Mis on võimenduslaen ja mida sellega teha saab?

LHV

8.01.2019 12:20

LHV

LHV võimenduslaen on laen, mille tagatiseks on börsil noteeritud väärtpaberid. Loe lähemalt, millal ja kuidas seda kasutada ning uuri näiteid arvutustega.

Mis asi on võimenduslaen?

• Võimenduslaenu saab võtta börsil noteeritud väärtpaberite tagatisel. Vaata lähemalt siit: Maksimaalse võimenduslaenu summa arvutamine

• Võimenduslaenu saab kasutada väärtpaberite ostmiseks ja märkimiseks ning USA aktsiate lühikeseks müümiseks. Vaata lähemalt siit: Võimenduslaen suurendab positsiooni liikumist

Millises olukorras võimenduslaenu kasutada?

• Võimenduslaenu võib kasutada lühiajaliselt väärtpaberi hinnakõikumistele panustades. Laenates pangalt raha, et omandada suure tõusupotentsiaaliga (või languspotentsiaaliga lühikeseks müügi korral) väärtpaber, on võimalus panustada suuremale tootlusele juhul, kui realiseerub investori/kaupleja kauplemistees. Võimenduse efekt peitub selles, et mõnel juhul isegi kahe kolmandiku ulatuses on omandatavad väärtpaberid ise tagatiseks. Tõusva turu tingimustes võib see omakorda anda võimaluse kiireks omakapitali kasvuks. Samas peab tähele panema, et langeva turu tingimustes võib võimendus tähendada ka suurt kahjumit.

• Võimenduslaenu saab kasutada ka väärtpaberite märkimiseks, näiteks panustades uue aktsia vahetule ja kiirele hinnatõusule pärast börsile tulemist.

Näiteks Tallinna Sadama aktsiate märkimisel sai kasutada võimendust. Märgitava aktsia tagatismäär oli 65%.

Seega pidi investor ainult kolmandiku ulatuses leidma täiendavalt tagatisi.

Esimesel kauplemispäeval tõusis turuhind märkimishinnast kuni 20% võrra kõrgemale. Kasutusel olnud laenuosa eest tuli intressi maksta ainult kuue päeva ulatuses, kuna aktsiate tehingupäev oli 7. juuni ja esimene kauplemispäev oli 13. juuni.

• Võimenduslaenu ei ole mõistlik kasutada pikaajaliselt hoitavate väärtpaberite omandamiseks, kuna igal kuul makstav laenuintress on reaalne kulu, mis omakorda tekitab negatiivse rahavoo. Seda võivad katta (osaliselt) positsioonist laekuvad dividendimaksed, kui neid makstakse. Samas ei pruugi dividendide maksmine samas tempos jätkuda. Väärtpaberi turuhinna (ehk võimenduslaenu tagatise väärtuse) langedes on laenu põhiosa jätkuvalt vaja tasuda, mistõttu võib investor olla sunnitud realiseerima positsiooni kahjumiga.

Kellele on võimenduslaen suunatud?

• Võimenduslaen on suunatud teadlikule ning kogenud investorile-kauplejale, kes mõistab turgude dünaamikat ja talub keskmisest suuremat hindade kõikumise riski.

• Võimenduslaenu kasutamisel on oluline jälgida omavahendite osakaalu. Kui see langeb alla 50%, siis on tegu olukorraga, kus olemasolev laenutagatis ei ole enam piisav.  Ehk on tekkinud olukord, kus pank võib realiseerida tagatiseks antud portfelli, mis võib tähendada suure kahjumiga väärtpaberite müüki. Alternatiivina peab laenaja kandma kontole piisavalt vabu vahendeid, et viia omavahendite osakaal tagasi üle 50%.

Loe lisaks ning tutvu võimenduslaenu intressi- ja tagatismääradega.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.