Tehniline signaal annab lootust aktsiaturu põrkeks

Erko Rebane

16.05.2019 11:10

Shutterstock

Erinevate uurimuste põhjal on järeldatud, et aktsiate hinnaliikumised ei moodusta ideaalset normaaljaotust (vaadeldavad väärtused jagunevad kellukese kujuliselt ning sümmeetriliselt keskväärtuse suhtes), vaid on pikaajaliselt kaldu positiivsele poolele ning lisaks kipuvad jaotuse sabad olema paksemad, mis muudab selle baasil hindade analüüsimise ja prognoosimise keerulisemaks.

Probleemi lahendamiseks töötas John F. Ehlers Fisheri teisendust kasutades välja oma indikaatori (Fisher Transform), mis konverteerib andmed normaaljaotuseks ning aitab seeläbi tuvastada tõhusamalt olukordasid, kus suuremad positiivsed ja negatiivsed liikumised kujunevad üsna ebatavaliseks.

Tehnilises analüüsis kasutatakse Fisheri indikaatori abil leitud ekstreemseid näitajaid hinnatrendi võimaliku pöördekoha tuvastamiseks. Nagu esimese joonise alumisest osast võib rohelise joone näol näha, siis üldiselt on viimastel aastatel suuremad hinnakorrektsioonid tinginud Fisheri indikaatori languse -2 juurde ning harvemal juhul isegi -4ni. Ka 13. mail vajus S&P 500 indeksi puhul indikaator korraks -2 punkti tasemest madalamale (-2,22 punkti), viidates lühiajaliselt võimaliku põhja saavutamisele.

Fisher Transform indikaatoriga koos kasutatakse tavaliselt signaaljoont (tähistatud punasega), mis on viimase libisev keskmine (näiteks 20 päeva) ning seetõttu jäävad selle liikumised malbemaks. Signaaljoon võib appi tulla ostu- või müügiotsuse tegemisel. Näiteks kui Fisher Transform vajub pärast kõrgpunkti saavutamist läbi libiseva keskmise, võidakse seda käsitleda kinnitusena müügitehingu tegemiseks.

Allikas: Bloomberg

Vaadates tagasi viimasele viiele aastale, siis on Fisher Transform indikaator vajunud alla -2 punkti piiri kokku 19 korral. 14 korral on sündmusele järgnenud 10 päeva jooksul S&P 500 lõpetanud positiivse tootlusega ning neljal korral langusega.

Allolevalt jooniselt näeb S&P 500 indeksi liikumist viis päeva enne, kui Fisher Transform indikaator vajus alla -2 ning samuti kajastub see, mis juhtus aktsiaturuga 10 päeva pärast sündmust. S&P 500 10päevane tootlus on nendel 19 korral olnud keskmiselt 2,1% (positiivse tootlusega perioodidel keskmiselt 3,3% ning neljal negatiivse tulemusega lõppenud perioodil keskmiselt -2,4%).

S&P 500 liikumine viis päeva enne ja 10 päeva pärast seda, kui Fisher Transform indikaatori väärtus  langes -2 peale

Allikas: Bloomberg

Mõistagi tuleb siinkohal nentida, et ükski tehniline indikaator ei suuda järjepidevalt turgude liikumisi ette näha ning sestap võiks ka Fisher Transform olla vaid üks võimalik abivahend paljudest, millega anda hinnangut investorite meeleolule ja otsida potentsiaalseid pöördepunkte.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.
Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.
Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse