Soome ettevõtete külastus - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Soome ettevõtete külastus

Mikk Taras, Kaius Kiivramees

10.07.2017 13:25

Foto: Ponsse

Juunis külastasime LHV investeerimismeeskonnaga meie jaoks huvitavamaid Soome börsiettevõtteid. Tegu oli meie iga-aastase visiidiga, kus kohtusime Soome ettevõtetega, kuhu oleme privaatportfellide ja fondidega investeerinud.

Oleme Helsingi börsilt lähema vaatluse alla võtnud 10-15 börsiettevõtet, mis võiksid meie hinnangul olla pikaajaliseks investeerimiseks huvitavad. Selleks, et paremini hinnata nende ettevõtete väljavaadet ja väärtust, katsume korra aastas nendegaka kohtuda.

Seekordsel külastusel võtsime lähema vaatluse alla meie privaatportfellide ja fondide olemasolevad investeeringud ning Soome metsatööstusega seotud ettevõtted, mida peame Soome majanduses üheks põnevamaks kasvuvaldkonnaks taastuvmaterjalide laiema leviku tõttu.

Soome metsatööstusega seotud ettevõtetest kuulusid meie külastuse nimekirja Stora Enso, UPM-Kymmene, pakendipaberi tootja Metsä Board, pakendimaterjalide konverter Huhtamäki ja harvesteride tootja Ponsse, mis andsid meile hea ülevaate olukorrast Soome puidutööstuses.

Muudest ettevõtetest külastasime veel Nokiat, Nestet ja Finnairi, kelle võlakirju oleme omanud. Lisaks vaatasime, kuidas läheb jaemüüjal Keskol, kuhu oleme fondidega investeerinud. Kohtumised kinnitasid, et Soome börsil leidub palju kvaliteetseid ettevõtteid, mis võiksid pikaajalistele investoritele huvi pakkuda. Järgnevalt lähemalt Soome metsa- ja puidutööstusest, millele sellel reisil rohkem keskendusime.

Soome metsatööstuse teine tulemine – uus hingamine taastuvmaterjalide kasvust

Soome metsatööstusi külastades tuleb välja mitu eelist, miks need ettevõtted on maailmas omas vallas turuliidrid. Neil on lähedus kvaliteetsele toormele, pikk ajalugu, kogemused ja teadmised, kuidas metsa väärindada. Nad oskavad teha äri välisturgudel ja julgevad investeerida uutesse kasvuvaldkondadesse.

Oleme viimastel aastatel huviga jälginud, kuidas suuremad Soome metsatööstused on laienenud jõuliselt tavalisest paberitootmisest uutesse puidu väärindamise valdkondadesse. Ettevõtted on suurelt investeerinud papi- ja kartongitootmisse, mille järele on kasvatanud nõudlust e-kaubanduse võidukäik. See on omakorda suurendanud nõudlust tselluloosi järele, mille tootmisesse on Soome ettevõtted suurelt investeerinud nii kodus kui välisturgudel. Uued tselluloositehased on läinud eelkõige sinna, kus on varasemalt soodsate hindadega kokku ostetud metsamaad.

Näiteks otsustas Metsä Groupi kuuluv ettevõte Metsä Fiber investeerida paar aastat tagasi 1,2 miljardit eurot uude biorafineerimisjaama Äänekoskis, kus hakatakse väärindama Kesk-Soomest tarnitavat puitu. Tegu on läbi aegade suurima Soome metsatööstuse investeeringuga, mis toodab valgendatud puidumassi, mida Metsä Groupi kuuluvad teised ettevõtted nagu Metsä Board saavad omakorda edasi väärindada.

Soome kaks suurimat metsatööstusettevõtet UPM-Kymmene ja Stora Enso on viimasel kümnendil investeerinud mõlemad igal aastal umbes samas mahus uutesse projektidesse kui kõik Eesti ettevõtted kokku.

UPM-Kymmene on sulgenud oma kahjumlikud paberitootmise tehased ja investeerinud kasvuvaldkondadesse nagu värskest puidust tselluloosi, pakendipaberi ja raflataki tootmine. Laiendatud on ka investeeringuid Eestis Otepääl, kus UPM-Kymmene toodab maailmaturgudele väärindatud vineeri. Suure megainvesteeringuna plaanib UPM-Kymmene ehitada uue biorafineerimisjaama Uruguaisse, kuid see saab olema lähema 3-5 aasta teema.

Stora Enso on investeerinud UPMst veel suuremalt uutesse kasvuvaldkondadesse. Hetkel käivitab ettevõte uut pakenditehast Hiinas, kus hakatakse puidu baasil tootma toiduainetööstustele vedelikekindlaid pakendimaterjale. Stora Enso investeeris uude Hiina tehasesse umbes 800 mln eurot ja see peaks ettevõtte ärikasumit 100 mln euro võrra suurendama.

Suurte ettevõtetega koos on laienenud ka Soome metsatööstuse väiksemad tegijad. Näiteks oleme Helsingi börsilt teinud väikese investeeringu läbi fondide harvesteride tootja Ponsse aktsiatesse. Ettevõte on globaalne turuliider metsamasinate tootmises. Ponsse tehas, mida meil õnnestus viimasel visiidil ka külastada, töötab täisvõimsusel ja hetkel on käimas laiendustööd, et tootmismahte tulevikus tõsta.

Üldiselt hindame Soome ettevõtete puhul julgust investeerida rasketel aegadel uutesse kasvuvaldkondadesse. Investeeringuid tehakse tasakaalukalt, mitte alati kõige kiiremini, kuid see-eest läbimõeldult ja kasumlikult.

Hindame, et Soome ettevõtted otsivad kasvuvõimalusi eelkõige välisturgudel. Paraku näeme seda kodumaiste börsiettevõtete puhul märgatavalt vähem.

Järgnevalt konkreetsemalt viiest metsatööstuse ettevõttest, kuhu oleme fondidega investeerinud või kaalunud investeerimist.

UPM-Kymmene Oyj

UPM-Kymmene on meie hinnangul üks paremini juhitud Soome puidutööstusettevõtteid. Tegu on ühega kahest suurest Soome endisest traditsioonilisest paberitööstusest, mille tootmisportfell on läbinud pärast finantskriisi uute investeeringute toel suure muudatuse.

UPM-Kymmene on sulgenud oma kahjumlikud paberitootmise tehased ja investeerinud suurelt uutesse kasvuvaldkondadesse – värskest puidust tselluloosi tootmisse, kiupõhiste pakendimaterjalide, raflataki ja väärindatud vineeri tootmisse. Täna annavad need valdkonnad üle poole UPM-Kymmene tuludest ja kasumist. Paberitootmisest on alles jäetud ainult madala kulubaasiga kasumlikud tehased.

UPM-Kymmene üks suuremaid eeliseid paljude konkurentide ees on suured metsareservid Soomes ja mujal maailmas.

UPM-Kymmene tulud ei ole küll viimase kümnendi jooksul pealtnäha suurelt muutunud, kuid tänu kahjumlike tehaste sulgemisele ja kasumlikumate äriliinide laiendamisele on UPM-Kymmene suutnud aastase ärikasumi tõsta 0,5 mld eurolt 1,1 mld eurole.

UPM-Kymmene finantsnäitajad torkavad silma väga tugeva rahavoo poolest. Ettevõte on stabiilselt tagastanud aktsionäridele kapitali läbi kopsakate dividendimaksete. Praeguse aktsia hinna juures jääb aktsia dividenditootlus 4% juurde.

UPM-Kymmene iga-aastane rahavoog on piisavalt suur, et kaaluda lähiajal dividendimaksete tõstmist või uute suuremate investeeringute tegemist. Ühe konkreetse plaanina uurib UPM-Kymmene võimalust ehitada uus biorafineerimisjaam Uruguaisse, kust on mõistlik eksportida toodangut Aasia turgudele. Tehase maksumus oleks 1-2 miljardit eurot ja selle ehitus tuleks kõne alla paari aasta pärast, kui Uruguai poolt on selle jaoks paigas vajalik infrastruktuur (raudtee ja sadam).

Leiame, et UPM-Kymmene on üks paremini juhitud Soome puidutööstus-ettevõtteid, millel on kvaliteetsed varad, tugev rahavoog ja madal võlakoormus. Praeguste tulemuste pealt on ettevõtte vaba rahavoo tootlus ca 8%, mis võimaldab maksta atraktiivset dividendi ja teha uusi investeeringuid.

Stora Enso Oyj

Stora Enso on UPMi kõrval teine suur Soome juhtiv puidu baasil valmistavate taastuvmaterjalide tootja. Ettevõte on viimasel kümnendil investeerinud UPMst veel jõulisemalt ja muutnud oma toodete portfelli oluliselt mitmekülgsemaks.

Stora Enso suurima ärikasumiga valdkonnad on kiupõhiste pakendimaterjalide, tselluloosi, paberi ja puidu baasil ehitusmaterjalide tootmine.

Stora Enso üks tugevusi on jookide pakendamisel kasutatava papi tootmine (liquid paper board), mis on kitsas nišiturg, kus on vähe tegijaid. Stora Enso käivitab hetkel antud valdkonnas uut tehast Hiinas, kuhu investeeriti 800 mln eurot. Tehas peaks tõstma Stora Enso ärikasumit umbes 100 mln euro võrra.

Sarnaselt UPM-le on Stora Enso suuresti vertikaalselt integreeritud, mis aitab tootmise eri etappides transpordi jm kulusid kokku hoida. Ettevõte omab suurelt metsa (sh kasutusõigusi ka Hiinas), mida väärindatakse tselluloosiks, millest omakorda valmivad kiupõhised pakendimaterjalid.

Pärast Hiina tehase käivitamist plaanib Stora Enso uute investeeringute mahtu mõneks ajaks vähendada. Ettevõte soovib noppida vilju tehtud investeeringutelt ja keskenduda eelkõige tootmisefektiivsuse tõstmisele.

Kui uus Hiina tehas täisvõimsusel tööle hakkab, võiks Stora Enso vaba rahavoog tõusta lähiaastatel ca 700mln euro juurde, mis ettevõtte 9,2 mld euro suuruse turuväärtuse juures teeks vabarahavoo tootluseks 7,6%. Stora Enso aktsia pakub tänase hinnajuures 3-4% dividenditootlust, millel võiks pärast Hiina uue tehase käivitumist olla lähiaastatel kasvuruumi.

Metsä Board Oyj

Metsä Board on Stora Enso ja UPM Kymmenega võrreldes kordades väiksem ettevõte, kes on spetsialiseerunud värskest puidust pakendimaterjalide tootmisele.

Ettevõtte värskest puidust valmistatud õhukest kartongi kasutavad eelkõige toiduainetööstused ja ravimifirmad, mis vajavad puhast ja kvaliteetset pakendit. Metsä Boardi kliendid on tuntud suurfirmad nagu Unilever ja Nestle.

Kui UPM Kymmene ja Stora Enso omavad metsa ja tehaseid üle maailma, siis Metsä Board toodab pakendimaterjali ja tselluloosi ainult Soomes ja Rootsis, kus ettevõttel on kindel ligipääs kvaliteetsele toormele.

Metsä Board on viimasel kolmel aastal tegelenud Rootsi Husumi paberitehase ümberehitamisega kartongitehaseks, mis suurendab Metsä Boardi tootmismahte märgatavalt. Kui ettevõtte uued tehased järgmise aasta lõpus täisvõimsusel tööle lähevad, võiks ettevõttel olla potentsiaali viimaste aastate ärikasum kahekordistada.

Metsä Board omab 25% osalust ka Metsä Fiberis, mis toodab värskest puidust tselluloosi. Metsä Fiber käivitab hetkel Soomes Äänekoskis uut biorafineerimisjaama, kuhu ettevõte investeeris 1,2mld eurot. Metsä Boardile tagab Äänekoski tehas suurema tooraine kättesaadavuse, mida on võimalik seal samas ka edasi väärindada.

Tselluloosi tootmise puhul peab rõhutama, et laias laastus on tegu toormega, mille hind sõltub nõudlusest ja pakkumisest rahvusvahelistel turgudel. Soome tselluloositootjate kasuks räägib kvaliteetne toorpuidu sisend ja efektiivsed tootmisjaamad, kuid siiski on ka nende toodangu hind surve all, kui turule peaks tulema mujalt maailmast palju uut pakkumist.

Kuna Metsä Board toodab suuresti oma toodangu Soomes, kuid müüb enamiku toodangust rahvusvahelistele turgudele dollaris, siis on finantstulemused väga tundlikud valuutakursi liikumiste suhtes. Ettevõtte hinnangul vähendab 10% dollari nõrgenemist Metsä Boardi kasumit 70 mln euro võrra, mis on umbes kolmandik oodatavast selle aasta kasumist. Oleme sellel aastal näinud üle mitme aasta dollari nõrgnemist euro suhtes ja märgatav valuutarisk on ettevõtte tulemustele vägagi reaalne.

Oleme varasemalt privaatportfellidega investeerinud Metsä Boardi aktsiatesse 2016. aasta alguses, kui meie hinnangul alahinnati Rootsi tehaste ümberehitusest tulevat kasumikasvu potentsiaali.Tänaseks on aktsia hind tõusnud 25% kõrgemale, kasumikasvu ootus peegeldub aktsia hinnas ja valuutaturu liikumised on ettevõtte jaoks ebasoodsad, mistõttu otsustasime aktsia positsiooni hiljuti müüa.

Pikaajaliselt hoiame siiski ettevõtet meie radaril, kuna tegu on värskest puidust toodetava pakkematerjalide turuliidriga, kes saab kasu taaskasutatavate materjalide globaalsest kasvust.

Huhtamäki Oyj

Huhtamäki tegeleb nii taaskasutatavate kui plastikust pakendimaterjalide konverteerimisega pakenditeks. Ettevõttel on 74 konverterit, mis asuvad klientide läheduses kõikjal üle maailma (juhtkonna sõnul on igaüks neist eraldiseisvalt ka kasumlik).

Huhtamäki kliendid on toiduainetööstused ja esmatarbekaupade tootjad. Ettevõtte klientide seast leiab tuntud nimesid nagu McDonalds, Coca-Cola, Unilever ja Procter&Gamble, kellele tehakse nii papist kui plastikust karpe ja topse.

Ettevõte toodab 38% toodangust arenevatel turgudel, kus pakendatud toiduainete nõudlus näitab head kasvu. Tänu arenevate turgude kõrgele osakaalule soovib ettevõte näidata pikaajaliselt 5% orgaanilist tulude kasvu, millele lisandub väiksematest ülevõttudest tulenev kasv.

Huhtamäki on näidanud pikaajaliselt stabiilset tulude kasvu ja kasumlikkust, kuid nii nagu heade ettevõtete puhul sageli, kajastuvad need tugevused ka ettevõtte aktsia hinnas. Aktsia kaupleb 18,6x P/E ja 11,5x EV/EBITDA suhtarvude juures. Ettevõte ise on nõus väiksemate konverterite eest maksma hinda vahemikus 8-10x EV/EBITDA.

Kokkuvõttes hoiame Huhtamäki aktsiat jälgimisnimekirjas, kuna tegu on pikaajaliselt hästi juhitud ettevõttega, millel on hea ülevõttude ajalugu ja oskus globaalselt pakendikonvertereid juhtida. Ettevõtte finantstulemused on näidanud viimasel viiel aastal stabiilset kasvu, kuid paraku on hetkel aktsia hind meie jaoks ostmiseks liiga kallis.

Ponsse Oyj

Ponsse on maailma juhtiv harvesteride ja metsamasinate tootja. Ettevõtte turuväärtus on 677 mln eurot, mistõttu sarnaneb Ponsse suuruse poolest pigem Baltikumi börsiettevõtetele. Ettevõtte enamusosalus kuulub Vidgreni perekonnale, kelle asutajast pojad ettevõtet ka igapäevaselt juhivad.

Metsamasinate tootmine on globaalselt suhteliselt väike tööstusharu. Aastas müüakse umbes 2 mld euro eest metsamasinaid ja Ponssele kuulub ca 30% sellest turuosast. Ponsse peamine konkurent on John Deere.

Ponsse saab kasu Stora Enso, UPM-Kymmene, Metsä Groupi jt Soome metsatööstusettevõtete investeeringutest, mis suurendavad metsaraie vajadust. Näiteks Metsä Fiber’i uus biorafineerimistehas Äänekoskis suurendab Soome paberipuidu nõudlust ligikaudu 10 protsenti, mis tähendab omakorda suuremat nõudlust ka Ponsse metsamasinate järele. Sama kehtib ka siis, kui Soome metsatööstused laienevad Ladina-Ameerikas või Aasias.

Ponssel on üks tehas, mis asub Kesk-Soomes, ja globaalselt mitmed teenindusjaamad. Ettevõte müüb ca 60% toodangust Euroopasse. Ülejäänu läheb suuresti Ameerikasse ja Aasiasse.

Hetkel töötab Ponsse masinaehitustehas täisvõimsusel. Selleks, et kasvavat nõudlust rahuldada, laiendab Ponsse tehase tootmispinda ca 30% võrra, mis peaks andma täiendava tõuke tulude kasvuks.

Ponsse tegutseb väga tsüklilises äris, kus tellimused võivad ajas suurelt kõikuda. Ettevõte on pärast viimast finantskriisi hoidnud riskide maandamiseks võlakoorma madala ja suurendanud masinate teenindustulude osakaalu, et lisada finantstulemustesse stabiilsust. Ühe olulise muutujana tuleb Ponsse puhul jällegi arvestada, et kõik masinad toodetakse Soomes, kus kulud on eurodes, kuid suur osa müügist tehakse dollarites. Ettevõtte majandustulemusi mõjutab negatiivselt dollari odavnemine euro suhtes, mis meie hinnangul on väga reaalne risk, millega 2017.aastal arvestada.

Pikaajaliselt oleme arvamusel, et kui Soome metsatööstustel läheb hästi, on ka Ponsse huvitav investeerimisidee. Metsamasinate tootmine on väga spetsiifiline turg, kus Soome metsatööstuse sünergia on aidanud Ponssel alati konkurentidest sammu võrra eespool püsida.

Tunned huvi LHV portfellihalduse vastu? Täpsemat infot LHV portfellihalduse teenuse kohta saad lugeda meie kodulehelt. Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse