Megatrendid, mis voolivad meie maailma

Siim Erik Akermann

19.07.2018 10:55

Pixabay.com

Meie igapäevaelu päikesesüsteemi kolmandal planeedil on mõjutatud rohketest teguritest. Kui astuda sammuke tagasi ning vaadata laiemat pilti, joonistuvad välja megatrendid, mis on suured sotsiaalsed, majanduslikud, poliitilised, keskkonnaalased või tehnoloogilised nihked. Need mõjutavad ettevõtlust, majandust, ühiskonda ja kultuure, kutsudes ellu uusi ärimudeleid ning pakkudes ka pikaajalisi investeerimisvõimalusi.


Vesi on maailmas üks tähtsamaid ressursse ning juba aastakümneid korrutavad teadlased, et järvedel, jõgedel ja põhjaveekihtidel on raske sammu pidada ülekuumeneva rahvastikukasvuga. World Economic Forumi kohaselt on veekriis 10 aasta pärast maailmas tõsiseim probleem. Hetkel kasutatakse vett kohati ebaratsionaalselt, mitmel pool maailmas on kanalisatsioonisüsteemid aegunud ning veekäitlemine alles algusjärgus. Raamatus ,,Water: Use Less-Save More“ on välja toodud, et ameeriklased kasutavad näiteks võrreldes 1950. aastaga 127% rohkem vett ning 95% kodudesse voolavast veest läheb samamoodi sealt ka välja ehk raisku. Mageveevarude kahanemise ajendil on tekkinud ettevõtteid, kes suunavad oma ressursse veekäitlemisse ning see on osutunud kasulikuks nii firmale endale kui ka keskkonnale. Tuntumad nimed veekäitlemise sektoris on näiteks veetehnoloogia seadmeid tootvad Itron, Xylem ja Idex. Kõige edukamalt on läinud Xylemi ja Idexi aktsiatel, kerkides viie aastaga ligi 140%

Graafik 1. Xylemi, Itroni ja Idexi aktsiate hinnad USA börsil. Allikas: Bloomberg

Sarnaselt veekäitlemisele on populaarsust kogumas ka puhta energiaga tegelevad ettevõtted. Fossiilkütuse kasutamine ning tootmine hakkab jääma minevikku ning tuleviku valitseja on taastuvenergia. Näiteks toodab Uus-Meremaal taastuvenergiaga tegelev ettevõte Meridian Energy aastas tuuleparkidega elektrienergiat 152 tuhande kodu jaoks ning kokku umbes 35% riigi elektrikasutusest. Ennustatakse, et umbes 70 aastaga lõpevad fossiilkütuste varud, mistõttu tuleb järjest enam minna üle taastuvenergiale.

Graafik 2. Maailma fossiilkütuste varud. Allikas: Ecotricity.co.uk

Seda, et robootika on kujunemas tõeliseks megatrendiks, näitab Rahvusvahelise Robootika Föderatsiooni (IFR) statistika. Kui näiteks 2015. aastal oli maailmas tööstussektoris 66 robotit 10 000 töötaja kohta, siis 2016. aastal on sama arv juba 74. Lõuna-Koreas oli näitaja lausa 631 robotit 10 000 töötaja kohta, mis oli kaheksa korda rohkem maailma keskmisest ning annab märku, et järjest suurem osa majandusest saab olema automatiseeritud. Aastaks 2020 prognoosib IFR, et maailmas on tehastes kasutusel üle 3 miljoni roboti.

Graafik 3. Tööstusrobotite arv maailmas (tuhandetes). Allikas: Rahvusvaheline Robootika Föderatsioon

Tehnoloogia arenguga kaasnevad aga ka ohud. Häkkerid ning küberkurjategijad kasutavad ära uute tippsaavutuste nõrku kohti, et saada peamiselt rahalist kasu. See omakorda on tekitanud uue sektorina küberturvalisusega tegelevad ettevõtted. Küberturvalisus on järjest enam kujunemas megatrendiks, kuna inimesed soovivad tunda ennast interneti ajastul turvaliselt ning sarnaselt peavad ka olema riigid ning institutsioonid kaitstud pahavarade ja kurjategijate eest. Üheks heaks näiteks on maailma küberturvalisuse juhtiv ettevõte CyberArk Software. Firma arendab, turustab ja müüb tarkvaraga seotud turvalahendusi, mis kaitsevad organisatsioone rahvusvaheliste küberrünnakute eest. Kliendibaas muutub iga aastaga suuremaks ning analüütikud prognoosivad ettevõttele ligikaudu 20% käibe kasvu ka lähiaastatel.

Graafik 4. Maailma küberturvalisuse turg 2017-2022 (mld USA dollarit). Allikas: Statista.com

Tehnoloogia areng on toonud kaasa  uued võimalused ka tervisehoius ning elustiilis. Robootika abil on loodud innovaatilisi lahendusi erinevate operatsioonide teostamiseks ning tulevikus võivad robotid võtta kirurgidelt juba osa tööd üle. Lähiajal seda aga ei juhtu, vaid pigem on robotid veel abistavas rollis kirurgi kõrval. Maailmast leiab mitmeid huvitavaid ettevõtteid, mis tegutsevad tervisehoiu robootika arendusega ning üheks neist on Medtronic PLC, mis loob uusi lahendusi hõlbustamaks kirurgide tööd. Megatrendiks võib lugeda ka inimeste kasvanud huvi hoolitseda paremini oma tervise eest, harrastades rohkem sporti ning süües tervislikumalt.

Megatrendidest saab kasu lõigata investeerides näiteks väärtpaberifondidesse, mis on orienteeritud tuleviku suuremale pildile ning paigutavad vara firmadesse, mis kasvavad kiiremini globaalsest majandusest. Analüüsitakse pikaajaliselt ette, mis võiks tulevikus muutuda oluliseks trendiks ning siin on esile kerkinud just sotsiaalsed, tehnoloogilised ja keskkonnaalased arengud. Megatrendidest huvitatutel tasub silma peal hoida aktiivselt juhitud Pictet Global Megatrend Selection fondil, mis on üks näide megatrendidesse investeerimisest. Fond on alates loomisest pakkunud 7.26% annualiseeritud tootlust. Paraku see LHV kliendile kättesaadav ei ole.

Varasemalt oleme LHV Finantsportaalis megatrende kajastanud siin:
Tööstusrobotid vallutavad tehaseid
Robotid tungivad tööturule
Globaalne veepuudus ei ole mägede taga
Küberturvalisuse ettevõtted investorite radaril

Siim Erik Akermann on LHV maaklertegevuse praktikant.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse