Dangdang - Hiina Amazon?

Nelli Janson

1.03.2011 10:26

Tähelepanelikumad turuosalised on kindlasti teadlikud Hiina uutest IPO-dest, mis möödunud aasta lõpus USA aktsiaturul oma debüüdi tegid. Tähelepanuväärsemad neist on Youku (YOKU) ja Dangdang (DANG), sest juba oma esimestel kauplemispäevadel tekitasid mõlemad aktsiad turul elevust, tõustes mõne päevaga oma emissioonihindadest üle 100% kõrgemale. Tänaseks on aktsiad esialgsest tõusust omajagu küll tagasi andnud, mis ei tähenda seda, et need firmad ei vääriks edaspidist jälgimist.

Täna tutvustangi lähemalt ühte neist firmadest, milleks on Dangdang (DANG) ja tuntud ka kui Hiina Amazon. DANG on Hiina kiiresti areneval internetiturul heal positsioonil. Firma peamiseks tegevusalaks on hiinakeelsete raamatute müük internetis (83% käibest) ning on juba praegu selles vallas turuliider. Lisaks raamatutele müüb Dangdang ka muid kaupu (17% käibest), millega alustati 2005. aastal.

Dangdang turuosa interneti raamatumüügi turust on ca 51%  ja kogu raamatuturust ca 6%. Firma müüb üldjuhul raamatuid ca 25%-30% odavamalt võrreldes traditsioonilistele raamatupoodidega ning keskendub laiale valikule, kiirele ja odavale kauba kättetoimetamisele.

Allikas: Oppenhimer

Firma loodi 1999. aastal Peggy Yu Yu ja Guoqing Li poolt, kellel mõlemal on pikaajalised kogemused kirjastuseäri vallast. Möödunud aasta septembri seisuga oli firmal 6,8 miljonit aktiivset klienti. Dangdangi peakontor asub Pekingis ja seitsmes suuremas linnas on firmal ka oma jaotuskanalid ning koos partneritega on ettevõttel 800 linna kattev jaotusvõrk.

Vaatamata sellele, et Dangdang on ennast sisse seadnud väga kiirelt areneval turul, siis firmal on ka mitmeid takistusi teel. Esiteks on Hiina turg kohale meelitanud ka arvukalt konkurente ning väga madalad kasumimarginaalid (1%) ei anna firmale palju võimalusi manööverdada samal ajal ka kasumlikkust säilitades.

Aasta alguses alustasid firma katmisega ka mitmed analüüsimajad ning enamus neist tegi seda „hoia“ reitinguga. Alljärgnevalt ka ülevaatlik läbilõige erinevate analüütikute ootustest ja arvamustest Dangdangi kohta.

Credit Suisse analüütikud annavad aktsiale „hoia“ reitingu koos $30,40 hinnasihiga. Nemad näevad peamiste katalüsaatoritena firma jaoks e-raamatu platvormi turule toomist 2011. aasta teises pooles ja ning uute tootekategooriate tutvustamist.  Analüütikud nimetavad ettevõtet kohaliku kogemusega Amazoniks ning usuvad, et vaatamata intensiivsele konkurentsile säilitab firma siiski arvestava suurusega turuosa (33%) eelkõige tänu omanike kirjastuse taustale, mis on omakorda loonud head kontaktid.

Teiseks usuvad, et firma muude toodete osakaal kasvab 2015. aastaks 49% tasemele käibest. Raamatud on suuruselt teine tootekategooria, mida Hiinas internetist tellitakse, aga samas on selle osakaal (15%) märksa madalam võrreldes teiste riikidega nagu USA, Jaapan ja Lõuna-Korea (40%) ning sellest tulenevalt usuvad, et interneti raamatuturul on küllaga kasvupotentsiaali ning 2015. aastaks tõuseb raamatute müük läbi interneti 45%-ni.

Ka Goldman Sachsi analüütikud alustavad aktsia katmist „hoia“ reitinguga ning koos $24 hinnasihiga. Analüütikute sõnul on firma kasvupotentsiaal küll vägagi ahvatlev, aga lähiaastatel usuvad nad, et aktsiahinna tõus jääb limiteerituks, sest investeeringud arengusse ning konkurentsivõime säilimisse panevad marginaalid tugeva surve alla.

Analüütikud toovad paralleele Amazoniga aastatel 2004-2006, mil firma suuremahulised investeeringud arendamaks välja e-kommertsi platvormi mõjutasid oluliselt AMZN-i marginaale ning viitavad, et sarnane stsenaarium võib oodata ees ka Dangdangi. Tookord oli samuti üldine veendumus, et investeeringud tasuvad ennast lõpuks ära ning käibekasv oli stabiilne, aga sellele vaatamata hoidsid tagasihoidlikud marginaalid aktsia hinna all.

Allikas: Goldman Sachs

Goldman Sacshi analüütikud prognoosivad, et 2014. aastaks saavutab firma $1,5 miljardi suuruse käibe ( $213 miljonit 2009) peamiselt tänu kahele faktorile: esiteks kasvab kliendibaas ning teiseks näitab kasvutrendi ka keskmine kulutatav summa ühe kliendi kohta ( 2009 $34/ E2015 $74).

Coweni analüütikud näevad sarnaselt teiste analüüsimajadega samuti mitmeid ühiseid jooni Amazoniga ning usuvad, et firma käive võib 2015. aastaks kasvada $2,2 miljardini. Hetkel on alustanud nad DANG-i katmist „hoia“ reitinguga ning usuvad, et  ähiaastatel tugevneb ettevõtte positsioon e-kommerts turul veelgi.

Analüütikud juhivad tähelepanu ka ettevõtte tugevale bilansile, sest firmal pole võlgu ning omab $231 miljonit vaba raha, mis Coweni arvates kasutatakse ära ülevõtmise tarbeks eesmärgiga oma haaret veelgi laiendada.

Tõenäoliselt vaatavad paljud investorid 2005. Aastale kahetsusega tagasi, sest toona oli võimalus AMZN-i aktsiat soetada ca 40 kandist, mis tänaseks oleks tagasi toonud juba üle 300% tootluse. Dangdang võib pakkuda täna uut võimalust neile, kes otsivad suure potentsiaaliga ettevõtet kiiresti areneval turul.

Muidugi on maailm viimase 5 aasta jooksul muutunud ning seda eriti just tehnoloogia ning interneti vallas. Tookord oli konkurents oluliselt väiksem ning täna on tuhande võimaluse maal (loe Hiinas) oma kohta otsimas juba iga endast lugupidav firma. Samas ei saa eirata prognoose, et tarbimiskasv lähiaastatel Hiinas kasvab ning sisseostude tegemine läbi interneti kogub samuti populaarsust, mis omakorda suurendab tõenäosust, et DANG ja AMZN-i sarnasus ei pruugi piirduda ainult ühise tegevusalaga vaid ka aktsiahinna liikumistrajektooriga.

 

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.