Kuidas kujunes LHV dividendi väljamakse suurus?

Sander Pikkel

29.03.2019 14:15

istock.com

1. jaanuaril 2018 jõustus tulumaksuseaduse muudatus ja selle alusel on regulaarselt dividende maksval ettevõttel võimalik kasutada väiksemat maksumäära. Ettevõtte tasandil on tulumaksumäär 14% dividendilt (14/86 netosummast), mis on väiksem kui eelnenud kolme kalendriaasta keskmine Eestis maksustatud jaotatud kasum või sellega võrdne. Ülejäänud osale on tulumaks 20% (20/80 netosummast). LHV dividendid olid esimesed, mida uue seaduse kohaselt välja maksti. Vaatame lähemalt, kuidas arvutati aktsionäride jaoks dividendide suurus.

2018. aasta aprillis maksis LHV aktsia kohta 0,16 eurot dividende ja aktsiate arv kokku oli 25 767 342. Dividendide summa oli seega 4 122 774 eurot ja 72 senti. Sellest üks kolmandik, mis oli LHV seisukohalt madalama maksumääraga maksustatud, oli 1 374 258 eurot ja 24 senti.

2019. aasta märtsis maksis LHV dividende 0,21 eurot aktsia kohta ja aktsiaid oli 26 016 485. Dividendide summa oli seega 5 463 461 eurot ja 85 senti. Madalama maksumääraga dividend moodustas kogudividendidest ümardatuna 25,15%. Nende arvutuste tulemusena kujunes madalama määraga dividendiks 0,052822595 eurot aktsia kohta ja tavamääraga dividendiks 0,157177405 eurot aktsia kohta. Kokku on see 0,21 eurot.

Madalama maksumääraga dividendidelt peeti eraisiku puhul kinni 7% tulumaksu juhul, ning kontole kanti 0,0491250130 eurot iga aktsia kohta. LHV saatis laekumiste kohta isikustatud andmed ka Maksu- ja Tolliametisse.

Selguse huvides on järgnevalt esitatud arvutuskäigu aluseks olnud andmed.

TÄIENDATUD 03.04.2019:

Peame tõdema, et ka dividendimakse puhul kehtib põhimõte – usalda aga kontrolli. Ning kui kontrolli järgi tundub kõik korrektne olevat, siis kahtle ikkagi. Eile saime erinevatest allikatest kinnituse, et investeerimiskontodele tulumaksuerisus ei kehti, olgugi et tegemist on isikustatud tulumaksuga ning investeerimiskontol oleva instrumendiga. Kokkuvõttes võib öelda, et kehtib kaks dividendimäära – ettevõtetele 0,21 eurot ja eraisikutele 0,2063 eurot. Tõenäoliselt avaldame sellises võtmes tuleviku dividendiotsused.

Dividendi maksmise protsess noteeritud ettevõtetel näeb välja selliselt, et emitent maksab täissumma Nasdaq CSD-le (Balti väärtpaberite keskdepositoorium), ning sealt liiguvad isikustatud infoga maksefailid igale kontohaldurile. Nasdaq CSD kannab kinnipeetud tulumaksu emitendile tagasi, kes deklareerib ja maksab kinnipeetud tulumaksu edasi riigile.

Kontrollides andmeid lähtuvalt tulumaksu seaduse korrektsest tõlgendusest, selgus et 519-l investeerimiskontot kasutanud investoril oleks tulnud lisatulumaks kinni pidada. Enammakstud väljamaksete kogusumma oli 2134 eurot ja mediaan 0.74 eurot. Olles esimene börsiettevõte, kes uue tulumaksuseaduse valguses dividende maksis, hindasime LHV-s, et võtame seda kui kooliraha ja summat aktsionäridelt tagasi küsima ei hakka.

TÄIENDATUD 15.04.2019:

Kokkuvõttes tuleb eraisikust investoril arvestada, et kontole laekus brutosumma, ning tulumaks on järgmise kandena sellelt kinni peetud. Investeerimiskonto süsteemi kasutavatel investoritel kajastuvad mõlemad laekumised sissemaksetena.