Kiiresti kasvav ja kasumlik Zoom läheb börsile

Erko Rebane

17.04.2019 14:12

iStockphoto

Kevade saabudes ei ole kõrgemale liikunud mitte ainult temperatuur õues, vaid elavnenud on ka IPO turg. Avalikest esmaemissioonidest rääkides ei saa üle ega ümber kahest suurnimest, Lyftist ja Uberist, ent vahest õigustamatult röövib see tähelepanu paljudelt teistelt põnevatelt börsile suunduvatelt ettevõtetelt. Neist üheks on Zoom Video Communications, mis mahub samuti tormiliselt kasvavate ettevõtete nimekirja, kuid erinevalt kahest sõidujagamise teenuse pakkujast, teenib see firma juba kasumit.

Zoom Video Communicationsile pani 2011. aastal aluse Eric Yuan, kes eelnevalt töötas Ciscos ning oli sinna liikunud videokonverentside teenust pakkuva firma WebExi asutanud arendajana pärast seda kui Cisco viimase 2007. aastal 3,2 miljardi dollari eest ostis. 2011. aastal otsustas Yuan koos mõnekümne WebExi arendajaga lahkuda ning panna püsti Zoomi, kuna ta ei suutnud veenda juhtkonda pöörama suuremat tähelepanu klientide probleemidele, mis suuresti tulenesid Ciscost endast.

Just valmisolekut kuulata oma klienti ning arendada nendega koostöös nõutud teenuseid ja võimalusi, loetakse Zoomi üheks konkurentsieeliseks. Sama jäi kõlama, kui uurisin arvamust LHV IT meeskonnalt, kelle sõnul Zoom vaatamata võrdlemisi kallile tehnikale siiski õigustab ennast, kuna muudab Ciscoga võrreldes videokonverentside tegemise oluliselt mugavamaks ning ühenduse kvaliteetsemaks.

Müügitulusid teenib Zoom läbi tellimuste, mis annavad juurdepääsu firma pilvepõhisele platvormile. Kui tasuta paketis piiratakse osalejate arvu ning videokonverentsi pidamise kestust, siis tasulistes pakettides on võimalusi oluliselt rikkalikumalt. Tellimusi sõlmitakse nii kuu baasil, aastaks kui ka mitmeks aastaks ja kuna viimased kaks moodustasid 2018. fiskaalaastal 65% müügitulust ning 2019 74%, peaks see taasesineva müügitulu osas lisama läbipaistvust ning kindlustunnet.  Sobilikku riistvara müüvad Zoomi erinevad partnerid.

Toodete ja teenuste valikut laiendades on viimastel aastatel suudetud märkimisväärselt kasvatada oma klientide arvu ning koos sellega ka majandustulemusi. Allolevalt jooniselt on näha, et Zoomi käive suurenes 2019. jaanuaris lõppenud majandusaastal 118% 330,5 miljoni dollarini ning seejuures tuli 56% tõusust tänu olemasolevatele klientidele, millest võiks peegelduda kõrge rahulolu ning valmisolek laiendada teenuse kasutust.

Kui nõnda kiire kasvuga ettevõtete puhul on kahjumi teenimine tavapärane nähtus, siis Zoom paistab silma pigem erandina, ronides 2018. fiskaalaasta -3,8 miljoni dollari suurusest kahjumist 2019. fiskaalaastal juba 7,6 miljoniga plussi.  Ettevõttel puudub võlg ning kõikidel nendel aastatel on teenitud äritegevusest positiivset rahavoogu, ulatudes 9,4 miljoni dollarini 2017.a, 19,4 miljonini 2018.a ning 51,3 miljonini 2019. fiskaalaastal.

Allikas: Zoom Video Communications

IPO käigus müüb ettevõte 10,87 miljonit aktsiat ning olemasolevad aktsionärid panid omaltpoolt müüki veel 10 miljonit aktsiat, millega antakse uutele investoritele umbes 8,1% ettevõttest ning nende seas saab 100 miljoni dollari suuruse investeeringuga olema ka Salesforce.  Kui esialgseks IPO hinnavahemikuks määrati 28-32 dollarit, siis 16. aprillil liigutati see kõrge nõudluse tõttu 33-35 dollarile. Eeldades lõplikuks hinnaks 34 dollarit, annaks see Zoomi turukapitalisatsiooniks 8,7 miljardit dollarit.

Aktsiate avaliku esmapakkumise raames saadavad hinnanguliselt 414 miljonit dollarit kasutatakse üldistel äritegevuslikel eesmärkidel, mis hõlmavad rakendamist käibekapitalina, ärikulude katmist ning kapitalikulutuste tegemist. Samuti võidakse vahendeid kasutada teiste ettevõtete ülevõtmiseks või strateegilisteks investeeringuteks, kuid prospekti kohaselt midagi konkreetset veel silmapiiril pole.

21% ettevõttest kuulub Eric Yuanile ning temaga seotud isikutele, välisinvestoritest omab suurimat tükki Emergence Capital Partners (IPO järgselt 13,4%), Sequoia Capital (12,2%), Digital Mobile Venture (9,4%) ning Hiina miljardärile Li Kashingile kuuluv fond Bucantini Enterprises Limited (6,4%).  Kuna kõikidel olemasolevatel aktsionäridel tekib õigus oma osalust võõrandada kuue kuu pärast, võib see tulevikus antud akna avanedes tekitada aktsiale müügisurvet.

Ettevõtte varasemad kapitali kaasamised ning IPO on kahtlemata tehtud valuatsioonide juures, mille õigustamiseks peab eeldama samasuguse tormilise kasvu jätkumist. Kui IPO hinnaks kujuneb 34 dollarit, siis tagasivaatav ettevõtte väärtuse ning müügitulu (EV/Sales) suhtarv tuleks  25x.

Eeldades, et müügitulu kasv aeglustub tänavu 75%le ning 2021.fiskaalaastal 50%le, siis tooks see EV/Sales suhtarvu kahe aasta perspektiivis 10x peale. Siinkohal tuleb meeles pidada, et aktsia võimalik ralli esimesel kauplemispäeval kergitaks valuatsiooni veelgi. Nõnda kõrge hinnastatus pole siiski midagi müstilist, sest näiteks 10 miljardi dollari suuruse turukapitalisatsiooniaga pilvepõhist tarkvara pakkuv Okta, mille majandusaasta lõppeb samuti jaanuaris, kaupleb 15x 2021 EV/Sales näitaja baasil ning seda veidi üle 30% oodatava aastase käibekasvu juures.

Videosuhtlusel on kahtlemata suurenev roll nii inimeste igapäevaelus kui ka tööalases kommunikatsioonis, mis peaks IDC hinnangul turuvõimalusena ulatuma 2022. aastaks 43 miljardi dollarini. Haarata tuleb potentsiaali aga võrdlemisi konkurentsitihedas keskkonnas, kui oma peamiste rivaalidena näeb Zoom Ciscot ja Microsofti, kes pakuvad täielikke lahendusi Webexi ning Skype for Business näol.

Ettevõtte IPO lõplik hind peaks selguma 17. aprillil ning aktsiad alustama Ühendriikides Nasdaq börsil kauplemist 17.aprillil sümboliga ZM.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.