Teade LHV Pensionifondi Eesti, LHV Pensionifondi XL, LHV Pensionifondi L, LHV Pensionifondi M, LHV Pensionifondi S ja LHV Pensionifondi XS tingimuste ja prospekti muutmise kohta

LHV

22.05.2019 14:52

Aktsiaselts LHV Varahaldus teatab, et Finantsinspektsiooni juhatuse 29. aprilli 2019. a otsustega nr 4.1-1/37, 4.1-1/35, 4.1-1/34, 4.1-1/33, 4.1-1/36 ja  4.1-1/32, kooskõlastati vastavalt LHV Pensionifondi XS, LHV Pensionifondi S, LHV Pensionifondi M, LHV Pensionifondi L, LHV Pensionifondi XL ja LHV Pensionifondi Eesti tingimuste muudatused.

Fondide tingimustes on muudetud LHV Pensionifondi Eesti, LHV Pensionifondi XL, LHV Pensionifondi L ja LHV Pensionifondi M puhul fondi investeerimispoliitika põhiprintsiipe järgnevalt:

a)  LHV Pensionifondi Eesti maksimaalse aktsiariski osakaalu osas ei ole enam piirangut ning fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele;

b) LHV Pensionifondi XL investeerimispoliitikat on täiendatud, lisades põhimõtte, et fond eelistab vara investeerimisel välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente. Fondi maksimaalse aktsiariski osakaalu osas ei ole enam piirangut ning fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele;

c) LHV Pensionifondi L investeerimispoliitikat on täiendatud, lisades põhimõtte, et fondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Koduturule investeerimisega seoses tuuakse välja investeerimispoliitikas võimalik ulatuslik mittenoteeritud investeeringute osakaal. Fondi maksimaalse aktsiariski osakaalu osas ei ole enam piirangut ning fondi vara võib kogu ulatuses investeerida aktsiaturgudele;

d) LHV Pensionifondi M investeerimispoliitikat on täiendatud, lisades põhimõtte, et fondi vara investeerimisel eelistatakse rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Kuna investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, on avatud valuutariski maksimaalne osakaal 50% fondi vara väärtusest. Fondi vara võib otse aktsiatesse investeerida kuni 75% ulatuses fondi vara väärtusest senise 25% asemel;

Kõigi fondide puhul (sh LHV Pensionifond S ja LHV Pensionifond XS) on täiendatud lubatud instrumentide loetelu, lisades laenu andmise võimaluse.

LHV Pensionifondi Eesti ja LHV Pensionifondi XL puhul on edaspidi lubatud fondi arvel võtta pikaajalist laenu kuni 10% ulatuses fondi vara väärtusest.

Fondide arvelt makstavate tasude osas on tingimustes tehtud järgnevad muudatused:

a) LHV Pensionifond Eesti, LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L ja LHV Pensionifond M arvel on edaspidi õigus maksta edukustasu fondi prospektis täpsustatud määras ja korras;

b) fondide arvelt kantavate tasude ja makstavate kulude loetelu on täiendatud (lisatud on fondi vara õiglase väärtuse määramise kulu);

c) LHV Pensionifondi L ja LHV Pensionifondi M arvelt kantavate kulude ja makstavate tasude maksimummäära on suurendatud 3% pealt 4%-le.

Muudatusi on tehtud ka fondide prospektis, mh fondide investeerimispiirangute osas. Täpsem ülevaade muudatuste kohta sisaldub muudatuste mõju analüüsis.

Muudatuste kohta täpsema ülevaate saamiseks palume Teil lisaks muudatuste mõju analüüsile tutvuda ka muudetud fondide tingimuste, prospekti ja põhiteabe dokumentidega.

Tingimuste ja prospekti muudatused jõustuvad 2. septembril 2019. a. Muudatused on fondivalitseja hinnangul olulised. Fondide osakuomanikel on võimalik enne muudatuste jõustumist investeeringust fondide osakutesse väljuda ilma lisakuludeta. Selleks, et fondidest enne tingimuste jõustumist väljuda, peaks nõuetele vastav avaldus olema esitatud ja registripidajale laekunud hiljemalt 31. juulil 2019. a.

LHV Pensionifond Eesti tingimused (jõustuvad 02.09.2019)

LHV Pensionifond XL tingimused (jõustuvad 02.09.2019)

LHV Pensionifond L tingimused (jõustuvad 02.09.2019)

LHV Pensionifond M tingimused (jõustuvad 02.09.2019)

LHV Pensionifond S tingimused (jõustuvad 02.09.2019)

LHV Pensionifond XS tingimused (jõustuvad 02.09.2019)

LHV Pensionifond Eesti, LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond S ja LHV Pensionifond XS prospekt (jõustub 02.09.2019)

LHV Pensionifond Eesti põhiteave

LHV Pensionifond XL põhiteave

LHV Pensionifond L põhiteave

LHV Pensionifond M põhiteave

LHV Pensionifond S põhiteave

LHV Pensionifond XS põhiteave

Fondide tingimuste ja prospekti muudatuste mõju analüüs
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse