Võimendusega tehingute ja tuletisinstrumentide lepingu tingimused uuenevad

LHV

25.07.2014 9:45

Võimendusega tehingute ja tuletisinstrumentide leping asendab alates 01.10.2014 kaht seni kehtinud lepingut: Optsioonitehingute leping ning Laenu ja võimendusega tehingute leping.

Uus leping toob paremini välja võimenduse kasutamise tingimused ning kirjeldab täpsemalt lühikeseks müügiga tekkivaid õigusi ja kohustusi. Lisaks on uues lepingus arvestatud uute Euroopa Liidu kehtestatud regulatsioonidega.

Mis muutub eritingimustes?

Suuremad muudatused puudutavad Optsioonitehingute lepingu omanikke, kuna tuletisinstrumentidega kauplejad peavad edaspidi arvestama ka võimenduse kasutamisest tulenevate asjaoludega. Optsioonide ostmiseks on alates 25.07.2014 vajalik Laenu ja võimendusega tehingute lepingu allkirjastamine, mida saab teha internetipangas.

Varasemalt ainult optsioonidele suunatud eritingimused on alates 17.09.2014 laiendatud ka teistele tuletisinstrumentidele ning sisaldavad endas ka nn EMIR määruse nõudeid (so LEI koodi olemasolu ettevõtetel, tuletistehingutest raporteerimise nõue).

Täpsemalt on reglementeeritud olukord peale optsioonide realiseerimist ning on välja toodud ka võimalus, et minimaalselt rahas olevad optsioonid võivad aeguda (option lapse).

Täiendavalt on välja toodud lühikeseks müügiga seotud kohustused (näiteks kohustus maksta dividende).

Oluline teada

Optsioonitehingute leping kehtis kliendi kõikidele kontodele, Uus Võimendusega tehingute ja tuletistehingute leping tuleb sõlmida iga konto kohta eraldi. Lepingu sõlmimisel tuleb arvestada sellega, et kontoga ei tohi ola seotud ühtegi pangakaarti. Peale lepingu sõlmimist ei toimu enam kontol automaatseid konverteerimisi miinuses valuutapositsioonide katmiseks ning sellised konverteerimised peab klient teostama ise.

Lisainfo soovi korral kirjuta maaklerid@lhv.ee või helista 6 800 420.

Edukat kauplemist!