LHV Täiendav Pensionifond ja LHV Pensionifond 100 Pluss ühinevad

LHV

22.05.2017 17:28

15. mail 2017 andis Finantsinspektsioon loa LHV Pensionifondi 100 Pluss (endise nimega Vabatahtlik Pensionifond Danske Pension 100 Pluss) ühinemiseks LHV Täiendava Pensionifondiga.

Ühinemine leiab aset 7. juulil 2017, mil LHV Pensionifond 100 Pluss lõpetab oma tegevuse ja kõik tema varad ja kohustused lähevad üle LHV Täiendavale Pensionifondile ilma likvideerimismenetluseta.

Mõlema fondi osakuomanikel, kes ei soovi ühinemises osaleda, on võimalus oma osakud enne ühinemise lõpule viimist vahetada teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu või lunastada, vastavalt fondi tingimustele ja prospektile. Õigus osakuid ilma tagasivõtmistasuta vahetada või lunastada kehtib ühinemise kohta osakuomanikele teabe esitamisest, s.o alates 25. maist 2017, ning lõpeb 29. juunil 2017.