Teade LHV aktiivselt juhitud kohustuslike pensionifondide prospekti ajakohastamisest

LHV

21.01.2019 17:57

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et alates 22.01.2019 muutub LHV Pensionifondi Eesti, LHV Pensionifondi XL, LHV Pensionifondi L, LHV Pensionifondi M, LHV Pensionifondi S ja LHV Pensionifondi XS prospekt.

Fondide prospektis on tehtud järgmised muudatused:

(a) ajakohastatud on Aktsiaseltsi LHV Varahaldus aktsiakapitali suurust, fondide turustajate nimekirjast eemaldatud äriühing, kellele osakute pakkumise tegevust enam edasi ei anta (Compensa Life Vienna Insurance Group SE), ajakohastatud maksustamise alaseid sätteid, ajakohastatud tootluse andmeid;

(b) ajakohastatud fondivalitseja valitsetavate fondide vaheliste tehingute tegemise sätteid, tulenevalt investeerimisfondide seaduse muudatustest. Alates 2019. aastast lubab investeerimisfondide seadus (edaspidi IFS) fondide vahel tehinguid teha ka muude kui reguleeritud turul kaubeldavate väärtpaberitega, juhul kui tehing tehakse muu sõltumatu hindaja määratud õiglase hinnaga ja kui tehingu tegemine aitab fondivalitseja valitsetaval teisel fondil oma investeerimiseesmärk täita;

(c) lähtuvalt IFS § 127 lg 1 sõnastuse muudatusest on muudetud tuletisinstrumentide avatud riskipositsiooni reguleeriva investeerimispiirangu sõnastust fondide prospektis. Piirangut leevendatud ei ole.

Nimetatud muudatused ei ole fondivalitseja hinnangul olulised. Finantsinspektsiooni on muudatustest teavitatud 21.01.2019. Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks palume Teil tutvuda muudetud fondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega ning fondide prospekti muudatuste mõju analüüsiga.

LHV Pensionifond Eesti, LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond S ja LHV Pensionifond XS prospekt

Fondide prospekti muudatuste mõju analüüs

LHV Pensionifond Eesti põhiteave

LHV Pensionifond XL põhiteave

LHV Pensionifond L põhiteave

LHV Pensionifond M põhiteave

LHV Pensionifond S põhiteave

LHV Pensionifond XS põhiteave

LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Tutvu LHV fondide prospekti ja põhiteabega lhv.ee/pension ja pea nõu asjatundjaga.

Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse