Vahendame talve põnevat tulemuste hooaega IV

Erko Rebane

11.02.2019 10:48

Shutterstock

Ettevõtted on Ühendriikides tulemuste avaldamisega jõudmas vaikselt lõpusirgele ning kuigi tegelike numbrite selgudes on neljanda kvartali müügitulu ning kasumi kasv oodatust pisut paremaks osutunud, jätkavad analüütikud agressiivselt järgnevate kvartalite ootuste langetamist.

Facseti andmetel oli 8. veebruari seisuga kvartaliaruande esitanud 66% S&P 500 firmadest, kellest 71% lõi analüütikute kasumiootust keskmiselt 4,0%ga. Positiivsed üllatused jäävad tagasihoidlikumaks nii ühe kui ka viie aasta keskmisest (vastavalt 6,0% ning 4,8%), ent on siiski aidanud tõsta neljanda kvartali aktsiakasumi kasvumäära. Kui tulemuste hooajale mindi vastu lootusega, et S&P 500 ettevõtted võisid lõppenud kvartalis suurendada aktsia kohta teenitud kasumit aastatagusega võrreldes 10,6%, siis tegelikuks kasvuks on kujunemas 13,3%.

Müügitulu tasandil oodati 6,0%list tõusu, ent pärast seda, kui kaks kolmandikku S&P 500 firmadest on tulemused avalikustanud, tõotab tegelik kasvumäär jääda 7,0% juurde. Seejuures on konsensuse prognoosi ületanud 62% firmadest keskmiselt 1,2% võrra, mis mõlemad jäävad viimase viie aasta keskmisest näitajast paremaks (vastavalt 60% ja 0,7%). Siin peab aga meeles pidama, et analüütikud on latti viimastel kuudel allapoole nihutanud. Näiteks detsembri alguses prognoosis Factseti konsensus S&P 500 firmadele neljanda kvartali müügitulu 6,8% paranemist.

Kui 2018.a lõpus valitsenud majandusoludest on pilt selgeks saanud, siis jooksvale aastale avaneb märksa ähmasem väljavaade. USA sisemajandust turgutanud fiskaalstiimuli taandumise, intressimäära tõusu, eksporditurgudel pehmemenud nõudluse ning palkadest ja tariifidest tingitud kulusurve tõttu on analüütikud vähendanud oma ootusi punktini, kus esimeses kvartalis peaks S&P 500 firmade aktsiakasum koguni vähenema -1,7% 2018.a sama perioodiga võrreldes. Praegu usutakse, et langus kujuneb lühiajaliseks ning teisel poolaastal toetab paranev konjunktuur käivet, ent mõistagi on määramatus seda suurem, mida kaugemale tulevikku vaatame.

Allikas: Factset

Kvartaalsete prognooside kärpimine tähendab seda, et kui oktoobri alguses loodeti 2019.a näha S&P 500 firmade aktsiakasumi 10% kasvu, siis jaanuari alguseks oli see alanenud 7,4% peale ning veebruariks kuivanud kokku 5%le.

Allikas: Factset

Ehkki S&P 500 firmasid ähvardab esimeses kvartalis kasumi langus, on varade hinnad spurtinud detsembri kukkumise järel võimsalt kõrgemale. Aktsiate kallinemine on seega aset leidnud nii hinna kui ka kasumiootuse arvelt ning 16x 2019.a kasumiprognoosil põhinevat P/E suhet ei saa enam odavaks lugeda.  USA ja Hiina kaubanduspinge leevenemise lootus ning intressimäärade tõstmisest taganenud FED aitavad toita investorite riskiisu, kuid seda tõenäoliselt siiski vaid teatud piirini, sõltudes edasi teadmisest, milliseks kujuneb ettevõtete esimese kvartali kasum tegelikult ning kas see võiks märkida 2019. aasta madalpunki või hoopis püsivamat trendi.

S&P 500 indeks (valge) ning 2019.a kasumiootusel põhinev P/E suhe (roheline)

Allikas: Bloomberg

Käesoleval nädalal avaldab oma tulemused 65 S&P 500 firmat, teiste seas järgmised ettevõtted:

Allikas: Briefing.com

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.