Kas tulemustehooajal õnnestub turgusid rahustada?

Erko Rebane

1.07.2010 11:42

Hirm Euroopa võlakriisi, USA majanduse uue allakäigu ning Hiina kasvu aeglustumise pärast pole andnud investoritele viimastel kuudel põhjust millegi üle rõõmu tunda, mistõttu on suurenenud skepsis lasknud karudel domineerida globaalseid turge. Lähenevast tulemustehooajast otsitakse vihjeid, kas müümisega on ehk liiale mindud.  

Eelmise aasta märtsist kuni 2010. aasta alguseni väldanud aktsiaturgude ralli üheks veduriks oli ettevõtete kasumiteenimisvõime alahindamine analüütikute poolt, mille tegelikkuses tingis kulude agressiivne vähendamine ja marginaalide paranemine. Pullide tugevaks tugisambaks jäi seejuures lootus, et majanduse taastudes hakkab mingist hetkest kosuma ka müügitulu, mis aitab kasumitel juba loomulikul teel edasi suureneda

Tuttavalt suure varuga jätkasid USA ettevõtted kasuminumbrite laualelöömist ka esimeses kvartalis, ent mis jäi endiselt kripeldavalt tagasihoidlikuks, oli käive. Kui S&P 500 ettevõtete kolme kuu kasum paranes aastaga 54%, siis käive kerkis vaid 12%.

Euroopa riikide halvenenud fiskaalseisu, USA jätkuvalt nõrga tööjõuturu ja mitmete teiste kuhjuvate probleemide taustal tekib investoritel paratamatult küsimus, kas turg on hindamas riske õigesti või mindi aktsiate ostmisel liiga hoogu. Nagu allolevalt graafikult võib näha, siis mida küsitavamaks on muutunud globaalse majanduse taastumine, seda enam leiavad investorid põhjust aktsiaid karistada, kuna ootuseid sai eelnevalt väga tugevalt sisse ostetud. Kui eelmise aasta alguses reageeris keskmine aktsia tulemuste raporteerimise päeval üle 1%lise tõusuga, siis aasta teises pooles oli reaktsioon juba olematu ning selle aasta esimeses kvartalis koguni protsendi jagu negatiivne, mis tähendas aktsiaturgudele halvimat tulemustehooaega vähemalt kümne aasta jooksul.

                                Allikas: Bespoke

Teise kvartali tulemustehooaja avab mitteametlikult Alcoa 12. juulil, mille eel ületab negatiivse kasumihoiatuse andnud ettevõtete arv positiivse hoiatuse andnud arvu Thomson Reutersi andmetel 1,2x. See on pisut madalam võrreldes esimese kvartali eelse 1,3-ga ja oluliselt parem ajaloolisest keskmisest (2,1). 

Sellele vaatamata ei pruugi head uudised turgudele suuremat mõju avaldada, mida on näidanud reaktsioon praeguseks juba raporteerinud ettevõtete tulemustele. Näiteks läinud nädalal nii kasumi- kui käibeootusi lüües ja tugevat müügitulu prognoosi väljastades tugevnes Oracle’i väärtpaber vaid 2%, ega avaldanud sellega suuremat mõju tehnoloogiasektorile, mida esindav Nasdaq indeks 0,3%-ga miinusesse jäi.

FedEx demonstreeris aga väga ilmekalt, et väiksemagi pettumuse korral ei hakka ettevaatlikult meelestatud investorid armu andma. 16. juunil raporteeris maailma üks suurimaid logistikateenuse pakkuja tulemused, millega ületati ootusi nii käibe kui kasumi osas, ent investorite tähelepanu koondus oodatust madalamale majandusaasta kasumiprognoosile. Kuigi viimase taga on ettevõtte sõnul kapitalikulutuste suurendamine, mis tegelikkuses kajastab firma usku majanduse normaliseerumisse ja vajadust loobuda osadest kriisiga toimetulekuks rakendatud meetmetest, juhinduti rohkem numbritest ning aktsia müüdi päeva lõpuks 6% miinusesse.

Oodatust tugevamad kasuminäitajad ei ole tänaseks enam kellelegi üllatuseks, pigem otsitakse tuge käibenumbritest ning sellest, milliseks kujunevad tegevjuhtide kommetaarid edasise väljavaate osas. Juhul, kui nendes jääb kõlama enesekindlus, oleks see kinnituseks, et USA ja globaalne majanduslik taastumine on jätkumas. Ettevaatlikkus ja kaheldavus võivad tuua turgudele täiendavat müügisurvet.     

Nii IMF kui valdav osa erasektori analüüsimajadest ootab USA majandusele tänavu üle 3%list kasvu, ent erinevad makroindikaatorid kipuvada seda iga päevaga aina suurema kahtluse alla seadma. Selles valguses on analüütikud ka oma kasumiootusi veidi alandanud, kuid seda küll marginaalselt. Thomson Reutersi andmetel ootavad analüütikud S&P 500 ettevõtete juunis lõppenud kvartali aktsiakasumiks 19,65 dollarit (+27% võrreldes aastatagusega). Kasvumäär on oluliselt väiksem võrreldes esimese kvartali 55%-ga (19,68 USD), ent seda seletab ka madalam võrdlusbaas. Jätkuvalt prognoositakse näitaja tipnemist neljandas kvartalis, mil aktsiakasumiks peaks kujunema 22 dollarit. 

Alcoa majandustulemuste kuupäevad S&P 500 indeksi taustal

                 Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse