmine on üks võimalus, kuidas potentsiaalsest kasvust osa saada, kuid arvestades valdkonna volatiilsust, tuleks riskide minimeerimiseks kaasata portfelli suurem hulk aktsiaid, mis ei pruugi aga enamustele väikeinvestoritele optimaalseim valik olla. Lahendusena on meil on hea meel teatada, et alates tänasest on võimalik LHV Kasvukonto kaudu investeerida maailma suurimaid elektriautode tootmise ja arendamisega seotud ettevõtteid koondavasse fondi.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR)

2019. aasta alguses loodud fond koosneb 95-st nii arenenud kui ka areneva majandusega riikide ettevõtetest. Fond investeerib elektri-ja isejuhtivate sõidukite tootmisega, sõiduabitehnoloogiate arendamisega või elektrisõidukite akude tarnimisega tegelevatesse ettevõtetesse, üritades võimalikult täpselt järgida STOXX Global Electric Vehicles and Driving Technology indeksi. Fondi reeglite kohaselt võetakse sinna ainult ettevõtted, kes omavad piisavalt suurt vaba raha ning kelle kogutuludest vähemalt 50% on teenitud eelnimetatud tegevusvaldkondade ärist. Fondi baasvaluutaks on USA dollarid ning fondi kulukuse määr on 0,40% aastas. Koos fondi poolt automaatselt reinvesteeritud dividendidega näitas ECAR viimase 6 kuu tootluseks 4,30%.

Viie suurima osakaaluga ettevõtted moodustavad kokku 11,72% kõikidest fondis olevatest ettevõtetest, millest suurima panuse annab Tesla (3,66%).
Tesla on Ameerika juhtiv elektriautode ja päikesepaneele tootev ettevõte, mille missiooniks on teha elektriautod inimestele üha kergemini ja taskukohasemalt kättesaadavamaks, kiirendades sealjuures puhta transpordi tekkimist. Tesla oli 2019. aasta mais LHV klientide seas populaarseim aktsia.
Osakaalult teine, Nvidia Corporation, on Ameerika tehnoloogiaettevõte, mis peamiselt arendab mikrokiibisüsteeme mobiili-ja autotööstuse turule.
Keihin Corporation on Jaapanis tegutsev olulisim varuosade tarnija Hondale. Kusjuures Hondale kuulub ligi pool ettevõtte aktsiatest.

Elektrivaldkonnas valitsev ettevõte Ambarella Inc. tegeleb pooljuhtide projekteerimisega, keskendudes energiasäästlikkusele ja Ultra HD video tehnoloogiale. Nende tooted leiavad kasutust näiteks juhiabisüsteemides, elektrilises küljepeeglis, sõidumeerikus, juhi-ja salongi jälgimissüsteemides ja autonoomses autosõidus.
Hetkel nimekirjas osakaalult viiendat kohta hoidev Visteon Corporation on ülemaailmne autoelektroonika tarnija, mis tegelikult koosneb mitmest erinevast ettevõttest, kuid nende ühisteks tegevusaladeks on juhiruumi elektroonikaseadmete ja ühendatud autoteenuste projekteerimine, arendamine ja tootmine.

Fondis on ettevõtteid kokku 11-st riigist üle maailma, millest 5 suurimat riiki moodustavad üle 75% . Lisaks neile on esindatud ettevõtted Prantsusmaalt, Kanadast, Hispaaniast, Šveitsist, Hiinast ja Itaaliast.

 

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR) kodulehekülg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.