USA erasektor palkab ja riik vallandab

Joel Kukemelk

2.07.2010 19:56

2. juulil teatas USA Tööjõubüroo, et 2010. aasta juunis kaotati riigis ca 125 000 töökohta. Kuigi tegu oli esimese negatiivse numbriga kuuga alates 2009. aasta detsembrist, põhjustasid selle suuresti ajutiselt palgatud rahvaloendajate töölepingute lõppemised.  Erasektoris loodi juunis juurde ca 83 000 töökohta, mida on ca 2.5 korda rohkem kui mais.

Kuna sarnaselt paarile viimasele kuule on ka juunikuus USA tööjõuturul loodud ja kaotatud töökohtade arvu varjutamas riigi poolt ajutiselt loodud rahvaloenduse töökohad (mille kaotamisega on nüüd taas algust tehtud), siis tasub jätkuvalt põhirõhku panna erasektoris toimuvatele muutustele, kus positiivse poole pealt väärib kindlasti äramärkimist see, et võrreldes maikuuga loodi töökohti juurde oluliselt rohkem.

Kui märtsi ja aprillikuu tööjõuraportid pakatasid juba rohelusest ning töökohti loodi juurde pea iga tööstusharu lõikes, siis mai ja juunikuu tööjõuraportid on optimismi kärpinud ning näidanud, et jätkuvalt leidub sektoreid, kus inimesed oma töö kaotavad. Juunikuu tulemused olid järgmised: -22 000 ehitussektoris, +9 000 tööstustootmises, -7 000 jaemüügis, +15 000 transpordis, -15 000 finantssektoris, +46 000 äriteenustes, +37 000 vaba aja ja meelelahutuse vallas, -208 000 valitsussektoris, +22 000 haridus- ja tervishoiusektoris ja +5 000 ressursside ja kaevanduse vallas. Rahanappuses vaevlevad kohalikud omavalitsused ja osariikide valitsused on jätkuvalt sunnitud töökohti kaotama ning 2010. aasta juunis töötas kohalikes omavalitsustes ca 14.4 miljonit ameeriklast, mis on madalaim näit alates 2007. aasta augustist.

Koos 2010. aasta juunikuu näidu avaldamisega korrigeeriti ka aprillis ja maikuus esitatud tööjõuturul toimunud muutuse näite, mille tulemusena selgus, et aprillis ei olnud USA tööjõuturul hõivatute muutuseks +290 000, vaid +313 000, ning mais ei olnud see +431 000, vaid +433 000.

Viimaste kuude arengud USA tööjõuturul olen sektorite kaupa kokku võtnud allolevas tabelis (*tärniga toodu näidud on esialgsete andmetega):

ValdkondAasta 2007         Aasta 2008          Aasta 2009            Jan 10 muutusVeb  10 muutus  Mär 10 muutus    Apr 10 muutus    Mai 10 muutus*   Jun 10 muutus*  
Ehitus- 198 000- 787 000-1 008 000-60 000-50 000+27 000+22 000-30 000-22 000
Tööstustootmine- 275 000- 904 000-1 288 000+22 000+16 000+19 000+38 000+32 000+9 000
Jaemüük+168 000- 703 000-503 000+49 000 +7 000+23 000+14 000-11 000-7 000
Transport+28 000- 151 000-226 000-29 000-9 000+13 000+7 000+9 000+15 000
Finantssektor- 125 000- 227 000-343 000-22 000-7 000-19 000+2 000-12 000-15 000
Äriteenused+277 000- 831 000-732 000+23 000+56 000+1 000+70 000+25 000+46 000
Vaba aeg/meelel.+241 000- 287 000-257 000+12 000+23 000+23 000+36 000-8 000+37 000
Valitsus+289 000+184 000-80 000-2 000-23 000+50 000+72 000+400 000-208 000
Haridus ja tervishoid+517 000+474 000+317 000+20 000+30 000+49 000+28 000+17 000+22 000
Ressursid/kaevandus+35 000+29 000-92 000+8 000+7 000+11 000+7 000+11 000+5 000
Kõik harud kokku+1.08 mln-3.62 mln-4.74 mln+14 000+39 000+208 000+313 000+433 000-125 000

Alloleval graafikul olen ära toonud USA tööjõuturu kuised muutused püsivate töökohtade osas alates 1999. aasta keskpaigast: 

Joel Kukemelk

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse